fredag 1 april 2016

Konstverket "På väg" kommer att smycka Södra bantorget i Växjö stationsområde ~ HARRY MARTINSON har skrivit mycket om sten och stenmurar. Det är lätt att finna beröringspunkter.


Växjöbördiga konstnären Linnéa Jörpeland får med ett nytt offentligt konstverk "På väg" smycka Södra bantorget i Växjö stationsområde. 

Konstverket består av en sju meter lång stenmur med instuckna glasstenar och skulptur av en pojke, gående intill muren. Det finns gott om stenmurar i Småland och glaspjäserna anknyter till småländsk glastradition.

Växjös nya konstverk "På väg" kommer att invigas våren 2017 och bör finnas på plats när Harry Martinson-sällskapet har sin årshögtid i Växjö den 5-7 maj 2017.
Harry Martinson har skrivit mycket om sten och stenmurar. Det är lätt att finna beröringspunkter.


Landskapet vet allt

Landskapet vet allt
genom sitt växlande vara
och genom sin vana vid allt
som ett landskap möter.
Det har vanor och vårar.
Mossorna läser långsamt in sig
i stenarnas ärrtecken
år efter år.

HARRY MARTINSON: Ur Tuvor


Mossan lever upp på sin sten 

Mossan lever upp på sin sten
sväller alltmer och fyller
sin tidlösa kudde med regnet som nyss föll.
Den tar tillvara vad den hinner
i en vattenkanna av sten
djupt dold i dynan.
Vid torrtid vårar den upp sig när det så behövs
med hjälp av vattenklunkar
gömda i ett stenveck.


HARRY MARTINSON: Ur Längs ekots stigar   
Att se sitt eget liv som rösen av sten
  
Att se sitt eget liv som rösen av sten,
som fjäril och moln,
är människans sammansatta styrka.
Inlevelsen är hennes sanna väg.
Insikten hennes fjärran mål.


Träd växer upp och väntar i tusen år.
En fjärils ålder följer sommargräsens liv.
Molnets skönhet färdas fram
på himmelen sin visningsstund.
En timmas vind och det är borta.


Att resa med sin tanke i tid och rum
det är att låna sig en vingbredd,
utspänd över åren.
Inbillningshavets vingslag
över år som annars flyr
förvägrade.                   

HARRY MARTINSON: Ur de tusen dikternas bok

Rune Liljenrud


Inga kommentarer: