lördag 24 september 2011

Martinson den moderne

"Den nya människan" var titeln på ett samtal på den pågående Bok- och biblioteksmässan. Det handlade om tidskriften Spektrum, som kom ut med 12 nummer i början av 1930-talet och där den tidens unga författare medverkade. Johan Svedjedal har skrivit en bok om Spektrum och han och Harry Martinson-sällskapets Paulina Helgeson förde ett intressant samtal kring detta på De litterära sällskapens scen.
Se video, klicka här!

onsdag 21 september 2011

Stefan Edman: Världen tål inte "amerikansk livsstil" !


Harry Martinson-sällskapets styrelse arbetade vid sitt senaste sammanträde 10 september 2011 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet med programidéer och tema för årshögtiden i Jämshög 4–6 maj 2012, med Folkuniversitetet som medarrangör. Styrelsen vill att etikaspekten finns med i årshögtidens tema och har gett en kommitté i uppdrag att arbeta med detta.

Hemkommen från sammanträdet i Lund läser jag vad Stefan Edman skriver i senaste numret 9/2011 av Livsmedelsarbetarnas tidning MÅL & MEDEL om miljö och politik, under rubriken

Världen tål inte "amerikansk livsstil" !

Stefan Edman är i sann Harry Martinson-anda en ivrig miljökämpe. Han skriver:

"USA och somliga EU-länder har grovt misskött sina ekonomier. Förhoppningsvis kan det rättas till med sparprogram och strikta system för budgetkontroll. Men i grunden handlar problemet om den materiella livsstil vi beviljar oss. Om behovet av en rättvis fördelning av planetens tillgångar. Om politiker som tar etiskt ledarskap i stället för att vika sig för populistiska krav.

Idag ser vi en växande global medelklass på väg mot "amerikansk livsstil". Miljön kommer inte att tåla det. Därför behövs en krismedvetenhet som länkar samman ekonomi och ekologi."

Stefan Edmans ord om att "vi konsumerar naturens kapital på krita och sänder notan till kommande generationer" är helt i linje med Harry Martinsons varning i essaysamlingen GYRO:

Det är ont om jordklot

Harry Martinson-sällskapets styrelse har beslutat att Årsboken för 2012 skall vara nytryck av Harry Martinsons GYRO.


Harry Martinsons diktsamling Tuvor har nu kommit i en ny utgåva lagom till bokmässan i Göteborg 22-25 september 2011. Stefan Edman har skrivit förordet och han framträder dessutom på ett seminarium om Tuvor Söndag 25 september kl. 13.30–13.45

”Granarnas nattvard” - Martinsons Tuvor i ny utgåva"

Den mörka församlingen av granar
ordnar sig kring tjärnen som ännu har
månens runda bild
på gammalt sätt bevarad.
Likt en oblat gungar månen ut
på buktad segel. Och alla undfår den.
Granarnas församling har där sin nattvard
bakom bygdens rygg och långt från människors land.I Livsmedelsarbetarnas tidning MÅL & MEDEL finns flera artiklar som har med miljöfrågor att göra, bl a debattartikeln "Världssvält och finanskris hör ihop".

Rune Liljenrud

tisdag 20 september 2011

Idag kastar lönnen sin brinnande kappa . . .


Idag kastar lönnen sin brinnande kappa
i stormregn som släckte sommarens glöd.
Och kallnande stormar på dörrarna klappa.
De ropar att grönskan hos gräset är död.

Med lövmoln i famn far den glada orkanen.
Den skyndar förbli klädd i flammande blad.
Den fäller på åsen den tungsinta granen,
det mörkaste tornet i skogarnas stad.

HARRY MARTINSON: Ur TuvorHarry Martinsons diktsamling Tuvor har nu kommit i en ny utgåva lagom till bokmässan i Göteborg 22-25 september 2011.
Stefan Edman har skrivit ett förord.


Rune Liljenrud

måndag 19 september 2011

Spindeln på spindelns sätt . . .


Spindeln på spindelns sätt
äter sin torftiga rätt
spindlarnas enkla kost
flugor från vår till frost,
spelar på dallertråd
om vad en spindel har råd
med att spendera åt sig
här mitt i arternas krig,
övar i solig dag
flugfångstens harposlag.

HARRY MARTINSON: Ur Tuvor


Spindeln (Korsspindel?) är fångad på bild vid Örnhult Bredaslätt,URSHULT i Kronobergs län, Småland den 19 september 2011Harry Martinsons diktsamling Tuvor har nu kommit i en ny utgåva lagom till bokmässan i Göteborg 22-25 september 2011.
Stefan Edman har skrivit ett förord.


Rune Liljenrud

lördag 17 september 2011

Kritikern Olof Lagercrantz ~ ~ ~ Klädd i sitt språk


Ernest. But is Criticism really a creative art?
Gilbert. Why should I not be? It works with materials, and puts them into a form that is at once new and delightful. What more can one say of poetry? Indeed, I would call criticism a creation within a creation.

Oscar Wilde, “The Critic as Artist”.


Stina Otterbergs doktorsavhandling Klädd I sitt språk, inom litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet 2010, inleds med citat från Oscar Wilde och bjuder en nyckel till förståelse av Olof Lagercrantz i hans olika roller som kritiker, författare och poet.

Avhandlingen inleds på ett anslående sätt, som illustreras av omslagsbilden av Olof Lagercrantz, tecknad av Stina Wirsén:

”Olof Lagercrantz hade ett signaturplagg: flugan. Det är en dräktdetalj som fått namn efter ett djur med starka symboliska betydelser. Flugan har ansetts vara en smutsig varelse som står i förbindelse med sjukdomar och död; med underjorden och med djävulen själv. På andra språk har samma klädaccessoar namn av fjäril: bowtie butterfly, noeud pappillion. Symboliken är den rakt motsatta – fjärilen är sommarfågeln som inte övervintrar, den tillfälliga gästen hos verkligheten som är ett tecken på en vackrare värld och på livets återkomst.

Det tygband Olof Lagercrantz knyter runt sin hals pekar mot både inferno och paradis. Mellan de två platserna rör han sig också i sitt författarskap – mellan mörker och ljus, mellan livet här och nu och det som (kanske) finns bortom. Att han uppfattar helvetet som det närvarande och paradiset som det frånvarande är tydligt i Från helvetet till paradiset: En bok om Dante och hans komedi från 1964, där han skriver om infernosångerna i Divina Comedia som är en skildring av den meningslösa smärta som tynger människorna i världen.

Och samtidigt är det tvärtom. Är det egentligen i vardagen och det pågående livet som paradiset träder fram? Och varför kan man inte nöja sig? I en dikt i samlingen Linjer från 1962 tecknas en vardagssituation präglad av lugn, växande och små framsteg i ett hem. Men diktjaget är ändå otillfredsställt. Maten smakar bara luft. Han har varit i helvetet och han vill dit igen, ner till mörkret. Fallandet, dragningen nedifrån, är ett lika återkommande motiv i Lagercrantz texter som önskningar om sol och stjärnor som också finns där. Sådana motsägelser utgör en dominerande princip i Lagercrantz författarskap: i dikter såväl som i kritisk prosa och essäistik.”

Harry Martinson berörs på flera ställen i Stina Otterbergs doktorsavhandling om Kritikern Olof Lagercrantz Klädd I sitt språk och Lagercrantz formuleringar kan vara måleriska, som när han om Harry Martinson skriver: "Martinson kom som folksagans yngste son och doftade sommar och blommande ljung."

1957 förs en debatt om filmcensur i Dagens Nyheter och Olof Lagercrantz för över diskussionen till litteraturen. "Kulturredaktören frågar sig om man inte följdriktigt borde engagera några ingenjörer som kunde påpeka tekniska misstag i Harry Martinsons Aniara. På samma sätt kunde arkeologer avslöja historiska felaktigheter i Pär Lagerkvists Sibyllan."

1969 summerar Olof Lagercrantz 1960-talet med hjälp av Harry Martinsons Aniara.

"Vad pessimism beträffar finns en svensk strof som överträffar det mesta. I Harry Martinsons rymdskepp, i Aniara alltså, sitter den vackra Chebeba vid sitt döda barns bår:

Chebeba satt i sina bästa år
med gränslös lycka vid en liten bår.
På båren låg den lilla rosenknopp
hon hade skyddat från att växa opp
i Aniaras stad.


'Aniara stad' kan bli hela jordklotet en gång om en förändring ej sker" skriver Olof Lagercrantz i Dagens Nyheter 16.6.1969

Samma år kommenterar Olof Lagercrantz en artikel i Aftonbladet av Björn Håkansson, "där denne menar att Harry Martinsons författarskap numera omges med 'generad tystnad' och ger sig i kast med att återupprätta den 'förment bortglömde' Martinson. Anledningen att författarskapet verkar passa in i ett program, en läsart som Lagercrantz menar reducerar litteraturen."

Stina Otterberg tar i sin doktorsavhandling upp vad Olof Lagercrantz skriver i sin dagbok om att Harry Martinson var intresserad av vilken kritik Olof Lagercrantz skulle ge en nyutkommen bok av honom. Detta exemplifieras med att när Lagercrantz sitter med ett korrektur av Cikada 1953 så ringer Harry Martinson "ganska nervös" till honom, innan han hunnit läsa.

Flera än Harry Martinson tog intresserat del av kritiken från Olof Lagercrantz. Den ledde ibland till personliga motsättningar, som t.ex efter Lagercrantz recension av Artur Lundqvists Darunga. "De blev så ledsna över min recension av Arturs revolutionssaga och det kan jag ju förstå", skriver Olof Lagercrants i Dagens Nyheter 4.10.1954.

"Ytterligare exempel är Lars Gyllensten - en tidigare vän och medarbetare som bröt kontakten åren efter Laagercrantz kritik av att Nobelpriset tilldelats Harry Martinson och Eyvind Johnson", nämner Stina Otterberg i sin avhandling.

Efter att ha läst Stina Otterbergs doktorsavhandling om Kritikern Olof Lagercrantz Klädd I sitt språk, vill jag travestera Oscar Wilde "Indeed, I would call Draped in Style a creation within a creation." Den får mig att återvända till Olof Lagercrantz texter.


Jag säljer ut allt vad i huset finns.
Ej ens ett ord får lämnas kvar. Vräk ned
i glödhet ugn min apiv, vops och nedna.
Var egniv flyger i den smältan in
för att bereda sig till högre flykt...

Ur LINJER: Jag säljer ut

Stina Otterberg ger i sin doktorsavhandling hjälp till tolkning. "Läser man 'apiv', 'vops' och 'nedna' baklänges får man fram tre av mosslandskapets fåglar som Lagercrantz omhuldat som motiv i sina tidigare diktsamlingar, nu uppochnedvända och nedstörtade i helvetet som den glödröda ugnen symboliserar i Lagercrantz diktning."


Rune Liljenrud