fredag 27 januari 2012

Förintelsens minnesdag 27 januari

"Under de år jag var sjöman lärde jag mig genom umgänge fatta och förstå skilda folk och raser, deras särdrag och olikheter. Och med åren gick det upp för mig, att det var just mängden av egenarter, variationer i kynne och livsuppfattning, som gjorde mänsklighetens tavla så rik.

Genom sina skiftningar är mänskligheten ett skapande släkte, men vid brist på skiftningar dör kulturen. Den som inte kan fördraga sådana skiftningar visar därmed bara att han hatar själva livet och dess skapelses mångfaldighet, av vilken kulturerna med deras olikheter i sin tur är återspeglingar.

Rashat är på en och samma gång kulturhat och livshat. Rashat är sjukdom, och var och en som medvetet sprider sjukdom, vidskapelse och vanföreställning är en brottsling."

HARRY MARTINSON


"Mot antisemitismen. Svenska författare uttala sig"
utkom år 1943 på Albert Bonniers Förlag. Harry Martinsons bidrag, som citeras ovan, är ett av totalt 24 författares bidrag.

Daniel Brick skriver i bokens inledning:

"I medvetandet om att något mera verkningsfullt måste göras för att bemöta den outtröttliga antisemitiska hatpropaganda, som grasserar även i vårt land, vände jag mig till våra författaare, huvudsakligen de skönlitterära, med en vädjan om deras utlåtande om judehatet. I skrivelsen till dem omnämndes, att en pennkongress hade sammanträtt i England, vid vilken författarna, som representerade många länder, bl.a. hade antagit en resolution mot antisemitismen. [...] Det gäller att upplysa de ovetande. Och de som först och främst bör höja sin varnande stämma, är författarna, som mer än andra kan räkna på sitt folks gehör."

Harry Martinson var en av de författare som upplät sin varnande stämma och som också hade vårt folks gehör.


Den 27 januari varje år hedras Förintelsens offer med en internationell minnesdag, samma datum som koncentrationslägret Auschwitz befriades, 1945.
Förintelsen är ett skrämmande exempel på vad som kan hända om vi inte håller debatten om demokrati och människors lika värde vid liv. Cirka sex miljoner judar dog i Förintelsen. Också romer och polacker utsattes för folkmord grundade på rasistiska föreställningar. Därutöver förföljde, fängslade och dödade Nazityskland miljontals andra människor, bland annat många funktionshindrade och homosexuella.

Spelar roll
Överallt finns åskådarna. De som ser på utan att ingripa mot våld och orättvisor, i vardagssituationer och i krig. Ända sedan de första bilderna från Förintelselägret Auschwitz/Birkenau nådde världen 1945 har människor frågat sig: Hur var det möjligt? Vilka var alla de som stod bredvid och lät det ske? Om de hade agerat annorlunda, vad hade hänt då?

Forum för levande historia
har uppdraget att sprida kunskap och engagera, uppmuntra till självständigt tänkande och inspirera människor att skaffa sig egna åsikter genom nya insikter.

Forum för levande historia arbetar mot dagens intolerans med utgångspunkt i historiens brott mot mänskligheten. För demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

"Det spelar ingen roll hur mycket vi tror vi vet. En fråga återstår. Varför?" (F.d. statsminister Göran Persson)

Mer information, se www.levandehistoria.se

Raoul Wallenberg 1912-2012
100-årsminnet av Raoul Wallenbergs födelse kommer att uppmärksammas runtom i Sverige och världen under 2012.
Forum för levande historia arrangerar ett flertal aktiviteter under året för att hedra minnet av hans liv, öde och gärning.

Raoul Wallenberg är en förebild, inte minst i en tid då fler behöver stå upp mot förföljelse, främlingsfientlighet och antisemitism.


”Den som inte kan minnas sitt förflutna
är dömd att upprepa det”DE SOM HA KRAFT ATT BESINNA

De som har kraft att besinna
väldenas murar av tegel
låta sitt hopp försvinna
i fjärran med bräckliga segel.
Stärkta av fallet och nöden
står de på vakt mot det tomma
klarnade, närmare döden
ser de mot tider som komma.

Framtiden ska de förlora,
graven är gränslandets dike.
Trotset skall ändå förstora
detta de stupades rike.

Harry Martinson: Ur Gräsen i Thule

... om detta må ni berätta ...

Rune Liljenrud

fredag 13 januari 2012

De rätta svaren på Jul- och Nyårshelgens bloggfrågor om författare


Rätt svar på Julens bloggfråga om författare:

Eva Ström: Den flödande lyckan
Albert Bonniers Förlag, 2011
ISBN 978-91-0-012536-3


Rätt svar på Nyårstillägg i Julens bloggfråga om författare:

Eva Ström: Bröd
Albert Bonniers Förlag, 1999
ISBN 91-0-057038-9


Eva Ström bor i Kristianstad. Hon är läkare, författare, dramatiker och litteraturkritiker. I Harry Martinson-sammanhang har vi mött henne bl.a. i SYDSVENSKAN, där hon skrivit om två böcker, som utkom 2004 i samband med Harry Martinson-jubileet, dels ”Harry Martinson ~ Poetiska törnbuskar i mängd ~ Brev 1929-1949”, med kommentarer av Paulina Helgeson, och dels diktsamlingen ”De tusen dikternas bok”.

Eva Ström känner entusiasm inför brevsamlingen, som Harry Martinson-sällskapets medlemmar fick som årsbok 2007. Hon avslutar sin anmälan av ”Poetiska törnbuskar i mängd ~ Brev 1929-1949” på detta sätt:

”Hur friskt och djärvt Harry Martinsons författarskap är påminns man av i den oförlikneliga brevsamlingen. Läs den parallellt med ”Nässlorna blomma” och de tidiga reseböckerna och förundras över den levande fräschören i ett stort författarskap. Alltjämt!”

Om diktsamlingen ”De tusen dikternas bok”, som gavs ut 2004 i samband med 100-årsfirandet av Harry Martinsons födelse, skriver Eva Ström bl.a.:

”Den mycket svårfångade förvandling som vill till för att några versrader ska bli dikt inträffar alltför sällan. Men visst sker det! Lyssna till det vemodigt längtansfulla å-ljudens sång i detta drömska spel mellan mjukt och hårt:

Nedhuggen är
allén med de gyllene sälgarna
som lyste i kalla blå vårar.
Lutade över blåsig väg
brunno de mimosamjukt över diken
där jorden ännu var järnblå,
åkrarnas jord lika slagghögar,
tranornas rop hördes hårda som
cirkelsågens klang.

Det känns åter roligt att tänka på Harry Martinsons levande och förunderliga författarskap.”

Eva Ström medverkar med en initierad artikel om Harry Martinsons diktning "I naturens stora rymd", i Harry Martinson-sällskapets årsbok 2006.

Eva Ströms blogg är stimulerande att ta del av och där finns bl.a. detta att läsa:

Klockrent, Li Li.
Poeten Li Li får det nyinrättade Klockrikestipendiet av Harry Martinson-sällskapet. Det är bara att gratulera till ett klockrent stipendieval.
Eva Ströms blogg 2009-02-09
evastrom.blogg.seI Bokförlaget Natur och Kulturs serie ”Litterära Profiler” har Eva Ström skrivit en initierad monografi över Edith Södergran, som hon anknyter till i sin anmälan av Harry Martinsons brev: ”Som brevskrivare kan han jämföras med Edith Södergran, en författare som han både uppskattade och ville recensera, och som han delade sjukdom - lungtuberkulosen - med.”

Eva Ström debuterade år 1977 och har hittills utgivit åtta diktsamlingar och sex romaner, men hennes bibliografi omfattar än mera:

* Den brinnande Zeppelinaren 1977 (dikter)
* Steinkind 1979 (dikter)
* Det mörka alfabetet 1982 (roman)
* Akra 1983 (dikter)
* Samtal med en daimon 1986 (roman)
* Kärleken till matematiken 1989 (dikter)
* Mats Ulfson 1991 (roman)
* Brandenburg 1993 (dikter)
* Edith Södergran 1994 (monografi)
* Poesi och musik 1997 (CD tillsammans med Ákos Rózmann)
* Berättelser 1997 (dikter)
* Bröd 1999 (roman)
* Revbensstäderna 2002 (dikter)
* Rött vill till rött 2004 (dikter)
* Pål Svensson, skulptör 2005 (tillsammans med Hans Hammarskiöld)
* Claires leende 2007 (roman)
* Sonetter av William Shakespeare, nyöversättning till svenska 2010
* Den flödande lyckan 2011 (roman)


Eva Ström är rikligen prisbelönad:

* Tidningen VI:s litteraturpris 1979
* Aftonbladets litteraturpris 1983
* De Nios Vinterpris 1993
* Erik Lindegren-priset 1994
* Aniara-priset 1994
* Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 1996
* Nordiska rådets litteraturpris 2003 (för Revbensstäderna)
* Gerard Bonniers lyrikpris 2005
* Bellmanpriset 2005
* Kristianstad kommuns kulturpris 2009
* Tegnérpriset 2010

År 2010 invaldes Eva Ström som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, i klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap.Eva Ström hedrades med Nordiska rådets litteraturpris 2003. Prismotiveringen lyder: ”Eva Ström är en säregen röst i det svenska diktlandskapet. Hon är en föregångare för en yngre generation poeter och hon befinner sig i ständig förnyelse. Hon undersöker språkets gränser och utforskar ordens möjligheter. Revbensstäderna utmärks av hennes gripande djärvhet, intensitet, fysikalitet och klarhet med vilken hon skildrar människans villkor i dagens värld.”

När jag nu under Julhelgen åter läser Eva Ströms Revbensstäderna, den av Nordiska rådet prisbelönade, blodröda diktsamlingen, blir denna särskilt angelägen för vårt välstånds Jul, mitt ibland medmänniskors nöd:

”Inlindad i en sovsäck utanför St. Giles hotell låg en hemlös på trottoaren innesluten i säcken som en blå och slät puppa. Han hade somnat från sin sluddriga tiggarfras, gatan var torr, solljuset stack honom inte i ögonen, den korta domningen var mer barmhärtig än de enstaka småmynt som omgav hans läger av papp. Längre ner mot de upplysta köpgatorna syntes fler blå puppor, de liknade runda vokaler tappade på gatan ur en falsksjungen Christmas carol. Människokropparna sov under det pråliga glittret […] ”

Eva Ström: Ur GropDen som kände igen citaten ur Eva Ströms romaner ”Den flödande lyckan” och ”Bröd”, är att gratulera!

Den som ännu inte läst böckerna, har rika läsupplevelser att vänta.

Till Eva Ström, ett tacksamhetens blomster med färger hämtade från Revbensstäderna, den av Nordiska rådet prisbelönade diktsamlingen!


GOTT NYTT BOKÅR 2012
tillönskas alla!

Rune Liljenrud


~ ~ ~ ~ ~

Här följer citaten i Julens bloggfråga om författare, som alltså är hämtade ur Eva Ström: Den flödande lyckan (ss. 9f och 50f)

[...] Maria i blå mantel med Jesusbarnet i sitt knä, en stadig rundhyllt blond gosse som verkade försigkommen för sin ålder, ett knubbigt spädbarn som tycktes ha klivit ur barnavårdscentralens normalviktskurvor utan några tecken på glutenintolerans, hjärtproblem eller malnutrition. Ingen kolik hade plågat denna baby, som med oföränderligt klok och vaken blick tog sig an omvärldens människor [...]

[...] Inte den blåmantlade Maria leende i sin rosengård med ett rosigt Jesusbarn i sitt knä, inte en blond Maria med krönt huvud och mjölkflödande bröst, nej, en mer nött och vardaglig Maria, så som Hieronymus Bosch målade henne, med mittbenat mörkt hår och födelseblekt ansikte, med halvslutna ögon som fortfarande bär spår av förlossningssmärtan och blodförlusten, och nu så undrande blickar ner på det nyfödda barnet som ligger oskyld i halmen, medan Josef, en trött gammal man, med sin vänstra hand stöder sig mot krubban. Hans högra hand är instucken i västen, som om han tar sig för hjärtat av ålderns kärlkramp, och han ser på barnet, mer trött än undrande. Hur ska han försörja dem, ska krafterna räcka? Det barnet är han inte far till. [...]


Julens bloggfråga om författare, som finns utlagd den 23 december, får den 30 december ett tillägg inför årsskiftet 2011-2012.

Citat är hämtat ur inledningen till Eva Ström: Bröd (ss. 5f)

"Käre Rabbi!
Jag skriver till er för att jag hittade ert namn i en judisk kalender, gjord till ära av Rebbe Schlita Melech Hamosciach. Jag vet inte vem det är, och jag vet inte heller vem ni är. Men ändå kände jag att det var nödvändigt för mig att skriva. Var jag hittade den där kalendern är kanske inte så viktigt varken för er eller för mig. Men jag kan ändå berätta det. Jag hittade den i papperskorgen på ett dåligt städat hotellrum i Stockholm. Den föregående gästen hade helt enkelt slängt den där, vilket i och för sig inte var så konstigt eftersom kalendern gällde för år 1995. Eller rättare sagt för ELUL 5755 - TISCHRI 5756. Det senare gissade jag var den judiska årsräkningen som börjar med - inte vet jag. Kanske jordens födelse? Eller det årtal som krossade alla dinosaurier och för alltid började en ny tideräkning - meteorens mörka kyss.

Jag började genast bläddra i den där kalendern. Den såg på en gång hemmagjord och exotisk ut. Lite grann som de där sladdriga trycksakerna vi fick från vår handelsbod när jag var liten. Valdemar Erikssons Eftertr. Det var någonting valhänt småstadsaktigt över den där kalendern som jag både tyckte om och stördes av. Och ändå fylldes jag av glädje när jag läste den allvarliga uppmaningen på den första sidan:

ETT NYTT ÅR:
EN NY ERFARENHET

Det gav mig den rätta känslan man bör ha inför ingången av ett nytt år. Känslan av nyföddhet blandad med sorg och kyla. För finns det någon erfarenhet som inte är blandad med sorg och kyla?"
[...]
Elisa

~ ~ ~

tisdag 10 januari 2012

Harry Martinson-priset 2012 tilldelas Föreningen Vetenskap och Folkbildning /Hemsida www.vof.se

Vid en presskonferens i Olofström Biblioteks Harry Martinson-rum, idag tisdag den 10 januari kl 13.00, där nyhetsmedia och några medlemmar från Harry Martinson-sällskapet deltog, meddelades att Harry Martinson-priset 2012 tilldelas Föreningen Vetenskap och Folkbildning, "för arbetet att i Harry Martinsons anda värna kunskap och fördriva förvillelse."


Två av prisjuryns medlemmar, Kommunalråd Margaretha Olsson från Olofströms kommun och Räntmästare Johnny Karlsson från Harry Martinson-sällskapet, presenterade juryarbetet och 2012 års pristagare. I prisjuryn ingår också Paulina Helgeson från Harry Martinson-sällskapet och Patrik Sjöstedt från Olofströms kommun.

Priset har delats ut två gånger tidigare, till Jan Eliasson 2008 och till Christian Azar 2010.

Enligt statuterna delas Harry Martinson-priset ut till den, de eller den organisation som i Harry Martinsons anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetar aktivt för fred mellan människor och fred mellan människa och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.

Det är statuternas skrivning "odlar eftertanken", som varit avgörande vid valet av 2012 års pristagare, framhöll Margaretha Olsson och Johnny Karlsson gav ett citat ur Harry Martinsons Nässlorna blomma, som "odlar eftertanken":

"Ja, han älskade skolan. När han blev äldre då kände han ännu denna kärlek lika stark, kände ännu klarare vad skolan var: en ljusvärldens kontroll över hålorna, den spanande ugglan, kunskapens alltid försökande fågel, som jagade gråhetens råttor och skyddade släktet från digerdöden Dumhet."


Det församlade pressuppbådet lyssnade, noterade och gjorde ljudupptagning för att sprida informationen om 2012 års Harry Martinson-pris till Föreningen Vetenskap och Folkbildning / hemsida www.vof.se

Från vänster på bilden Kristina Olsson, BLT, Pär Trulsson, Sydöstran, Oskar Sandström, Commersen och Frank Luthardt, Sveriges Radio.


Litteratur från Föreningen Vetenskap och Folkbildning fanns tillgänglig under presskonferensen.

Prisutdelning sker i samband med Harry Martinson-sällskapets årshögtid 4-6 maj 2012 i Jämshög, Olofströms kommun, då ordföranden i Föreningen Vetenskap och Folkbildning Martin Rundkvist, lördagen den 5 maj kommer att hålla en prisföreläsning.


I Olofström Biblioteks Harry Martinson-rum, där dagens presskonerens hölls, finns konst med anknytning till Harry Martinson, t ex "Giv doft i blomma" av Bror Hjort.

DIKT från diktsamlingen NOMAD, 1931 varur orden Giv doft i blomma är hämtade, finns med stor text i Harry Martinson-rummet:

DIKT

Nu lyfter vi cymbalen över jorden.
Och märk: cymbalen är din gamla måne,
som stångat länge nog augusti skogar
och nu är rund som krögarn av sju krogar.

Vi talar till dig på ett språk du anar
djupt ner i kärren och högt upp i himlen;
vi vill förnya nötta stjärnevimlen
och blåsa nya dofter i din blomma.

Och broder, broder, vad som än må komma -
om hor och eld och uppror över jorden,
så minns, o, broder, alltid dessa orden:
Giv Doft i Blomma.

HARRY MARTINSON


Med ett fång julrosor i snön, som fallit just idag då 2012 års Harry Martinson-pris tillkännagivits, gratuleras

Föreningen Vetenskap och Folkbildning!

Rune Liljenrud

torsdag 5 januari 2012

Harry Martinson-sällskapets årsbok 2011

FÖRORD till Bengt E. Anderson: BREV kring en resa utan mål ~ Harry, Moa och herrarna Bonnier

Harry Martinson-sällskapets 25-årsfirande år 2009 avslutades med en temadag i Näbbeboda skola, där Harry Martinson gick sitt fjärde skolår 1914-1915 med Karl Johan Staaf som lärare (Stav i Harry Martinsons Nässlorna blomma). Dagens tema var ”Näbbeboda akademi - Byskolan som födde en Nobelpristagare. Vanan är halva naturen – om skola, kunskap och pedagogiska knep”.

Bengt E. Anderson, journalist, fil dr medverkade i temadagen med föredraget ”Signaler och symboler i Nässlorna blomma”. År 2000 framlade han vid Göteborgs universitet en akademisk avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen ”Att rannsaka en barndom. Harry Martinsons Nässlorna blomma: Tillkomst och tematik”. Doktorsavhandlingen är lättillgänglig i sitt språk och mycket värdefull i den omfattande litteraturen omkring Harry Martinsons diktning.

Bengt E. Anderson föddes i Jengi-Hessar, Sinkiang (Xinjiang) i Östturkestan, där hans föräldrar Judith och John Anderson då arbetade. Efter sina första levnadsår i staden Kashgar kom han tvåspråkig till Sverige. Han har sammanställt en översikt av diplomaten och språkforskaren Gunnar Jarrings vetenskapliga arbeten om det uiguriska språket. Anderson har i år publicerat boken ”Judith och John - Breven från Kashgar”, som bl a bygger på hans tidiga personliga minnen från den nordvästligaste kinesiska provinsen.

Bengt E. Anderson har under 15 år tjänstgjort i London för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT). Samtidigt var han frilansmedarbetare i Sveriges Radios nyhetsprogram och gjorde regelbundna produktioner för Obs Kulturkvarten. Han har arbetat för Åhlén & Åkerlunds förlag, varit redaktionschef för Idun och chef för Radio Kronoberg.

Under arbetet med doktorsavhandlingen ”Att rannsaka en barndom” läste och samlade Bengt E. Anderson mycket, som han inte kunde ta med i avhandlingen eller dess omfattande notapparat. Detta värdefulla material har erbjudits Harry Martinson-sällskapet, vars uppgift enligt stadgarna är ”att vidga och fördjupa intresset och förståelsen för Harry Martinson och hans författarskap, att uppmärksamma och stödja forskning kring hans liv och diktning och att verka för att Harry Martinsons texter hålls tillgängliga, på svenska och andra språk, i goda tryckta upplagor”.

Boken, som Du håller i Din hand, är Harry Martinson-sällskapets årsbok 2011. Den ger en fängslande bild av hur ett gott samarbete mellan de erfarna bokförläggarna Bonnier och ett par oprövade, nya författare ger goda resultat. Bengt E. Anderson lyfter journalistiskt väl fram herrarna Bonniers stora kompetens, tålamod och nitiska arbete för att stödja sådana självständiga författarskap, som man insett de goda kvaliteterna hos, men som hade en smärtsam skapelseprocess att genomgå. Harry och Moa Martinson tar, om än på mycket olika sätt, emot bokförläggarnas hjälp och vänder sig till dem som till nära vänner. ”Indeed, I would call criticism a creation within a creation”. (Oscar Wilde, ”The Critic as Artist”.)

Harry och Moa Martinsons personliga motsättningar finns med i Bengt E. Andersons redogörelse, men får inte vara det viktiga, utan tjänar som hjälp till förståelsen av de framväxande viktiga författarskapens ”Sitz im Leben”. Bengt E. Anderson omnämner en drömdikt av Harry Martinson med fyra strofer Jag stod i drömmens skrämselkatedral, som Ingvar Holm berör i sin bok ”Myter Målningar Motiv”. Dikten skrevs, enligt Martinson själv, år 1931 ”som en annotation efter en verklig dröm”, men publicerades först två år efter Harry Martinsons död, i den postuma diktsamlingen Doriderna, 1980. Drömdikten har där även en femte strof, som möjligen kan vara en nyckel till förståelse av vad som djupast skedde i det som syntes ske i de båda författarnas liv och kreativa skapande.

Han vaknade. Det grydde. Det var dag.
Och samariten Nobia satt tyst, men hörde än
hur ekot av de skrik hans drömmar pressat
ur hans rädsla klang.
Hon sökte efter ord som enkla nog
att fattas av en främling dock ej var
av sådan art att menlösheten själv
fördrev hans tillit, knappast vunnen än.
I enkel handling fann hon slutligt dem.
Och hon stod upp och läskade med mjölk
från Gondrins hedar denna flyktings mun.Rune Liljenrud

~~~~~~~~~~

Årsbok 2011 till medlemmarna
i Harry Martinson-sällskapet.
Producerad i samarbete med Vekerum förlag.
För kompletterande inköp av denna eller
andra skrifter från Sällskapet,
se hemsidan www.harrymartinson.org

Boken kan också köpas i bokhandeln
eller från förlaget: Vekerum.
Box 14, 293 21 Olofström.
Tfn 0454 91542

Adressen till Harry Martinson-sällskapet:
Kulltorpsvägen 2, 293 71 Jämshög.
Tfn 0454 46340. info@jamshog.org

Layout Cheettah Bengtsson
Papper Scandia 2000 Ivory 115g
Tryck Mixi Print AB, Olofström 2011
Inbindning Svanberg Bokbinderi, Lessebo

ISBN 978-91-86722-91-3

tisdag 3 januari 2012

Harry Martinson finns med i filmen "Landet som inte längre är"


Barndomens skog

Barfot från tuva till tuva jag sprang
sökande bondens kor,
såg hur den speglade himmelen vred
i tjärnen sitt tottmolnshjul.

Det var i sommarens skogar där livet lekte,
kvällen var djup av trast
och himmelen hög av svala.
Ingenting kom av allt jag drömde och ljög mig,
men minnet livar mitt liv
och minnen är färdiga drömmar.

Till lingonfjärran därinne
i sommarens egen socken
sträcker min dröm ibland
liksom en trana om våren.

Harry Martinson: Ur Nomad, 1943


"Landet som inte längre är"
heter Peter Gerdehags film som nu ges i TV2

Detta är en unik dokumentär, där Peter Gerdehag har följt livet på en bondgård i Småland under flera årtionden - En stillsam hyllning till vårt kulturarv, som Harry Martinson tillhör. Man grips av ett välplacerat citat ur Harry Martinsons dikt Barndomens skog i "Landet som inte längre är".

Den som missade Nyårsdagens sändning av filmen har ännu två möjligheter:

Sändningstider: Landet som inte längre är
SVT2 sön 1 jan 2012 kl 21.15

SVT2 ons 4 jan 2012 kl 12.45

SVT2 lör 7 jan 2012 kl 01.30Rune Liljenrud

söndag 1 januari 2012

Gott Nytt Harry Martinson-år 2012


TILLVARONS SUMMOR

Stjärnnätter utströdda genom en levnad
vattenregn nog för att dränka en värld
soldagar sammanförda av minnet
till ett förbrukat paradis
snöstormar sammanblåsta med varandra
till en istid

Allt är möjligt att fruktas och att förväntas
liksom allt detta redan varit en gång
fruktat och förväntat
ett kretslopp som ett jättehjul
av snöstormar och regn
en karusell av solar och öknar

En världskrans av kvinnor, fåglar
skogar och gräs eller otaliga stunder
av fjärilar och sländor
också de till slut som en storm att se
att frukta och förvänta
monsunhjul i rotation, havskaruseller

Harry MartinsonGNOMEN

Vinterns gnom steg fram och sade:
hör hit. Lyssna till mig.
Jag skulle kunna isa dig.
Men i stället skall jag visa dig en
skönskrift i snön.
Det finns en skönhetens ande,
det finns ett människohjärtats hopp
av rent uppsåt
och så barmhärtigheten.
Allt detta kallar jag skönskriften i
snön.
Av den skall du lära.
Gå nu hem.
Rista i is
och skriv i snö
med hoppfullt rundad stil
om förbättringens konst den svåra
om världshjärtats vår.

Harry MartinsonPresiderande Olle Hedberg vid Svenska Akademiens högtidssammanträde 20.12.1963:
"På Akademiens anmodan kommer Herr Martinson att uppläsa några dikter ur en otryckt samling".

Harry Martinson inleder med att läsa dikten TILLVARONS SUMMOR. Därefter läser Harry Martinson dikten GNOMEN, som den 21.12.1963, dagen efter Akademiens högtidssammanträde, finns införd i Stockholms-Tidningen och i Upsala Nya Tidning.Harry Martinsons dikt GNOMEN finns i diktantologin Vinter, sammanställd och illustrerad av Kaj Beckman, år 1966 (bild).

Sveriges Radios förlag har i serien "Författarröster" utgivit Harry Martinson läser egna dikter, där hans uppläsning i Svenska Akademien 20.12.1963 finns med (ISBN 91-522-1731-0)


Professorn och vår förste ordförande i Harry Martinson-sällskapet Ingvar Holm, ger på ljudkassettens omslag en inkännande presentationen av Harry Martinsons inläsning:

" [...] Så låter Harry Martinson, när han - en genial poet ur svensk fattigbygd - formulerar dikt som kommer att lysa så länge svensk kultur finns men där ännu det gamla bondesamhällets folkmål lever. Av kassetten framgår att detta urmål skulle följa akademiledamoten och Nobelpristagaren livet ut som vittnesbörd om skogarnas, sjöarnas och ensamhetens Sverige. [...]"Gott Nytt Harry Martinson-år!

Rune Liljenrud