fredag 2 oktober 2015

Litteraturvetaren, debattören, retorikexperten och författaren Göran Hägg har avlidit, 68 år gammal


Få svenska litteraturvetare är så allmänt välkända som Göran Hägg. Han har skrivit ett stort antal lärda böcker på lättillgängligt och medryckande språk. Han har roat i radio och TV genom sin retorik, varma humor och mycket stora kunnande. Han var retorikexpert, något i stil med Sven Stolpe. Det var alltid roligt att lyssna till honom och alltid hade man något med sig i behållning, som man ville komma ihåg för att länge kunna ha nytta av och glädjas vid.

Göran Häggs Den svenska litteraturhistorien, 1996 (692 sidor) och Världens litteraturhistoria, 2000 (772 sidor) uppfyller väl hans egen uttalade ambition att "det behövs en modern svensk litteraturhistoria som är berättande och kåserande och som alla kan läsa". Visst är Göran Hägg ibland provocerande, men det ville han vara för att nå sina belärande syften och väcka lusten att själv ta reda på.

Göran Hägg skriver i Den svenska litteraturhistorien om Aniara:

Aniara är ett helgjutet och mångtydigt konstverk. Kanske kommer diktcykeln i framtiden att läsas historiskt som en folkhemmets Frithiofs saga. Men i kraft av sin djupa humanitet och skönhet är den antagligen också helt tidlös. Den förefaller i varje fall idag, sen några decennier gått, lika mänskligt sann som den först gjorde och snarast än mer konstnärligt övertygande.

Göran Hägg skriver i Den svenska litteraturhistorien i kapitlet Mot moderna tider:

Vi kommer alltid att läsa. [...] Vi behöver bara med större frimodighet gripa tillbaka på det som redan sen länge är vårt för att bli ovanligt starka i det nya, gemensamma. Det är precis som Harry Martinson låter sina filosofiska luffare konstatera i den kanske starkaste av klassiker, Vägen till Klockrike: "Vi lever i ett land där alla kan läsa, sade Bolle. Där alla talar med vändningar hämtade ur ordspråksboken, psalmboken, sagoboken, skolboken, skillingtrycket, kärleksberättelsen. Det finns inte en människa i detta land, utom de beklagansvärda undantagen, som inte talar som en bok!"


Göran Häggs skönlitterära debut 
 kom 1972 med diktsamlingen ÖGONOmslagsbilden: Ernest Hemingway

Göran Hägg kallar sin bok 1001 BÖCKER DU MÅSTE LÄSA INNAN DU DÖR, (2008) för "en guide till läsning". 
Där finns med, förutom Aniara och Vägen till Klockrike också Nässlorna blomma av Harry Martinson

Göran Hägg skriver där om Nässlorna blomma:

"Förutom sina rent litterära kvaliteter har den också förnyad aktualitet i en tid då vi på nytt börjar sälja ut social omvårdnad till den som erbjuder det billigaste kontraktet. Likaså i sin bild av vad en sammanhållen och kunskapsambitiös pluggskola för alla kan betyda!"Ett tidningsreferat ur Smålandsposten 2004 efter docent Göran Häggs Växjöbesök med program om svenskhetens rötter, ger en bild av vilken engagerad föredragshållare han var. Göran Hägg kommer stort att saknas.

Må han vila i frid!

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: