tisdag 29 mars 2016

"Vi måste leva med det finstilta gräset" ~ ~ ~ TOMAS TRANSTRÖMER: Ur Den stora gåtanI Lena Peterson Engseths bok Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets citeras lyrikern Olle Svensson (1904-1972) ett dussintal gånger. Detta görs under kapitelrubrikerna "Gräsband och ängsrike - genom gräs", "Död grönska, bitsk vind - om hösten och vintern", "Liens viskning", "Dofter", "Ett strå bland sträva strån - inte bara gräs", "I gräs och av gräs - ljud och rörelse" samt "Några tankar på slutet". Alla citaten från Olle Svensson är hämtade ur diktsamlingen Skallgångshöst, som utkom år 1961 och är den åttonde av hans tolv utgivna diktsamlingar. 


Olle Svenssons lyrik är melodiös och flera
tonsättningar finns ~ bl.a av Björn Hedén  

Olle Svensson-dagen 2008 

"En sökare själv på färden 

dina hemliga tecken vet" 


(Ur "I sanden skriver du"

 Primitiv drömkonst, 1943) 

Harry Martinson-sällskapets årshögtid "I diktares spår" var 6-8 maj 2011 förlagd till Brunnsviks folkhögskola. Då gavs bl.a program om diktaren, lyrikern och konstnären Olle Svensson och besök gjordes på Vikasgården, Sunnansjö där minnet av Olle Svensson vårdas.
Dramatikern och översättaren Leif Olsson medverkade i Harry Martinson-sällskapets årshögtid på Brunnsviks folkhögskola och deltog i dagsutflykten till Vikasgården där han läste lyrik av Olle Svensson och talade om hans diktning.

I en blogg 12 november 2010 Olle Svensson och Harry Martinson finns nämnt några recensioner av Olle Svenssons diktning, vari bl.a paralleller ges till Harry Martinson. - "Ett flöde av naturlyrik, där Olle Svensson aldrig förlorar det excistentiella perspektivet" (Ur förord till Att vandra mot morgon)

www.ollesvensson.org


Olle Svensson Sällskapet bildades år 2012 med uppgift  
"att främja utgivning och spridning av Olle Svenssons konst och litterära alster, tryckta som ännu otryckta, uppmärksamma musikaliska produktioner med anknytning till Olle Svenssons författarskap samt stödja spridning av information om Olle Svenssons liv, konst och författargärning, att uppmuntra och stödja forskningen om Olle Svensson i Sverige och utomlands".
Olle Svensson Sällskapet planerar att ge ut samlade Olle Svensson dikter i en ny samling. Av Olle Svensson finns 12 diktsamlingar och 12 prosaverk utgivna, vilka mest är att finna antikvariskat. Valda dikter 1934-1974, Att vandra mot morgon, av Olle Svensson utkom 1991 på Proprius Förlag.

Grangärdebygdens kulturförening
Sunnansjö har i Vikasgården skapat en
permanent utställning av Olle Svensson

Till en av Olle Svenssons många målningar har
 Grangärdebygdens kulturförening valt dikten

Dröm om grönt gräs

Det var bara en glänta grönt gräs.
Där fanns varken väg eller hus.
Men jag vaknade mitt i mörkret
med ögonen fulla av ljus.

Det var bara en glänta grönt gräs.
Jag såg varken gran eller björk.
Men jag vaknade mitt i sommarn
fast natten var vintermörk.

Efter månader utan leenden,
utan stjärnor och fågelrop,
efter gråbergsgråa veckor
i grotta, gränd och grop

var det bara en glänta grönt gräs.
Men fast sjufalt död, ur min grav
steg jag upp och följde min längtan
på nytt mot sommar och hav.

OLLE SVENSSON: Ur AcanumLena Peterson Engseths citat från Olle Svenssons dikter i boken Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets:

en nernött väg i gräset
(OLLE SVENSSON: Ur ”I vändningsåldern” Skallgångshöst)


Byväg och bortväg.
Hjulspårens dubbelkanaler
och gräsen en sträng
i dess mitt.
(OLLE SVENSSON: Ur ”Elegi vid en byväg” Skallgångshöst)


när gräsen lutar sig framåt
till silvervita vägar
(OLLE SVENSSON: Ur ”Inåt och närmare” Skallgångshöst)


De lägerställen som vi utan saknad miste
skall förvandlas till tun hemmavid
där vi stilla en gång vissnar bort
som gräs den sista hösten
(OLLE SVENSSON: Ur ”Hemfärd” Skallgångshöst)


alla dess fina saftiga gräs
och örter och kryddor
har följt i brändernas spår – i eldens
(OLLE SVENSSON: Ur ”All odlings ursprung” Skallgångshöst)


Ljuvlig är doften av mynta och timjan i gräset
(OLLE SVENSSON: Ur ”En himmel nedanför” Skallgångshöst)

De enda tecknen inom mig
som jag kan tyda nu
är gräsens skrift
på drömmens hedar –
på längtans, synernas
och minnets tun.
Blott gräsens enkla tecken –
ständigt växlande
och vindförnyade –
kan jag i klartext återge.
[…]
De enda tecknen inom mig
som jag kan tyda
är gräsens skrift
på längtans hemlandstun.
(OLLE SVENSSON: Ur ”Blott gräsens enkla tecken” Skallgångshöst)

en samvetssak
mig syntes ändå
att aldrig förneka
gräs och strå.
Att inte för egen
smärtas skull
förneka ängarnas
ag och ull.
(OLLE SVENSSON: Ur ”Samvetssak” Skallgångshöst)


med tiodubbel förnekelse
och tusenårig fromhet i hjärtat
för det gröna gräsets skull
(OLLE SVENSSON: Ur ”Där jag står bakbunden” Skallgångshöst)


gräsens förundran
(OLLE SVENSSON: Ur ”Inåt och närmare” Skallgångshöst)


En vipa virrar och klagar
på maderna nere vid ån.
Här är man till på egen hand
- ett strå bland sträva strån
(OLLE SVENSSON: Ur ”I blekviolett Erigeron” Skallgångshöst)


gräsens förundran
när vinden strömmar
sin blå kärlek över dem
(OLLE SVENSSON: Ur ”Inåt och närmare” Skallgångshöst)


Och därför kan vi älska
och drömma vid gräs och strå
som de första och enda på jorden
som drömt och älskat så.
(OLLE SVENSSON: Ur ”Och därför kan vi söka” Skallgångshöst)


Tomas Tranströmer skriver i ett brev till Olle Svensson efter det att hans diktsamling Skallgångshöst, 1961 utkommit på LTs FÖRLAG: 

”Att läsa Skallgångshöst är som att andas frisk skogsluft. I de flesta moderna diktares böcker finns en plågsam dissonans – diktarens värld och den verkliga världen får ingen riktig kontakt med varann. Man får ett intryck av rasslande kulisser. Så är det inte hos Dig. Det är en välgörande läsning."

Lena Peterson Engseth har i sin bok Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets citat också från Tomas Tranströmers diktning ~ Ett kort sådant ur Haiku-dikter får avsluta här:

Vi måste leva
med det finstilta gräset
(TOMAS TRANSTRÖMER: Ur Den stora gåtan)Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets
kommer att finnas med på bokbordet vid
Harry Martinson-sällskapets årshögtid
6-8 maj 2016 i Olofström / Jämshög


  ISBN 978-1-329-76713-3

    Boken kan beställas på tel 0471-10549 
   eller mejl lcpengseth@hotmail.com

  Rune Liljenrud

lördag 26 mars 2016

"Lätt som en snöflinga är Aspenströms nedslag, men avtrycket tungt".

I Lena Peterson Engseths bok Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets finns ett 30-tal citat ur Werner Aspenströms diktning och det är intressant att söka anknytningar till de 140-tal diktcitat från Harry Martinson som finns i boken. De båda diktarna har mycket gemensamt, inte minst i naturlyriken. Werner Aspenströms samlade dikter 1943-97
(850 sidor, bilden ovan) utgjorde Sällskapets årsbok 2015.  

Lena Peterson Engseths tanke med Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets är just att "inspirera andra att finna och läsa mer gräsrelaterade strofer eller att i sin helhet läsa de dikter som fått släppa till gräsord till boken".

Werner Aspenström avled 25 januari 1997. Ordföranden i Werner Aspenströmsällskapet Per Helge nämner i Medlemsblad 1/2016 att Bodil Malmsten i samband med Werner Aspenströms död sammanfattat hans författarskap med "Lätt som en snöflinga är Aspenströms nedslag, men avtrycket tungt". Med denna "sökarlupp" blir det intressant att söka sig igenom Lena Peterson Engseths citat från Werner Aspenström i Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets. Så breddas lyrikens innehåll och mening.

mig tvingade ett grässtrå göra halt!
Ett enbent ting, ett envist ingenting
satte krokben för mig och mina två ben

(WERNER ASPENSTRÖM: Ur Milarepa och gräset)


Världens enkelheter går ej
att förklara. Inte gräset,
inte ljusets vattenfall

(WERNER ASPENSTRÖM: Ur Barnet frågar om solen)


vem vill fly ur sommarens trollkrets
eller neka när hagen öppnar sin grind?

(WERNER ASPENSTRÖM: Ur Denna soltöckniga dag)


I en solig sommar genomkorsas gräset av
blomsterblickar av alla tänkbara slag

(HARRY MARTINSON: Ur Utsikt från en grästuva)
Werner Aspenströmsällskapets ordförande Per Helge påminner om hur Bodil Malmsten senare korrigerat sig och istället skriver: "När jag nu öppnar Aspenström är det inte snöflingans skimrande vita lätthet jag ser, det är svärtan, sorgen, främlingskapet i tiden och bland människorna". Det är från dikten "Den ni väntar passerar inte förstäderna" ur Werner Aspenströms diktsamling Snölegend (1949) som Bodil Malmsten hämtat titeln till sin diktsamling De från norr kommande leoparderna (2009).


Per Helge skriver: "Nu är Bodil Malmsten själv plötsligt borta, och stämmer inte hennes ord om Werner väl in på henne själv? Inte minst den tidiga formuleringen: lätt som en snöflinga var hennes nedslag, men avtrycket tungt". Bodil Malmsten, född år 1944 avled den 5 februari 2016.

Lena Peterson Engseth menar att våra egna sinnesstämningar och erfarenheter har betydelse för hur vi fångar upp lyrik. Hon finner att det sätt på vilket hon i sin bok Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets gripit sig an gräslyriken inte har kringskurit den utan istället har skapat mer. Detta betyder att hon från Werner Aspenström också har med citat, som är att hänföra till det som Bodil Malmsten betecknar "svärtan, sorgen".

Men vi?
Vi klena gräs?

(WERNER ASPENSTRÖM:

 Ur Gräset och den underliga flickan)

Aftonbrisen letar än i gräset
efter något som ej sommarn gav.
Något som blev lovat men ej givet

(WERNER ASPENSTRÖM: Ur Elegi)


Allt ger du till spillo, vår armods
sista kostbarheter: darrgräset
och det ogripbara ljuset

(WERNER ASPENSTRÖM: Ur Död mans klagan)


om farofyllda ting berättas
av sommarmarken själv mellan alla strån

(HARRY MARTINSON: Ur Tuvor)Rune Liljenrud

torsdag 24 mars 2016

HARRY MARTINSON: Landskap om vårenTidig morgon kärrdimman kardar upp sin vadd,
hängbjörken sover däri som en stork på ett ben,
vitt är dess knä,
systrarna vajar vid sidan därom
som vinglande spön och elfenbensstänglar vid sjön.
Blommorna öppna på fläktande läppar,
gäspa pistillguld som fågeltungor,
liljorna vaja sitt linne,
sidenmolnknyten irra på himmelen,
lugnet remnar i sol
och ett par hästar vandra ned i dälden:
hör hur jorden åskar under gräset!

HARRY MARTINSON: Fönstret 1932, nr 39  Glad Påsk! 
Rune Liljenrud


måndag 21 mars 2016

HARRY MARTINSON: Ur Doriderna III "När man diktar om kosmos får man inte dikta hållningslöst"I samband med Pär Lagerkvist-samfundets årshögtid i Växjö den gångna lördagen 19 mars 2016, inbjöds i GALAXEN på Växjö stadsbibliotek till ett program, bestående av litterärt och musikaliskt collage om Harry Martinsons och Pär Lagerkvists tankar och texter i kosmosProgrammets inledande och avslutande kosmiska toner var inspirerade av Ralph Lundsten.

Som inledning i programmet lästes ur Harry Martinsons Doriderna:

"När man diktar om kosmos får man inte dikta hållningslöst. Man måste hålla sig så nära man kan till vad vetenskapen funnit och naturlagarna kan tänkas tillåta. Först därifrån bör man ha licens att sväva ut i sökande spekulation. Även då bör man emellertid vara skyldig sig själv och logiken att i det längsta undvika paradoxer. Lika viktigt är att man ser upp för tautologier. Allt detta tillsammantaget och till sina delar uppfattat och tillämpat, bör vara den kosmiska diktens verslära och prosodi."

Efter en kort presentation av Harry Martinsons diktepos Aniara, sjöng organisten och körledaren i Växjö domkyrka Yvonne Steen-Ohlander "All strid om himlen" ur sång 49 Aniara. Därefter lästes "Gåtan" ur De tusen dikternas bok, "På sjätte året" ur sång 13 Aniara, "En gång kom jag till paradiset" ur Paradisdikter och "Jag hade tänkt ett paradis" ur sångerna 102/103 Aniara.

Ulla Ekberg, ofta anlitad kulturpersonlighet inom litteratur och teater i Växjö, svarade tillsammans med Gunnar Carlberg från PU Pensionärsuniversitet i Växjö, för presentation av "Tvenne diktares tankar" samt uppläsning av Harry Martinsons texter i programmet. De läste också, tillsammans med Leif Adolfsson, präst i Växjö, texter av Pär Lagerkvist:

Inunder andra stjärnevalv, ur Genius
Jag har gått inunder stjärnor, musik: Bo Sundström
Säg mig du, ur Aftonland 
Spjutet är kastat, ur Aftonland 
Överallt i alla himlar, ur Aftonland 
Tvillingstjärnan, ur Hemmet och stjärnan 
Tyst är det rum, ur Sång och strid
Det är vackrast när..., musik: Bo Sundström
Då bryts murarna ned, ur Aftonland 
Du vintergata, ur Aftonland 
Jag vet att bortom det..., ur Istället för tro


Pär Lagerkvist-samfundet presenterade den pågående nyutgivningen av Pär Lagerkvists samlade verk, liksom praktutgåvan av Pär Lagerkvists sista diktsamling Aftonland - Monotypier av Maja Lisa Engelhardt och efterskrift av Henrik Wivel (Kabusa Böcker).

De programmedverkande, liksom Pär Lagerkvist-samfundets ordförande Magnus Eriksson, lektor i kritiskt och kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet i Växjö, är positiva till att ge programmet Harry Martinsons och Pär Lagerkvists tankar och texter i kosmos, på nytt i samband med Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö 5-7 maj 2017.


I litteraturtidskriften Parnass 1/2016 har ordföranden Magnus Eriksson en artikel inför högtidlighållandet av att det 23 maj 2016 är 125 år sedan Pär Lagerkvist föddes. Artikeln har titeln "Pär Lagerkvist talar till de unga" och handlar om Dvärgen - en studie i ondskans och lydnadens psykologi, Bödeln - skräckfigur och hjälte, samt Gudsskådarna Sibyllan och Ahasverus.

"Pär Lagerkvist är inte bara gudsbrottaren, han är också den store tröstaren", avslutar Pär Lagerkvist-samfundets ordförande Magnus Eriksson sin artikel i Parnass.

Pär Lagerkvist tog tidigt avstånd från nazismen. Bödeln var en av de böcker som brändes av de tyska nazisterna 1933. Han stod på nazisternas dödslistor i fall av ockupation av Sverige.

Rune Liljenrud

lördag 19 mars 2016

HARRY MARTINSON: "I själens vinterdagar"

"En sommarpsalm jag sjunga må

i själens vinterdagar..."


Lars Åke Lundberg, prisbelönad kompositör och vissångare, har hämtat titeln I själens vinterdagar från Harry Martinson till en delvis självbiografisk bok, med bilder också av människor han mött och som känt sig uträknade och fel. Han berör ämnen som skuld och skam, kränkningar som kan förvandlas till kreativitet, och vikten av att försonas med sig själv och andra.

Förlaget Libris nämner om boken I själens vinterdagar: "Vad betyder mest när livet är svårt? Lars Åke Lundberg skriver personligt och livsnära om möjligheterna att hitta ljuset och värmen i det som poeten Harry Martinson kallade själens vinterdagar".

Boken I själens vinterdagar inleds med ett citat från visdiktaren och sångaren Georges Brassen: "Livet handlar inte om de stora principerna, men om de små detaljerna. Människan är en förtätning av små detaljer".

Denna livstolkning hos den store franske kompositören Georges Brassen finner Lars Åke Lundberg också hos Harry Martinson i Utsikt från en grästuva och skriver: "Han forskar där i Skapelsens minsta detalj, i det lilla grässtrået eller i stoftet på en fjärilsvinge. Han ser det ofattbart stora i det mycket lilla. Det skapar i honom lusten till liv, som blir undran, förundran".

Lena Peterson Engseth har i sin bok Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets flera citat från Harry Martinson som visar på dessa värderingar. Hon skriver "om att rikta sinnena mot oändlighet i tid och rum [...] Det handlar om ett grundvärde som orden i sig själva har, att de alltid kan byggas annorlunda tillsammans, omskapas och återskapas och ta sig vidare. [...] Det kommer an på vår iakttagelseförmåga och på våra egna erfarenheter hur vi fångar upp och vidarebefordrar den".

Lars Åke Lundberg har erfarenheter från socialt arbete i Stockholm och på fånganstalten Österåker.  Med denna bakgrund söker han sig till Harry Martinsons diktning och han skriver om Martinson och sitt val av boktitel: "I Stockholm tältade han bland de hemlösa vid Skanstull. När jag åker tunnelbanan över bron försöker jag få syn på var det kunde ha varit, där han slog upp sitt tält av segelduk. Att jag valde hans ord som titel är därför inte bara för att de är vackra. Det är ett tack till honom."

En sommarpsalm jag sjunga må
i själens vinterdagar
och låta tungsint tanke gå
och mana sommarns hagar
att träda fram till sinnets stöd
i vinterns långa själanöd,
att djupt i minnet skåda Gud
i evig sommarskrud. 
(Sv Ps 202)

Lena Peterson Engseth har i sin bok Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets ett citat ur Harry Martinsons Vildbuketten, som kan minna om den av Lars Åke Lundberg valda psalmen med den livstolkning, som inte sällan lyser fram i Harry Martinsons författarskap. Man kan utifrån den tältplacering vid Skanstull i Stockholm som Lars Åke Lundberg tänker sig för Harry Martinson, finna hjälp i Lena Peterson Engseths Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets, för tolkning av vad som där faktiskt skedde:
"Därifrån är det lätt att med gräsets gröna på näthinnan rikta sinnena mot oändlighet i tid och rum".

Vi låg i gräset
och våra ögon insög åt anden
allt det sammansatta som är liv och Gud
.

(Harry Martinson: Ur Vildbuketten)                                                                                               Rune Liljenrud

tisdag 15 mars 2016

GRÄSPOESI: "Nu ville vi säga dig ditt livs hemlighet: nyckeln till alla hemligheter ligger i gräset i hallonbacken".Edith Södergran (1892-1923) har som pionjär inom den finlandssvenska modernismen, betytt mycket för flera svenska författare, bl.a Harry Martinson. Hon citeras i Lena Peterson Engseths bok Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets och många av diktcitaten där från flera olika författare, är intressanta att relatera till Edith Södergrans diktning.

Om Edith Södergran skriver Ulrika Knutson i ABF-tidningen Fönstret, att hon "skapade den moderna poesin på svenska språket [...] och att hon har påverkat fler andra diktare än de flesta. [...] Hon svängde med obegriplig lätthet mellan det överspända och det vardagliga. Hon visste att nyckeln till alla hemligheter ligger i gräset i hallonbacken".

Den citerade strofraden är hämtad ur Edith Södergrans dikt "Min barndoms träd" från diktsamlingen Landet som icke är (1925) och föregås av ett existentiellt tilltal: "Nu ville vi säga dig ditt livs hemlighet".Lena Peterson Engseth väcker med sin bok intresse, att i gräspoesin söka efter "livs hemlighet".  De dikter hon citerar blir ingång till att söka efter mera tolkande gräspoesi hos de väl 115 lyriker och författare som samsas i hennes bok Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets, och där Harry Martinson med väl 140 diktcitat, intar en särställning. Vart och ett av dessa citat, längre eller kortare, blir belärande att relatera till. 

...gräset mig hälsar välkommen ur främmande land.
Mitt huvud jag lutar i gräset: nu äntligen hemma.
[...]
nu dricker jag makt ur det minsta och spädaste grässtrå:
en väldig beskyddare räcker mig nådigt sin hand.
(EDITH SÖDERGRAN: "Hemkomst" Ur Landet som icke är)

Språket är paradisgräs
(HARRY MARTINSON: "Paradisdikter" i Dikter om ljus och mörker)


Några av de många citaten från Harry Martinsons diktning i Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets, är hämtade ur Utsikt från en grästuva (1963). När denna bok utkom skrev Reidar Ekner en erkännande recension i BLM, Bonniers Litterära Magasin, som bjuder hjälp att i Harry Martinsons diktning se det stora i det lilla:

"Många gånger är det de okonstlade småtingen som får den största spridningen, som läses mest och som visar sig ha en förbluffande förmåga att tränga in i människors sinnen. [...] Det som är genuint och fött i ett lyckligt ögonblick sprunget ur den lågande inbillningens sköte, kan många gånger visa sig ha en större samlad verkan än de andliga jättelyften."

vi sitter kvar och fininställer våra ögon på det
omedelbart näraliggande: på livet i grästuvan.
(HARRY MARTINSON: Ur Utsikt från en grästuva)

I en solig sommar genomkorsas gräset av
blomsterblickar av alla tänkbara slag
(HARRY MARTINSON: Ur Utsikt från en grästuva)
                                                                              
"Så kan en blick in i det lillas värld öppna vyer som inte bara är miniatyrkonst. Det minsta landskapet, tuvans landskap omkring skon, har rätt betraktat lika mycket att säga som den stora och vittberömda dalen."

(HARRY MARTINSON: Ur Utsikt från en grästuva)

Utsikt från en grästuva

     BOK, 1963 
 E-BOK, 2012

Rune Liljenrud

lördag 12 mars 2016

HARRY MARTINSON: PARADISDIKTER - Gräspoesi - "gräset vandrade in från kanterna"


                                                                          
En gång kom jag till paradiset. Det var tomt. En övergiven by i en avlägsen lövskog.
Även skolhuset stod till uthyrning. Men ingen kom.
Och byvägen smalnade av att gräset vandrade in från kanterna.
Ändå låg det över denna by en aning av människor. Sådant sitter kvar. Skolbarnen hade rast. De stojade och lekte. Det var bara det att de inte syntes. Liksom lärarinnan var de osynliga. Och nu kom lärarinnan mig till mötes. Det kunde jag se på gräset när det rörde sig för hennes osynliga steg. Hon stannade framför mig och jag såg in i hennes ögon. De var himlen över skogen. När hon hälsade med några ord hörde jag att hennes röst var vinden blandad med fågelsången. Ett enda steg till och jag hade själv varit som hon, osynlig. När jag slutligen gick därifrån hörde jag henne ropa. Tre gånger ropade hon i paradiset.

HARRY MARTINSON:
PARADISDIKTER VIII 

"Och byvägen smalnade av att gräset vandrade in från kanterna.
[...]
Och nu kom lärarinnan mig till mötes. Det kunde jag se på gräset när det rörde sig för hennes osynliga steg."
Rune Liljenrud

tisdag 8 mars 2016

HARRY MARTINSON ger "utblickarna från en grästuva till de underverk som förmår böja samman det lilla med det kosmiskt gränslösa" (Kjell Espmark: Harry Martinson MÄSTAREN)
Harry Martinson citeras i väl 140 utdrag från hans omfattande diktning av Lena Peterson Engseth i boken Gräspoesi - i  stråskog och tuvkrets (2016), där hon skriver: "I hans målningar med orden spelade gräset en viktig roll. Han uppehöll sig vid och återkom mycket ofta till gräsen, dessa markens ögon och väktare." 
Harry Martinson är MÄSTAREN, det förstår man också efter att  ha läst Kjell Espmarks bok med denna titel (2005).

Språket är paradisgräs
(HARRY MARTINSON: Ur "Paradisdikter"
Dikter om ljus och mörker)Vägen som vänder i fjolårsgräset
(KJELL ESPMARK: Ur När vägen vänder)


Werner Aspenström ges med ett 30-tal citat  Lena Peterson Engseths bok, en god andraplacering vad gäller antal citat, vilket må synas naturligt eftersom "Aspenström var Harry Martinsons bäste lärjunge", så som poeten och kritikern Tommy Olofsson uttryckte sig Under strecket i SvD den 27 januari, efter att Werner Aspenström avlidit den 25 januari 1997.

Olle Svensson
Fil. dr Alf Ahlberg, lärare och rektor vid arbetarrörelsens folkhögskola Brunnsvik, har i Dala-Demokraten den 22 februari 1963 en artikel där han skriver om "en författare Olle Svensson, som skrivit lyrik som efter mitt förmenande mycket väl skulle kunna jämföras med Harry Martinsons." I boken Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets, har Lena Peterson Engseth med ett tiotal citat ur den diktning, 12 diktsamlingar och 12 prosaverk, som Olle Svensson från Sunnansjö, har skapat.

Rabbe Enckell
I boken Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets finns också citat från cirka 115 andra lyriker och författare. Bl.a finns där Rabbe Enckell, som Harry Martinson talar om i termer av mästerskap och lärjungaskap: "Jag underordnar mig såsom lärjunge till Rabbe Enckell och anser mig fortfarande vara hans lärjunge och han är min mästare".

I boken Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets finns citat från många kvinnliga diktare, som Harry Martinson hade goda kontakter med, kanske inte minst Karin Boye, Kerstin Ekman, Britt G Hallqvist, Edith Södergran och Maria Wine, m.fl, m.fl. Varje litteraturälskare kan i denna bok säkert finna sina favoritförfattare och finna citat från dessa "i oändlig gräsmark", så som Lena Peterson Engseth uttrycker sig.

Vinden letade i skogsgräset
och fann ett ord,
det lät som outsägligt liv
(HARRY MARTINSON: Ur De tusen dikternas bok) Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets 
    Boken kan beställas på tel 0471-10549
    eller mejl lcpengseth@hotmail.com
    ISBN 978-1-329-76713-3

Rune Liljenrud