måndag 30 juli 2018

Group Name "Once upon a time in Scandinavia ..." Australian Literary Group visit to Sweden - 29 July 2018


Group Name "Once upon a time in Scandinavia ..." 
A Literary Tour of Sweden, Denmark and Norway

Organization Australians Studying Abroad
Group Leaders Mrs Susannah Fullerton, President Jane Austen
Society, Australia, and Russell Casey
No of people 25adults+2Leaders

Guided tour in Lilla Björka: Elin Wägner's House in the village of Berg, near to Växjö


Guided tour by Bengt Bejmar Ingemar Lönnbom Författarmuséet Jämshög: 
Two writers from Jämshög, Olofström: Harry Martinson and Sven Edvin Salje 

Have you seen a steam collier come from a hurricane -
broken booms, wrenched railings,
dented, wheezing, done-in -
and a captain quite hoarse?
Snorting, it ties up at the sunlit quay,
deadbeat, licking its sores,
while the steam in the boiler tubes thins away.

HARRY MARTINSON: Har ni sett en koltramp... /SPÖKSKEPP


ANIARA (from 53)

In our eleventh year we saw a vision,
the slenderest of visions, the most meagre - 
a spear travelling the Universe.
It came from where our space-ship came
and held its course, undeviating.
Its speed being greater than Aniara's
meant it drew ahead and left us.

But afterwards we sat for long in groups 
eagerly deliberating what 
the spear could be, its course, its origin.
No one knew and no one could have known. 
Some guessed but no one was convinced.
It was in some way not to be believed,
was pointless as an object of belief.
It just - flew across the Universe. 
The spear of emtiness made its way 
pointlessly. Yet that vision 
had the power to touch the brains of many.
Three went mad, one committed suicide. 
And still another founded a new sect,
a shrilly dry, ascetically boring crowd 
who made their presence felt among us long and loud. 

That spear then had as good as struck us all. 

HARRY MARTINSON: ANIARA (from 53)
Li Ti's Advice 

If you own two coins, said Li Ti on a journey,
buy a loaf and a flower. 
The loaf's purpose is to feed you.
The flower you buy means 
that life is worth living.

HARRY MARTINSON: The grass in Thule THANK YOU FOR A MOST INTERESTING VISIT. 
WE HAVE ENJOYED LEARNING ABOUT TWO
SWEDISH WRITERS WE KNEW LITTLE ABOUT

Group Name "Once upon a time in Scandinavia ..." 

Organization Australians Studying Abroad/ Rune Liljenrud söndag 1 juli 2018

Tema Nässelfrossa 2019: BILDNINGENS VÄGAR "Allt om OLOFSTRÖM" ~ med Johnny Karlsson


Bokland 

Tänk dig världen som en läsesal.
Där finns livets bok så rik på blad
som en lövskog i ett sommarland.
Lägg därtill ett bergland, lagens bok,
lagens tavlor, sten från Sinai 
och ett kilskriftkunnigt Babylon. 
Vem kan läsa sig till kunskap nog.
Vilkens flit kan liknas vid en hand
som kan genombläddra livets skog.
Outtömlig ter sig gåtans bok
och oändlig läsning återstår.

HARRY MARTINSON 
Ur  Boken i vårt hjärta

(Harry Martinsons bidrag
i festskrift till Thure Nyman 1969
av Sällskapet Bokvännerna)Skolsalen

Under höga järnkaminen
blinkade björkvedselden
genom luckans sex små fönster av glimmerblad.

Den uppvärmde som en verklig vän
av plåt och gjutjärn från Norrahammars bruk
det kunskapsrika rummet ända fram till katedern.
Lärjungarna skrev under tystnad 
sig allt längre in
i det sakta och noga förbättrade vetandet.
Genom köldfönstren lyste snöns
nyutbredda vithet in från vinteråsarna.

Det var livets eget vita och oskrivna blad
som kallt sken in.

HARRY MARTINSON

Ur  Längs ekots stigar (1978)
Väl mött på
BILDNINGENS VÄGAR


"Möt Johnny Karlsson i Olofström, en
man med känsla för natur och kultur."

I lokaltidningen "Allt om Olofström"
presenteras mångsysslaren JOHNNY.
Man blir glad att möta honom, lyssna
till hans humoristiska berättande och
få hjälp med att finna böcker man söker.

I många, många sammanhang under
NÄSSELFROSSA 2018 möter vi Johnny
Karlsson och han är med när temat
för NÄSSELFROSSA 2019 presenteras

"BILDNINGENS VÄGAR"

TACK Johnny och väl mött nästa gång!

Rune Liljenrud