tisdag 29 mars 2016

"Vi måste leva med det finstilta gräset" ~ ~ ~ TOMAS TRANSTRÖMER: Ur Den stora gåtanI Lena Peterson Engseths bok Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets citeras lyrikern Olle Svensson (1904-1972) ett dussintal gånger. Detta görs under kapitelrubrikerna "Gräsband och ängsrike - genom gräs", "Död grönska, bitsk vind - om hösten och vintern", "Liens viskning", "Dofter", "Ett strå bland sträva strån - inte bara gräs", "I gräs och av gräs - ljud och rörelse" samt "Några tankar på slutet". Alla citaten från Olle Svensson är hämtade ur diktsamlingen Skallgångshöst, som utkom år 1961 och är den åttonde av hans tolv utgivna diktsamlingar. 


Olle Svenssons lyrik är melodiös och flera
tonsättningar finns ~ bl.a av Björn Hedén  

Olle Svensson-dagen 2008 

"En sökare själv på färden 

dina hemliga tecken vet" 


(Ur "I sanden skriver du"

 Primitiv drömkonst, 1943) 

Harry Martinson-sällskapets årshögtid "I diktares spår" var 6-8 maj 2011 förlagd till Brunnsviks folkhögskola. Då gavs bl.a program om diktaren, lyrikern och konstnären Olle Svensson och besök gjordes på Vikasgården, Sunnansjö där minnet av Olle Svensson vårdas.
Dramatikern och översättaren Leif Olsson medverkade i Harry Martinson-sällskapets årshögtid på Brunnsviks folkhögskola och deltog i dagsutflykten till Vikasgården där han läste lyrik av Olle Svensson och talade om hans diktning.

I en blogg 12 november 2010 Olle Svensson och Harry Martinson finns nämnt några recensioner av Olle Svenssons diktning, vari bl.a paralleller ges till Harry Martinson. - "Ett flöde av naturlyrik, där Olle Svensson aldrig förlorar det excistentiella perspektivet" (Ur förord till Att vandra mot morgon)

www.ollesvensson.org


Olle Svensson Sällskapet bildades år 2012 med uppgift  
"att främja utgivning och spridning av Olle Svenssons konst och litterära alster, tryckta som ännu otryckta, uppmärksamma musikaliska produktioner med anknytning till Olle Svenssons författarskap samt stödja spridning av information om Olle Svenssons liv, konst och författargärning, att uppmuntra och stödja forskningen om Olle Svensson i Sverige och utomlands".
Olle Svensson Sällskapet planerar att ge ut samlade Olle Svensson dikter i en ny samling. Av Olle Svensson finns 12 diktsamlingar och 12 prosaverk utgivna, vilka mest är att finna antikvariskat. Valda dikter 1934-1974, Att vandra mot morgon, av Olle Svensson utkom 1991 på Proprius Förlag.

Grangärdebygdens kulturförening
Sunnansjö har i Vikasgården skapat en
permanent utställning av Olle Svensson

Till en av Olle Svenssons många målningar har
 Grangärdebygdens kulturförening valt dikten

Dröm om grönt gräs

Det var bara en glänta grönt gräs.
Där fanns varken väg eller hus.
Men jag vaknade mitt i mörkret
med ögonen fulla av ljus.

Det var bara en glänta grönt gräs.
Jag såg varken gran eller björk.
Men jag vaknade mitt i sommarn
fast natten var vintermörk.

Efter månader utan leenden,
utan stjärnor och fågelrop,
efter gråbergsgråa veckor
i grotta, gränd och grop

var det bara en glänta grönt gräs.
Men fast sjufalt död, ur min grav
steg jag upp och följde min längtan
på nytt mot sommar och hav.

OLLE SVENSSON: Ur AcanumLena Peterson Engseths citat från Olle Svenssons dikter i boken Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets:

en nernött väg i gräset
(OLLE SVENSSON: Ur ”I vändningsåldern” Skallgångshöst)


Byväg och bortväg.
Hjulspårens dubbelkanaler
och gräsen en sträng
i dess mitt.
(OLLE SVENSSON: Ur ”Elegi vid en byväg” Skallgångshöst)


när gräsen lutar sig framåt
till silvervita vägar
(OLLE SVENSSON: Ur ”Inåt och närmare” Skallgångshöst)


De lägerställen som vi utan saknad miste
skall förvandlas till tun hemmavid
där vi stilla en gång vissnar bort
som gräs den sista hösten
(OLLE SVENSSON: Ur ”Hemfärd” Skallgångshöst)


alla dess fina saftiga gräs
och örter och kryddor
har följt i brändernas spår – i eldens
(OLLE SVENSSON: Ur ”All odlings ursprung” Skallgångshöst)


Ljuvlig är doften av mynta och timjan i gräset
(OLLE SVENSSON: Ur ”En himmel nedanför” Skallgångshöst)

De enda tecknen inom mig
som jag kan tyda nu
är gräsens skrift
på drömmens hedar –
på längtans, synernas
och minnets tun.
Blott gräsens enkla tecken –
ständigt växlande
och vindförnyade –
kan jag i klartext återge.
[…]
De enda tecknen inom mig
som jag kan tyda
är gräsens skrift
på längtans hemlandstun.
(OLLE SVENSSON: Ur ”Blott gräsens enkla tecken” Skallgångshöst)

en samvetssak
mig syntes ändå
att aldrig förneka
gräs och strå.
Att inte för egen
smärtas skull
förneka ängarnas
ag och ull.
(OLLE SVENSSON: Ur ”Samvetssak” Skallgångshöst)


med tiodubbel förnekelse
och tusenårig fromhet i hjärtat
för det gröna gräsets skull
(OLLE SVENSSON: Ur ”Där jag står bakbunden” Skallgångshöst)


gräsens förundran
(OLLE SVENSSON: Ur ”Inåt och närmare” Skallgångshöst)


En vipa virrar och klagar
på maderna nere vid ån.
Här är man till på egen hand
- ett strå bland sträva strån
(OLLE SVENSSON: Ur ”I blekviolett Erigeron” Skallgångshöst)


gräsens förundran
när vinden strömmar
sin blå kärlek över dem
(OLLE SVENSSON: Ur ”Inåt och närmare” Skallgångshöst)


Och därför kan vi älska
och drömma vid gräs och strå
som de första och enda på jorden
som drömt och älskat så.
(OLLE SVENSSON: Ur ”Och därför kan vi söka” Skallgångshöst)


Tomas Tranströmer skriver i ett brev till Olle Svensson efter det att hans diktsamling Skallgångshöst, 1961 utkommit på LTs FÖRLAG: 

”Att läsa Skallgångshöst är som att andas frisk skogsluft. I de flesta moderna diktares böcker finns en plågsam dissonans – diktarens värld och den verkliga världen får ingen riktig kontakt med varann. Man får ett intryck av rasslande kulisser. Så är det inte hos Dig. Det är en välgörande läsning."

Lena Peterson Engseth har i sin bok Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets citat också från Tomas Tranströmers diktning ~ Ett kort sådant ur Haiku-dikter får avsluta här:

Vi måste leva
med det finstilta gräset
(TOMAS TRANSTRÖMER: Ur Den stora gåtan)Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets
kommer att finnas med på bokbordet vid
Harry Martinson-sällskapets årshögtid
6-8 maj 2016 i Olofström / Jämshög


  ISBN 978-1-329-76713-3

    Boken kan beställas på tel 0471-10549 
   eller mejl lcpengseth@hotmail.com

  Rune Liljenrud

Inga kommentarer: