tisdag 27 september 2016

DELS - DE LITTERÄRA SÄLLSKAPENS SCEN ~ Sång av professorn Jane Mattisson Ekstam från Gustaf Hellström-sällskapet på DELS-scenen under Gustaf Hellström-program på BOKMÄSSAN

ANIARA 60 år dominerade Harry Martinson-sällskapet under årets BOKMÄSSA

Hustrun Tora betjänar i Harry Martinson-sällskapets monter
då vår tidigare ordförande, maken Åke talar på DELS-scenen
”Läraren som öppnade världen för Harry Martinson”
Semir Susic, som är lärare och sedan maj 2016 ny ordförande
i Harry Martinson-sällskapet, talar gärna om lärarens betydelse.
Vi minns alla våra lärare i skolan, de avhållna såväl som andra.
Harry Martinson har genom omnämnanden i flera av sina böcker
rest ett vackert äreminne över skolläraren Stav i Nebbeboda skola.
I Nebbeboda skola såddes fröet till Nobelpris i litteratur 

H.K.H. Prins Daniel

 talade vid Lärarnas Riksförbund kongress 19 maj 2016

Han påminde om Harry Martinsons lärare Stavs pedagogik

när han kunde ropa till sina elever:

 "Här är kallt barn, ta och öppna fönstret mot Stilla havet!"


Professsor Jane Mattisson Ekstam från Østfold University College, Norge, var kanske den som från DELS - De Litterära Sällskapens scen på Bokmässan, bäst lyckades med att pedagogiskt förmedla sitt budskap, då hon talade om Engelska suffragetter i Gustaf Hellströms roman "Kärlek och politik". Föredömligt nog för varje lyssnare i Bokmässans larmiga ljudmiljö, fick var och en utskrift med sex textsidor från hennes engagerade föredrag och kunde också sjunga med i Jerusalem (William Blake; 1808) som användes av suffragetterna och Women's Institute under och efter Första Världskriget. Professor Jane Mattisson Ekstam från Gustaf Hellström-sällskapet ledde själv, skönt sjungande kampsången vilket kom ljudlarmet runt omkring att för en stund något dämpas ner när åhörarna till föredraget spontant började sjunga med:


And did those feet in ancient time

Walk upon England’s mountains green?

And was the holy Lamb of God

On England’s pleasant pastures seen?

And did the countenance divine

Shine forth upon our clouded hills?

And was Jerusalem builded here

Among those dark satanic mills?

 

Bring me my bow of burning gold!

Bring me my arrows of desire!

Bring me my spear: o clouds unfold!

Bring me my chariots of fire!

I will not cease from mental fight;

Nor shall my sword sleep in my hand

Till we have built Jerusalem

In England’s green and pleasant land.


Professor Jane Mattisson Ekstam nämner, att GUSTAF HELLSTRÖM kom till London i mitten av januari 1907, och redan den 25 januari trycktes hans första artikel om suffragetterna i Dagens Nyheter. Han följde sedan deras kamp i ytterligare åtta ofta långa, och alltid mycket intressanta och målande reportage.

1918 fick brittiska kvinnor över 30 år rösträtt, men riktigt allmän blev inte rösträtten förrän 1930, då alla myndiga kvinnor i Storbritannien tillerkändes den medborgerliga rättigheten. 

Finland var först med allmän rösträtt år 1906, Norge följde 1913, Danmark 1915 och slutligen Sverige 1918 med första valtillfälle 1921. 

I Gustaf Hellström-sällskapets nyligen utgivna bok "Reporter i världens största stad" i Gustaf Hellström-sällskapets skriftserie nr 4, finns mycket intressant att läsa av det som däri redigerats av Lennart Leopold, Disa Lundgren och Jane Mattisson Ekstam.I kontrast till Bokmässans larm är Harry Martinsons tankar om stillhet:

"Förr när jag var liten bodde jag nära en stor ljunghed och där på den där ljungheden där kunde gummor och gubbar och barn sitta om kvällarna och se ut över ljungen och höra fåglarna pipa ödsligt där ute på ljungen och det var en stämning utav hela världen i det där. Världen låg sluten där i det ögonblicket och då kom med denna slutna stämning in en stämning av förnöjsamhet som inte hade med det materiella att göra, utan var en förnöjsamhet av andlig art. Denna förnöjsamhet av en rent andlig art som fanns förr och som kunde göra att en gumma, hon sa till mig en kväll, hon satt på farstubron och hörde på taltrasten, det var en vacker junikväll. Då sa hon till mig när jag gick förbi att, spring inte så hårt med träskorna i marken för jag lyssnar på taltrasten, det är så vackert. Jag gick med sådana där träskor och det sa hon med en mycket mild röst, hon ville så gärna höra taltrasten."

Harry Martinson i en intervju 18.11.1952 "Nutidsförfattare" för Radio Blekinge” Rune Liljenrud


fredag 16 september 2016

BOKMÄSSAN 22-25 SEPTEMBER 2016 - DELS - DE LITTERÄRA SÄLLSKAPENS SCEN


Harry Martinson-sällskapet 
DE LITTERÄRA SÄLLSKAPENS SCEN 
(B10:79)

TORSDAG 22 SEPTEMBER KL 11.00

Aniara lever i högsta grad efter 60 år

Maskinen i Harry Martinsons barndomsskildringar

SÖNDAG 25 SEPTEMBER KL 13.30

Det finns sång i hans ord

tisdag 13 september 2016

"Kulturarvsdagen" i Nebbeboda skola den 11 september och en kommande "Nebbeboda Akademi" på ANIARA-dagen den 12 oktober

Under kulturarvsdagen i Nebbeboda skola den 11 september med tema TIDENS RÖRELSER, delades tankar ur Harry Martinson's "Nässlorna blomma", 1935 (80 år i fjol), Sven Edvin Salje's "Du tysta källa", 1946 (70 år i år), Fabian Månsson's "Rättfärdiggörelsen genom tron", 1916 (100 år i år) och Gustaf Hellström's "Träbenet", 1906 (110 år i år).


Bild ovan: Fyra av eldsjälarna i Nebbeboda Intresseförening,
där Elisabeth Jonsson (längst t.v.) är sekreterare 
Ing-Marie och Bengt Bejmar samt Tommy Ericsson
Ordförande i Nebbeboda Intresseförening är Mia Ericsson


Nässlorna blomma, 1935
(80 år i fjol)
Du tysta källa, 1946
(70 år i år)

Rättfärdiggörelsen
genom tron
Första upplagan 1916
(100 år i år)
I trilogin KAOS
ingår Träbenet, 1906
(110 år i år)

Alla dessa fyra författare tolkar i sin diktning kunnigt "Tidens rörelser" vad gäller Väckelse- och frikyrkorörelsen, Nykterhetsrörelsen och Arbetarrörelsen. Om de än gör det var och en på sitt högst personliga sätt, så kan Harry Martinsons hyllning till Fabian Månssons minne, gälla för dem alla:

Han stiger fram på nytt en gång,
vårt minne äger fäste
i vad han gav och vad han var:
det bästa bland de bäste.
Och folkets själ som sällan fylls
får av naturen driven
en ilning av den varma sorg
som blir all äkthet given.HARRY MARTINSON & SVEN EDVIN SALJE
MÖTE I LITTERATURENS VÄRLD
/YLLKA SHEQIRI 2013
Nebbebodastipendiat 2013

Harry Martinson gick i Nebbeboda skola (småskolan) från den 19 mars 1912 t.o.m. vårterminen 1913. Hans lärare var då Alma Olsson.
Från den 19 oktober 1914 t.o.m. vårterminen 1915 var Karl Johan Staaf lärare i folkskolan i Nebbeboda. 

Lärarbostaden i Nebbeboda skola visades under kulturarvsdagen. Bland utsmyckningar där finns bl.a Yllka Sheqiri's tavla "Harry Martinson & Sven Edvin Salje - Möte i litteraturens värld" och "Människans ålderstrappa" som Harry Martinson skriver om i Nässlorna blomma.Deltagarna i kulturarvsdagen påmines om tolkningar av Harry Martinsons Aniara


och att skådespelaren Lars Wiik den 1 november kl 19.00 ger en dramatisering av Aniara i Folkets Hus i Olofström. 

Nebbeboda Akademi

Aniara 60 år! 12 oktober 2016

Nebbeboda Akademi firar Aniara 60 år med en "Nebbeboda Akademi", föreläsningar, diskussioner och samtal i Nebbeboda skola, skolsalen. Aniara låg just denna dag, den 12 oktober 1956, alltså för 60 års sedan, på bokhandelsdiskarna.
Slånbär på andra sidan av vägen vid Nebbeboda skola 


Harry Martinson avslutar kapitlet JOSTEDALSBRÄEN 
i Vägen till Klockrike med orden ... "sade Vägdamm och började gnaga på några frusna slånbär." 

Rune Liljenrud

fredag 2 september 2016

Mosaiken vid Ljungskile Folkhögskolas bibliotek
Mosaiken gavs år 1974 till Ljungskile Folkhögskola,
samma år som Harry Martinson erhöll Nobelpriset
i litteratur. Han hade tidigare varit på folkhögskolan
och talat om sitt stora diktverk Aniara och läst dikter


Bilden hämtad ur boken Ljungskile Folkhögskola 90 år,
vilket firades år 2013


Att bo och delta i någon kurs på Ljungskile Folkhögskola
ger sköna naturupplevelser, kunskap och god gemenskap Rune Liljenrud