tisdag 26 oktober 2021

Hommage till Harry Martinsons skollärare Karl Johan Staaf


Fyra konstverk huggna i diabas, som milstenar,
längs Bildningens väg mellan Olofström och Nebbeboda skola
avtäcks 26 oktober 2021

I Näbbeboda skola gick Harry Martinson sitt fjärde skolår åren 1914-1915 
med Karl Johan Staaf (*24/1 1869 +24/5 1930) som lärare
 (Stav i Harry Martinsons Nässlorna blomma)


Ur Harry Martinsons Vattenbrev från Svärmare och harkrank:

"Från hembyn har man en gång växt ut likt en källargrodd som sökt sig till ljuset. Jag såg en gång en tistel, tre meter lång, i en källare. Efter ett månadslångt uttänjande av den färglösa stjälken hade den nått fram till den övergivna källarens nyckelhål. Där hade den växt ut och lyckats bilda tre eller fyra klorofyllblad. Men då hade den uppbådat allt som fanns att få och det räckte inte till piggar. Huvudsaken fick vara att den nådde ut och fick se solen. Den tisteln passar bättre in som bild av fördrömda individers strävan. Som en källargrodd växte jag mig en gång ut i havet. Men vem vet, hade jag inte haft Stav till hjälp inne i källaren, så hade jag kanske aldrig nått ut till havets nyckelhål, som den lumpna byn om kvällarna brukade stoppa till med trasor."

Harry Martinson-sällskapets ordförande från år 2002 Bertil Palmqvist (+ 2008), skriver i förordet till sin sammanställning av Harry Martinson-texter, med anknytning till Näbbeboda skola:

"Snabbt - så typiskt för Martinson - kopplar han upp en förbindelse mellan den lilla och den stora världen. Plötsligt har i Martinsons ögon Näbbeboda skola blivit en världsskola. Egentligen borde vi resa ett monument för Staaf härute i skogen vid skolan med Braxnagylet nedanför. Det skulle bli minnesmärket över Skolläraren när denne är som bäst, när om så bara en enda elev får med sig en aning om undret med livet, klokskapen och verklighetens äventyr efter skoltidens slut."

Med dagens Hommage till läraren Karl Johan Staaf har Bertil Palmqvists framsynta önskan blivit infriad.

”En hyllning till den ovanlige och kreativa läraren Karl Johan Staaf”

Fyra konstverk huggna i diabas, som milstenar, längs Bildningens väg mellan Olofström och Nebbeboda skola. Konstnär Anja Roemer, Holland, bildhuggare. Det är Zaarstone AB i Vilshult som har sågat ut stenarna, men det är Anja Roemer som har huggit dem i Zaarstones verkstad. Anja Roemer har tidigare skapat Ljuskammaren 2014, i Olofströms kommun.

Start med sten nr I vid Hultadalsvikens rastplats. Värd är Marie-Louise, Mimmi Nilsson, som också är initiativtagare och projektledare, i detta sammanhang. Projektidén kom i samband med Olofströms kulturvecka Nässelfrossa 2019, då temat var ”Bildningens vägar". Invigningstalare är antikvarie Ola Palmgren, Blekinge museum Karlskrona. Johnny Karlsson läser ur Harry Martinsons rika diktning vid de fyra stenarnas avtäckning och sätter stenarnas texter i deras rätta sammanhang. 

Avslutning i Nebbeboda skola med god förtäring. Ordföranden i Näbbeboda Intresseförening Mia Eriksson svarar här för värdskapet. Hans Jonsson och Göran Bejmar ordnar tekniken så att de närvarande får lyssna till och via datorn också se i bild Prins Daniels invigningstal vid Lärarnas Riksförbunds kongress 2016, där han framför storartad hyllning till Karl Johan Staafs lärargärning i Näbbeboda skolaGunnil Bengtsson bjuder sångstund, också med sånger från Staafs tid.

Projektet sker i samarbete med Region Blekinge, Biblioteksutveckling Bleking/Kronoberg, Tillväxtverket, Olofströms kommun, Nebbeboda intresseförening, Harry Martinson-sällskapet och Lärarstiftelsen.N Y T E B O D A 


Blogg: Rune Liljenrudmåndag 25 oktober 2021

Hommage till Karl Johan Staaf, Nebbeboda

 

Välkommen till invigning av milstenarna i Bildningens vägar, Hommage till läraren Karl Johan Staaf                                          

 

Tisdag 26 oktober 2021 kl 14.00 – ca 16.00

” En hyllning till den ovanlige och kreativa läraren Karl Johan Staaf”

Fyra konstverk huggna i diabas, som milstenar, längs bildningens väg mellan Olofström och Nebbeboda skola. 

Plats: Start Hultadalsvikens rastplats (följ Västra Storgatan västerut tills du ser sjön och den stora parkeringen), avslutning i Nebbeboda skola med enkel förtäring. 

Invigningstalare, antikvarie Ola Palmgren, Blekinge museum Karlskrona 

O.s.a.  till telefon nr. 070-301 58 79

Projektet sker i samarbete med Region Blekinge, Biblioteksutveckling Bleking/Kronoberg, Tillväxtverket, Olofströms kommun, Nebbeboda intresseförening och Harry Martinson-sällskapet

Blogg: Rune Liljenrud