tisdag 27 januari 2009

Förintelsens minnesdag 27 januari


Vita snö
varför så vit
över en blodsolkig värld.
Varför täcker du allt.

Jag sjunger om dig
som om en förfalskande snö.
Värnlöst faller du.
Värnlöst samlar du renhet åt marken
ur isblåa moln.

Renhet så långt man ser.
Men ingenting svarar i dag
mot denna snövita skog
så nystruket ren
skönt klädd för symbolernas rike.
Hemlösa vita snö.


HARRY MARTINSON: Ur SNÖSVIT / Gräsen i Thule


Den 27 januari 1945 befriades koncentrationslägret Auschwitz. År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag och den har sedan år 1999 varit en nationell minnesdag.

Utrikesminister Carl Bildt skriver på webbplatsen
www.levandehistoria.se

"Förintelsens minnesdag är viktig som en påminnelse
om att brott mot mänskligheten
också sker i vår egen tid”.

Att se det onda som det bottenlösa
och skänka ondskan avgrundsdjupets rang
det är att gömma huvudet i sanden
där ytlighetens djinner rycka fram.

En ytlig hord drar ut att allt föröda,
en ytlig mordeld i dess väsen pyr
och det som drev till denna plikt att döda
var en förflackad lust till äventyr.

Det ondas äventyr på jordens yta
är inga bottenlösa själars dåd,
men illdåd av förytligade horder
av folk som aldrig nåtts av djupens råd.

Där ytans djinner glitterögda tåga
vid plikten bundna av sin lust till dåd
där tänds det onda äventyrets låga
och härjar jordens yta utan nåd.


Harry Martinson: Ur PASSAD

Barmhärtigheten gror på livets grunder

Harry Martinson: Ur ANIARA Sång 102


PAX ET BONUM / Rune Liljenrud

måndag 19 januari 2009

Martin Luther King-dagen


Martin Luther King-dagen 19 januari 2009
www.martinlutherking.se

Årets tema är:
Ickevåld - en strategi som förändrar världen

Natten skrider fram.
Tankarna stiga ohöljda och heliga.
Armbågarna bada i eviga rymder.
Kroppen står naken, med sin själ vid handen,
i atmosfärens
nattbölja.

Balkongen blir ett akterdäck som lämnar
månen och molnen och seglar mot större och
större härlighet.
Långt in i blodets skogar
hörs sången om varma hav.


HARRY MARTINSON: Från BALKONGER ur Natur

Modersrad formad i moderliven,
snart skall du stöta mot lytta kiselhöften
- varmed du födde iskalla ätter -
väckningens eldny med heta glödbasunen.
Föda mera av kärlek än av dessa iskalla typer
som likna stålspolar
och kommenderade bronsmän.

Modersrad. Du skall en gång göra världen
varmare omkring oss.
En gång skall du sluta att föda
ishetsande ismän
och tjutande frosthjärtan.
Du kommer en gång att göra världsdrömmen
varmare att leva,
föda ett kärleksmäktigt folk.


HARRY MARTINSON: MODERSRAD Ur Natur

PAX Rune Liljenrud