lördag 27 augusti 2016

RAOUL WALLENBERGS DAG 27 AUGUSTI "Öppenhet, medmänsklighet och civilkurage""Syftet är att belysa och diskutera aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter, vikten av personligt ansvar och möjligheten för en enskild människa att göra skillnad."

"Vi radades upp av pilkorsgendarmerna för avrättning
vid randen av Donau. Då anlände en herre. Vi
undrade: vem är han? Hans namn var Wallenberg.
Och denne Wallenberg sa till gendarmerna att ta oss
tillbaka. Och inte bara det att gendarmerna följde oss
tillbaka, utan dom var tvungna att ge tilbaka våra
kläder, rockar och allting. Och gendarmerna lydde.
Det var otroligt hur dessa brutala pilkorsgendarmerna 
lydde!
Vi gick tillbaka, fick åter kläderna och allt och så gick
vi hem." (Ur ett vittnesbörd)


Elisabeth Citrom, överlevande från koncentrationslägret i Auschwitz, invigningstalade på Raoul Wallenbergs dag i Växjö. Aldrig skall vi glömma det hon hade att berätta och övertygelsen att hoppet är det sista som lämnar en människa.  

Elisabeth Citrom avtackades mycket varmt för sin viktiga medverkan Raoul Wallenbergs dag, ett unikt samarbete mellan Växjös kulturinstitutioner. Det fria ordets hus, Kulturparken Småland, Musik i Syd och Musica Vitae, Regionteatern Blekinge Kronoberg samt Linnéuniversitetet. Kontaktperson för Raoul Wallenbergs dag i Växjö är Ulrika Gunnarsson, Musik i Syd.


Musica Vitae spelade Transformation of Memory (2012) av tonsättaren Henrik Strindberg, som själv presenterade sin mäktiga skapelse. Han är sedan 2007 ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien. 


Varje våg - en historia - Regionteatern Blekinge Kronoberg framförde utdrag ur dramatiserade texter av Vilhelm Moberg och Maryam Mirzaei från Iran, i regi av Robert Jelinek. Medverkande: Angela Kovács, Bengt Dahlberg och Olof Bergström.
Urpremiär 1 oktober 2016 på Regionteatern Växjö.

Informativt utställningsmaterial

När besökarna efter det innehållsrika programmet vandrade hemåt genom Växjös gator var sinnena särskilt öppna för de många tänkvärda texter som där finns som gatudekorationer:

På jorden väldigast är inte svärden
(Pär Lagerkvist)

Under Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö 6-7 maj 2017, får vi möta mycket av denna sanning när vi där samarbetar med fyra litterära sällskap: 
 Pär Lagerkvist-samfundet
Vilhelm Moberg-sällskapet
  Elin Wägner-sällskapet
Elisabeth Bergstrand-Pousen Sällskapet

samt 
Det fria ordets hus 
och 
Kulturparken Småland

Rune Liljenrud