fredag 28 februari 2014

BLAND LITTERATURENS FÖRENADE NATIONER ~ "ORD ÄR LIV! ~ SKRIV!"

 
"P som i poesi. E som i eldsjäl. N som i nakna sanningen."
 
"Så presenterade PEN-klubbens dåvarande ordförande Erik Hjalmar Linder föreningen vid mitten av femtiotalet", skriver Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, i sin bok BLAND LITTERATURENS FÖRENADE NATIONER - KRING SVENSKA PEN-KLUBBENS HISTORIA (2013). Förkortningen PEN står för att föreningen organiserar skribenter och redaktörer: Poets, Playwrights, Editors, Essayista, Noveists. PEN är numera en världsomspännande solidaritetsförening för litteraturens och författares frihet. Den svenska PEN-klubben grundades år 1922, knappt ett år efter den engelska. Konstverket "Pennans makt" som finns i Jämshög, förbinds kanske närmast med Harry Martinson och Sven Edvin Salje, men kunde vara en värdig symbol för vad alla PEN-klubbar vill stå för.
 
 Pennans makt
Av konstnär och skulptör Ingrid Enarsson, Skräddaröd, 2006 
Konstverket av aluminium finns i rondellen, Jämshög
 
År 1933 invaldes Harry Martinson i svenska PEN-klubben, där då Eyvind Johnson, Pär Lagerkvist och Vilhelm Moberg redan fanns. År 1934 invaldes Ivar Lo-Johansson och Martin Koch och år 1939 invaldes Moa Martinson. Förutom PEN-klubben var Samfundet Nordens Frihet en viktig organisation under krigsåren och flera av PEN-klubbens medlemmar var också där aktiva. Bland medlemmarna fanns  Eyvind Johanson, Martin Koch, Olof Lagercrantz, Harry Martinson och Vilhelm Moberg, Amelie Posse, Sten Selander, Gunnar Mascoll Silfverstolpe och Marika Stiernstedt. Föreningen utgav tidskriften Nordens Frihet, där många av medlemmarna i svenska PEN-klubben medverkade.
 
Undertitel till Nordens Frihet var Månadstidskrift för internationell orientering, nordiskt samarbete och demokratisk kritik och Harry Martinson har i tidskriften artiklar som Kort brev om Danmark (1941), Några rader om ett minne. Hos frivilligkårens stab för ett år sedan (1941), Om sinne för händelser - Om avrättningarna i Norge (1941) och Tusen norska fartyg. - Om norska handelsflottan, framförallt trampbåtarna (1944). 
 
 
År 1923 hade den svenska PEN-klubben fyrtio medlemmar. Bland de invalda fanns Gustaf Hellström. Svenska PEN-klubben skickade rapporter till internationella PEN-klubben och år 1928 var Gustaf Hellström, utrikeskorrespondent och författare, hedersgäst hos  den engelska PEN-klubben.

Vid årsmötet 1936 avgick Anders Österling som ordförande i PEN-klubbens styrelse och ersattes av Gustaf Hellström, vars många utlandsår som tidningsman gjorde honom mycket väl skickad för uppgiften i det då rådande politiska läget. Gustaf Hellström hade redan 1933 skildrat det nya Tyskland i artikelserien i Dagens Nyheter, som samma år utgavs i bokform som Det tredje riket. Från Hitlerkupp till tysk folkenighet.
 
År 1942, under brinnande världskrig, invaldes Gustaf Hellström som ledamot av Svenska Akademien, stol 18 där han efterträdde Gunnar Mascoll Silfverstolpe, som tillhört Svenska PEN-klubben sedan år 1923.
 
 
 
Gustaf Hellström fick som Dagens Nyheters korrespondent i London uppdrag av sin tidning att göra en reportageresa i Hitlers nya Tyskland, för att på plats försöka skapa klarhet i vad som egentligen händer. Hellström tänker sig att han bör göra detta "med så objektiva ögon som möjligt [...] se mig omkring och söka, som jag gjort här i England, slå mig i slang med kreti och pleti och söka lusa ut stämningen".  Seriens betydelse har Sverker Oredsson summerat: "Det fordras både blindhet och dövhet för att därefter säga att vi inte visste vad som hände i Tyskland". 
 
Gustaf Hellströms viktiga bok Det tredje riket. Från Hitlerkupp till tysk folkenighet har Gustaf Hellström-sällskapet år 2013 utgivit i nytryck och finns alltså nu lätt tillgänglig; ISBN 978-91-7465-512-4
 
 
Filmen Boktjuven, byggd på en roman av australiensaren Markus Zusak The Book Thief  (2005) i översättning av Anna Strandberg, har haft premiär just ikväll den 28 februari 2014. Bokbål, som Gustaf Hellström upplevde 10 maj 1933 i Berlin och skriver om i sin bok Det tredje riket. Från Hitlerkupp till tysk folkenighet, utgör omslagsbild till den nya utgåvan av hans bok, liksom till boken Boktjuven. Nazismens bokbål flammar nu i filmen och nazisternas frustration inför den färgade OS-hjälten Jesse Owens fyra guld vid OS i Berlin 1936 gestaltas, pogromen 1938 (Kristallnatten) visas i dess grymhet liksom krigsutbrottet och invasionen av Sovjetunionen.
 
Bokbålen visar på ords makt och böcker står i bjärt kontrast till samhällsrötan i Tredje riket. Gustaf Hellströms bok och Markus Zusaks bok liksom nu också filmen Boktjuven kan inte lämna någon oberörd. "Ord är liv! Skriv!" Detta är maningen som ges, till tro på ordens sällsamma makt .
 
 
Gustaf Hellström var den svenska PEN-klubbens ordförande åren 1937-1943 och efterträddes då av prins Wilhelm, vars antinazism var väl känd.  Vid årsmötet 1949 avsade sig Gustaf Hellström sitt ledamotskap i styrelsen. Svedjedal ger i sin bok ingen samlad kronologisk förteckning över vilka som innehaft ordförandeposten i svenska Pen-klubben. Nuvarande ordförande är Ola Larsmo.
 
Johan Svedjedals bok BLAND LITTERATURENS FÖRENADE NATIONER - KRING SVENSKA PEN-KLUBBENS HISTORIA bjuder intressant läsning och ger bakgrund till det viktiga arbete som PEN-klubben idag utför. Svedjedal uppehåller sig också vid de konflikter som svenska PEN-klubben har haft att brottas med när det gällt att hävda den ideologiska färdriktningen. Här är inte utrymme att närmare utveckla detta, men debatten om internationell solidaritet mot förföljda intellektuella världen runt, har stundom varit högljudd och hätsk mellan medlemmar av PEN-klubben. Svedjedal har i sin bok tagit med ett citat, "PEN har snart inget tak kvar", ur Svenska Dagbladet den 13 mars 1997, som väl tolkar hur slitigt arbetet i svenska PEN-klubben kan ha varit:
 
Mitt i debatten summerade Agneta Pleijel hur den skulle komma att te sig för eftervärlden:
 
"I efterhand ska någon häpen historiker och lingvist sitta böjd över den spöklika historien om hur två medlemmar av en klubb, vars värderingar de bespottade under många decennier, kunde rida spärr mot flera hundra medlemmar, de flesta intelligenta, alla inte så kloka, en del rentav korkade. Denne framtida historiker kommer att ruska på huvudet."
 
På svenska PEN:s hemsida konkretiserar namn som Dawit Isaak Svenska PEN:s arbete:
 
”Historierna från över 50 människorättsaktivister världen över, varav vissa riskerat sina liv i kampen för mänskliga rättigheter, ligger till grund för föreställningen ’Speak Truth to Power’. Många av dem har gått igenom en ofattbar terror, både mentalt och fysiskt och deras mod att våga stå upp för sina medmänniskor med fara för sin egen säkerhet är beundransvärt.”
 
Läs vidare:
Pennans makt
"För varje författare, varje penna, varje ord som får verka fritt,
så ökar också friheten för miljoner andra i samma land".
 
 
FÖRVANDLINGENS ORD
 
Förvandlingens ord skall komma på tankens vingar
med lösningar och fynd.
En gång finner världen den formel
som öppnar de roterande bokstävernas lås.
Då hör alla, ja, de som är födda inne i låsen
hör nyckeln komma.
De hör klingande solars tal.
en gång ljuder Effata.
 
HARRY MARTINSON: Förvandlingens ord ur VAGNEN

 

  Rune Liljenrud       

fredag 21 februari 2014

Harry Martinson-priset 2014 till Nina Björk

 
Författaren Nina Björk, Lund tilldelas Harry Martinson-priset 2014 med juryns motivering, att hon "i sann Harry Martinson-anda framför en civilisationskritik lika angelägen, aktuell och kontroversiell då som nu kring människans drömmar, värde och värderingar"

År 2012 utgav Nina Björk boken Lyckliga i alla sina dagar, där hon diskuterar värdeutvecklingen i Sverige vad gäller människosyn och livstolkning. Ibland har hon mycket underfundiga och slående exempel i argumentationen. Harry Martinsons civilisationskritik i diktsamlingen Vagnen, 1960 känns som bärande värdegrund. I boken Lyckliga i alla sina dagar använder hon en historia om en morfar som berättar för sitt barnbarn att han hos sig har gräl inombords mellan två vargar, en ond och en god. När barnet frågar vilken varg som vinner, svarar morfar: "Den varg jag matar."

Det som Nina Björk skriver ligger väldigt nära det som Harry Martinson säger om sin diktsamling Dikter om ljus och mörker och det han skriver i De tusen dikternas bok:

"Min samling går ut på det att varje människa har inom sig motstridiga tendenser. Det pendlar inom människan ständigt mellan det ljusa och det mörka, mellan det onda och det goda, mellan vad den ena parten uppfattar som ont och den andra som gott och tvärtom. Jag har gjort alltså mitt eget jag till en sorts tummelplats för dessa tankar, motstridiga tankar och tendenser och på så sätt tycker jag att jag har kommit närmare vad jag i själva verket alltid har varit, haft motstridiga känslor om saker och ting här i världen... Det så kallade dialektiska spelet försiggår inom människan."

För eller emot. Vad?
Du är själv bådadera.
Du kan aldrig utesluta hälften av dig själv
utan att klyvas till döds.

Vad det verkligen gäller inom dig
får du fylla i själv,
i enlighet med din insikt.

HARRY MARTINSON: Ur De tusen dikternas bok

 
 
Nina Björk gratuleras till Harry Martinson-priset


Rune Liljenrud 

fredag 7 februari 2014

SVEN EDVIN SALJE 100 år den 15 februari 2014 Stort författarskap ~ Agronomie hedersdoktor 1989 vid Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna SVEN EDVIN SALJE och HARRY MARTINSON har gemensam "rotjord och ursprungsbotten"

 
 

SVEN EDVIN SALJE

 * 15 februari 1914   † 3 augusti 1998

  
Fornstugan vid Författarmuseum / Hembygdsgården, Jämshög
Sven Edvin Salje - Porträtthuvud, av Mattias Olsson, Jämshög

 Författarmuseum / Hembygdsgården Jämshög,
  en guldgruva att ösa kulturell kunskap ur, vårdar minnen av 
  Sven Edvin Salje och Harry Martinson
 Här gick Salje i skola 3-6 klass och Martinson sitt sista skolår

Sven Edvin Salje och Harry Martinson hade gemensam "rotjord och ursprungsbotten" i Jämshög och detta vittnar båda om; Harry Martinson i ett brev till Salje den 25 januari 1937 och Sven Edvin Salje skriver om Harry Edmund i Hantverkaregatan 1980:  

[...]

   "I kanten av den långa ekbron över bäcken satt ofta under heta sommardagar en storvuxen pojke med dinglande ben och fötter ned över vattnet, som alltid och tidlöst var på väg mot större vattendrag och öppna hav. Pojken täljde barkbåtar. Skolpojken hette Harry Edmund och kallades allmänt för Lillhjonet. Han var intagen som sockenbarn på ålderdomshemmet. Han hade varken far eller mor. Jo, mor i Amerika. Plötsligt kunde någon som på vägen slängde sig fram meter för meter på kryckor stanna till och hojta:
   - Harry, nu är det snart kvällsmat, gack nu med hem!
   Ja, där satt Harry, som sedan skulle bli en av de aderton, nobelpristagare i litteratur."
   [...] 
SVEN EDVIN SALJE: Ur Hantverkaregatan

Karl-Fredrik Björn skriver i sin biografi om Sven Edvin Salje SJUNG DIG SJÄLV EN SÅNG:

"Harry Martinson kom från Saljes hemsocken; man kan tryggt utgå från att Sven Edvin Salje lusläste Nässlorna blomma, där han t.o.m. kunde peka ut gårdarna från vilka sockenbarnet Harry rymde. Harry Martinsons tidiga böcker - som Salje köpte och läste vart efter de kom ut - kan ha gett näring åt hans skrivande i ungdomen, även om inget annat påverkat honom än att Martinson kom från Jämshög och skrev om detta."

I sin memoarbok Brev till livet minner sig Sven Edvin Salje tillbaka till när han från oktober 1940 gick på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke, Göteborg och där av sina lärare blev kallad att medverka med en föreläsning vid avslutningen av en folkbildningskurs i Landvetter. Det skulle bli "En kväll med ljus mitt i krigets död och mörker". Alla Saljes lärare sade sig ha läst hans debutroman Dimmorna lyfter, som fått beröm av en så kritisk herre som doktor Söderhjelm på Handelstidningen. Salje gav efter en natts övervägande ett jakande svar och han skriver: "I mitt föredrag [...] berörde jag den diktargrupp som gått till vår litteraturhistoria under namnet Fem Unga. Lundkvist, Kjellgren, Martinson, Asklund och Sandgren."

Det hade varit högst intressant att få veta vad av Harry Martinson ur 5 unga som Salje berörde i sitt föredrag, men detta skriver Salje inget om i memoarerna. Läsarens intresse söker sig kanske ändå till Martinsons prosaskisser "Parken och människan" eller "Stor roman" bland Harry Martinsons bidrag i 5 unga. 

Episoden med valet av föreläsningsämne vid "En kväll med ljus mitt i krigets död och mörker" röjer nog något av att Sven Edvin Salje och Harry Martinson hade gemensam "rotjord och ursprungsbotten".  

Sven Edvin Salje och Harry Martinson lämnade sina böcker som gåvor till varandra. I ett brev 25-11-42 till Käre Sven!, skrivet på Länssanatoriet Uttran strax söder om Stockholm, ger Harry Martinson varmt erkännande:

"Jag vill nu med detta brev tacka Dig: först och främst för boken, som jag läst tre gånger. Det visade sig att den stod ut med en sådan granskning, och det är mer än vad man brukar kunna säga om de flesta böcker. I stilistiskt och måleriskt avseende är Du förundransvärt avancerad redan, och även i det psykologiska är Du på väg framåt. Kort sagt, jag är glad över och imponerad av vad Du redan med Din andra bok förmår som författare. Alldeles särskilt glad är jag över att Du odlar detaljen vilket gör att de scener Du bygger upp nyanseras i ens medvetande och stå fram som mättade och fylliga. Där finns iakttagelser över blommor, djur, stenar etc. Sådant skapar levande omgivning kring de agerande och kommer dem att framträda plastiskt." 

Ljudupptagning som finns bevarad på
Författarmuseum / Hembygdsgården Jämshög  


Harry Martinson-samlingarna 

I samband med invigningen år 1975 av Harry Martinson-samlingarna på Författarmuseum / Hembygdsgården Jämshög, uttalade Harry Martinson sin stora tacksamhet och hans varma uppskattning av Sven Edvin Salje kommer tydligt fram i en ljudupptagning som då gjordes. Han hörs bl.a. säga och särskilt rikta sig till:

"min kollega Sven Edvin Salje, som i själva verket är den, som är initiativtagaren till allt sådant. För han har varit den första i Jämshögstrakten, som har på allvar samlat, och han har gjort det med den lidelse och allvar och verklig vetenskaplig inriktning på, att det ska vara autentiskt och att det ska finnas belägg för vad man finner och vad man ställer fram och vad man säger om det framställda. Nu tackar jag dig så hjärtligt för din insats här, som är ovärderlig."

I Ljudarkivet hos Författarmuseum / Hembygdsgården Jämshög finns många värdefulla inspelningar bevarade. Detta är en radioserie som gjordes i samband med Sven Edvin Saljes 80-årsdag, år 1994. Han berättar att såväl hans far som mor var mycket intresserade av att läsa böcker och manade sina barn att göra detta. Sven Edvin Salje citerar sin far:
"Kan du inte vår historia eller lite av den så kan du inte orientera dig i det samhälle som är vårt nu och som snart kommer att bli ert, ni ungdomar, och har ni då inte läst någonting så står ni där utan kontakt med tidigare generationer". Det gjorde att jag läste mycket, berättar Sven Edvin Salje i radiointervjuerna, som finns att lyssna till på  Författarmuseum.

Sven Edvin Salje har som författare "en absolut egen ton"

Sven Edvin Salje får i en radiointervju frågor om litterär påverkan från andra författare. Salje hade ju träffat Vilhelm Moberg och finns det då något som Vilhelm Moberg lärt honom? På detta svarar Salje att "vi försöker nog att inte härma varandra utan vi försöker istället att undvika att komma så nära någon annan. Man skall ha en egen ton om man skall bli författare, en absolut egen ton, så att man skall kunna säga att det är Vilhelm Moberg och det är Pär Lagerkvist. Det är mycket noga och där är man känslig på förlagen". 
 
VANDRING I FÖRFATTARBYGD
I denna DVD VIDEO berättar Birger Johnson och Bengt Bejmar, båda med unika kunskaper, om  Salje och Martinson och de tar oss med på vandring i den bygd som är författarnas "rotjord och ursprungsbotten". Regissör och producent: Bengt Roslund


 
Monument från år 2010, över Saljes författarskap i form av en bok
  med texten på boksidorna hämtad ur Saljes Förspel
och handlar om hans första sommar efter konfirmationen
med många svåra frågor inför framtiden. Symbolen kan vara
plogblad, som anger hur djupt Salje plöjer i mänsklig historia
 Konstnär är Börje Berglund, Kristianstad

Stilla flöt ån
Emaljfasad från år 2007 på Biblioteket i Olofström
Kenneth Skarphagen, Jämshög och Bob Matson, Asarum

Konstverket knyter an till Sven Edvin Saljes och Harry Martinsons
författarskap, bl.a. Saljes Kustridaren och Martinsons Aniara 
 
Biblioteket i Olofström inrymmer
Harry Martinson-rummet & Sven Edvin Salje-rummet
och där finns många dedikerade böcker, bl.a denna
Sven Edvin Saljes MÄNNISKORS RIKE
med Saljes dedikation till Martinson 
 

 
I samband med kulturveckan Nässelfrossa 2010 invigdes ett nytt
 litterärt konstverk, "Vägskäl” av Kristianstadskonstnären Börje Berglund
 med Harry Martinson- och Sven Edvin Saljetexter.
Sven Edvin Saljes text är hämtad ur Hantverkaregatan  
 Konstverket finns utanför Olofströms bibliotek och består av tre stycken tre meter höga pelare i syrad betong. Mellan dem finns ett klot i brons med texter av Harry Martinson och Sven Edvin Salje. Vägskäl är temat i de två texter som återges på konstverket, dels ur Vägen till Klockrike av Harry Martinson, dels ur Hantverkaregatan första raderna i kapitlet som heter "Vägskälet", av Sven Edvin Salje. Klotet vilar på en sockel och över lyser en lampa, som anspelar på Harry Martinsons Aniara.  


Åt hembygdens söner
Deras sådd - vår skörd

 Minnesstenen vid kyrkan, JämshögOlofströms kommun

BENGT BEJMAR
berättar om Jämshögsbor
som låtit tala om sig

Harry Martinson 1904-1978
Sven Edvin Salje  1914-1998
De två sista av De tio på stenen

 
SVENSK OCH BLEKINGSK VAR DERAS GÄRNING
TACKSAMMA FÖRSAMLINGSBOR RESTE STENEN


I klocktornet i Jämshögs kyrka hänger två klockor. Den större, som blev installerad år 1988, har en inskription med ord av Sven Edvin Salje:

"Min malm vill sjunga Ditt lov, o Herre.
Min ton må trösta, glädja och vägleda den
som söker stigen 
upp mot Guds blommande ängder."


 Pennans makt
Av konstnär och skulptör Ingrid Enarsson, Skräddaröd, 2006 
Konstverket av aluminium finns i rondellen, JämshögFöreställningen Hem till havet, gavs 2009 i Olofström
baserad på Sven Edvin Saljes romansvit om familjen Loväng

På dessa skuldror (1942) ~ Film 1948
Människors rike (1944) ~ Film 1949
Den söker icke sitt (1953) ~ Film "Tarps Elin" 1957
Lågan i kvällen (1971) 
Hem till havet (1973)

Vingslag i natten (1948) ~ Film 1953

 
HEM TILL HAVET
Pjäs fritt efter Sven Edvin Saljes skildring av familjen Loväng
Manus: Claes-Göran Olsson  ~ Regi: Nina Olsson

"Visst skildrar Salje på ett skickligt sätt den tid då landsbygden började avfolkas och ungdomarna flyttade in till städerna. Han ger oss också tydliga och detaljrika beskrivningar av småbrukarnas strävsamma arbete men det jag tilltalas mest av är Saljes förmåga att ge sina romanfigurer liv. De känns äkta och de berör. Här finns kött och blod, svett och tårar."
Ur Regissören Nina Olssons programförord till Hem till havet

"Möt människorna i Motorpa by under några timmar och låt Sven Edvin Saljes budskap engagera dig!"  Så skrev ordföranden i Saljesällskapet Gustav Fredriksson i programbladet  och en berikande och oförglömlig Saljeupplevelse fick alla som hade möjligheter att se föreställningen Hem till havet !
"Sjung dig själv en sång är ett högst personligt och inkännande porträtt av en av våra mest folkkära författare", beskriver LTs förlag Karl-Fredrik Björns bok (1981) om Salje. Denna biografi bygger på nära kontakt med familjen Salje. Vi får veta  om Sven Edvin Saljes tidiga favoritförfattare, vartill hörde bl.a. Vilhelm Moberg, Ivar Lo-Johansson och Pär Lagerkvist. Boken återger brev från Harry Martinson, som anknyter till Saljes och Martinsons gemensamma hembygd, "rotjord och ursprungsbotten" i Jämshög: "För den jord där man är född har man ett andligt intresse", skriver Martinson i brev till Salje (25 jan. 1937)

 Livskamraten Gertrud 

* 22 maj 1914   † 10 november 1993


I Karl-Fredrik Björns bok om Sven Edvin Salje får vi veta att han första gången mötte sin blivande hustru - också hon född 1914 - folkskollärarinnan Gertrud Petersson, hösten 1941 på en föreläsning av Jeanna Otterdal i Jämshögs församlingshem. De gifte sig den 21 december 1942. Bland bokens bildmaterial finns en bildtext, som antyder hur viktig hustrun Gertrud var för Sven Edvin och för hans författarskap: "skyddsringen kring Sven under arbetsperioderna och stödet då missmod och depressioner satt in har hon tillhandahållit. Och under alla åren har hon haft lärartjänster".
 
Båda makarna Salje historiskt intresserade och kunniga
 
När Sven Edvin Salje år 1989 i Uppsala utnämndes till Agronomie hedersdoktor, skriver fakultetens dekanus till honom: "Anledningen till detta är främst Era gedigna kunskaper och noggranna tillämpningar av agrarhistoria i Ert författarskap."
 
Också hustrun Gertrud var historiskt intresserad och kunnig. När hon kom från Skåne till Jämshögsbygden märkte hon den djupa aktning bygdens folk hade för gångna generationers liv och kulturella angelägenheter. Hon intresserade sig särskilt för ortsbefolkningens klädessed under 1700- och 1800-talen och utgav år 1955 skriften "Öllerska Bygdedräkten - Jämshög, Kyrkhult, Näsum - slutet av 1700-talet". En ny upplaga av verket utkom år 1980.
 
I familjen Salje var julhögtiden viktig.

Om detta vittnar inte minst de helgbetraktelser som Sven Edvin Salje skrivit i olika jultidningar. I nästan varje julberättelse finns invävt ett socialt budskap. Saljesällskapets årsbok 2008 innehåller ett urval av Saljes julberättelser och där finns också några personliga julhälsningar med juldikter till hustrun Gertruds teckningar.  
 


Julkväll

Julkvällen var mäktigare än alla
andra kvällar.
Den var allas. Den var ljusare och
djupare än någon familjehögtid.
Ingen i kretsen firades. Inga leverop.
Glädjen var öppet delad som brödet på
bordet.
Men mitt i detta som var vårt, nämndes
det alltid något om den ensamme, den
hemlöse, den sorgsne.
Varför blev det sagt?
För att vi, som ännu stod i tillväxt,
skulle förstå, att det därute fanns en
värld utan nåd, för mången en kväll
utan ljus och kärlek?
Ja, jag tror, att orden blev sagda
just i den stunden, då vi alla djupast
kunde ana det som är ensamhet och
främlingskap.

Livskamraten Gertruds stora betydelse för diktaren och maken Sven Edvin finns med i stor tacksamhet, när SVEN EDVIN SALJE 100 år högtidlighålls!   
  

Om tredje delen i Sven Edvin Saljes romansvit, Lovängserien Den söker icke sitt (1953)  skriver Salje i ett förord  till boken då den 1955 trycks i 100.000 exemplar på FOLKET I BILDS FÖRLAG:
"Under tio års tid lämnade mig Tarps Elin ingen ro. Hon befann sig hela tiden i mitt framkallningsrum. Då bilden av henne var klar och lades fram till påseende, var det ingen anmälare, som placerade henne i de lösaktigas skara.
Endast den pryda typ, som själv aldrig prövats av ensamhet och längtan, som undgått att smärtsamt föda för att genast mista, uthärdade i sin dom."

Sven Edvin Saljes bok hämtar sin titel från Kärlekens lov i Bibeln, 1. Kor.13:5 "den söker icke sitt". Den djupa och ömsinta människokunskap som finns i boken för tankarna till  kvinnoporträtt i böcker, som tre av Sven Edvin Saljes tidiga favoritförfattare skapat:

Vilhelm Mobergs Kristina
Ivar Lo-Johanssons Rya-Rya
Pär Lagerkvists Mariamne


Sven Edvin Salje och Harry Martinson högaktade båda
Gustav Hedenvind-Eriksson 
som proletärförfattare, en realist och erfarenhetsdiktare.
Här ett Hedenvind-citat, som kanske tolkar något av 
 Sven Edvin Saljes mycket omfattande historiska diktning:
 
"Att se tillbaka på sin historia är som att ro: färdriktningen är framåt, men blicken riktar man bakåt, och synfältet vidgas hela tiden."
Eyvind Johnson ger god introduktion till denne författares diktning
Anteckningar vid läsning i Gustav Hedenvind-Erikssons verk
Den ingår i Gustav Hedenvind-Erikssons På minnets älv (1961)
 


Sven Edvin Salje skrev två teaterpjäser
 Faddergåvan (1938)
Korset på vinden (1946)

Sven Edvin Salje var i sin ungdom "en mycket road och roande
amatörskådespelare", skriver Karl-Fredrik Björn i sin Salje-biografi


Publika evenemang med Saljesällskapet 
Bok- och Biblioteksmässan, Göteborg
Kristianstad Bokfestival, Kristianstad 
 Nässelfrosa, Olofström kommun  

Här finns ett rikt utbud av goda litterära kulturupplevelser och här ges råd och tips om Sven Edvin Saljes många böcker, varav fyra blivit film, samt mycket annat stort författarskap. Han var en flitig medarbetare i olika tidningspublikationer.

Vad skall man helst börja med att läsa av Salje, är en inte så ovanlig fråga ifrån nyväckta intressenter. Svaren kan givetvis variera, men kanske ändå detta...

Hantverkaregatan  -  Saljes uppväxtmiljö
Du tysta källa - Självbiografisk
Lovängsserien - Storartad människoskildring
Genom Lindens krona  -  Livsvillkoren förändras
Brev till Livet - Minnen
 
Att så läsa Sven Edvin Salje, det är - som Harry Martinson uttrycker det i en dikt i Ur de tusen dikternas bok -
 
Att resa med sin tanke i tid och rum,
det är att låna sig en vingbredd
utspänd över åren.  

  Medlem i Saljesällskapet får en innehållsrik Årsbok
och fortlöpande information om Sällskapets arbete
i strävan att levandegöra Sven Edvin Saljes diktning
också åt nya läsare och för kommande generationer 
 
I denna årsbok ingår bl.a novellen Händels largo,
varmed Salje debuterade som författare år 1937 
och tidigt visar vilken god människoskildrare han är
 
Sven Edvin Saljes kortroman INTILL GRYNINGEN
utkom 1960, utgavs 1971 i Wahlströms mini-pocket
 Den är Saljesällskapets Årsbok 1999 
 
INTILL GRYNINGEN med starka personskildringar
 - som alltid hos Salje -  pejlar djupa existentiella
 frågor om livstolkning, moral  och personligt ansvar
  
Den skildring av skola med lärare och elever som finns i boken
för tankarna till Harry Martinsons skildring av Nebbeboda skola


 
Sven Edvin Salje tog initiativ för tillkomst av
Jämshögs folkhögskola

Vårblommorna som avtecknar sig mot folkhögskolans klockstapel under Harry Martinson-sällskapets majdagar på Jämshögs folkhögskola, vill här vara en symbol för framtidstro - Att
Sven Edvin Saljes diktning också hör framtiden till!
  
Ek ~ Quercus robur

Sven Edvin Salje


Ek ~ Blekinges landskapsväxt
Symboliserar  beständighet 
 
 

Program för Saljeåret 2014

 
En diktstrof av Harry Martinson ur Folket i Bild 1951, får här till sist tolka och varmt hylla författaren Sven Edvin Saljes rika diktargåva - en absolut egen ton framsprungen ur rotjord och ursprungsbotten gemensam med Harry Martinson - till läsare ur alla åldrar, generation efter generation:
 
Vi vilkas blickar når längre
gissar i soliga dagar
alltid igen den gåta
som lyser i sommarens hagar:
kärlekens sommarstjärna,
midsommarhimmelens blomma.
Vad förtjänar väl mera
att vi bleve glada och fromma?  
Rune Liljenrud
     

torsdag 6 februari 2014

SVEN EDVIN SALJE 100 år den 15 februari 2014 Filmer om Sven Edvin Salje av Bengt Roslund

 

 
 
Dessa tre filmer om Sven Edvin Salje
finns på Författarmuseum Jämshög
 
Monument i Jämshög över Saljes författarskap
 
 
Se kommande blogg om SALJE 100 år
 
Rune Liljenrud