torsdag 29 mars 2012

Generös gåva till sällskapet

Det är en gåva med en synnerligen angelägen baktanke, den donation som Harry Martinson-sällskapet nu har erhållit från medlemmen Gunnar Andersson. Pengarna ska användas så att ännu fler bland de unga upptäcker Harry Martinson.
Se pressmeddelande på sällskapets hemsida.

fredag 9 mars 2012

Släkten Martin(s)son från Jämshög

Nu har Harry Martinsons släkt blivit utredd. I den senaste utgåvan av Svenska Släktkalendern, utgiven av föreningen med samma namn, finns en utredning där Harry Martinsons farfars farfars far är den tidigaste hittills framforskade anfadern.
Svenska släktkalendern är en återkommande publikation och den nu föreliggande utgåvan har mer än femhundra sidor, varav tre och en halv ägnas Harry Martinson och hans släkt.
Av artikeln framgår att den äldste stamfadern var Daniel Berg, född 1749, som var soldat i Guldfångarör, torp under Vret Norregård i Hjortsberga socken i Småland (Kronobergs län). Om detta och andra torp i trakten kan man läsa här.
Vret ligger strax väster om Alvesta, mitt i det "mörkaste Småland" som Albert Engström uttryckte det. Av den kortfattade berättelsen framgår att Harry Martinsons förfäder, i likhet med så många andra, tillhörde det jordlösa proletariat som befolkade den svenska landsbygden och där alternativet till att bli dräng möjligen var att låta värva sig till indelt soldat eller båtsman. Vilhelm Moberg har ju i romanen "Raskens" odödliggjort det svenska indelningsverket. Harry Martinsons förfäder har i fyra generationer varit en del av detta maskineri som bemannade den svenska krigsmakten före den allmänna värnplikten. Det var först i och med hans far, Martin Olofsson, som den traditionen bröts. I slutet av 1800-talet kunde även en tämligen fattig ung man välja emigrationen framför dräng- och båtsmansliv som stått förfäderna till buds. Även om den tidigaste förfadern kom från Småland, håller släkten sig för övrigt i västra Blekinge och nordöstra Skåne.
Trevligt nog omnämns i släktartikeln Harry Martinson-sällskapet och där finns en adekvat förteckning av biografisk litteratur.
Ingemar Lönnbom

Se Doris 21 2012