söndag 30 april 2023

Den svenske filmregissören Roy Andersson har med unikt bildspråk och drastisk humor skapat sitt eget filmiska universum. Martin Blomkvist ger i "Sånger från folkhemmet" (2023) en rikt illustrerad berättelse om hans värld. Bland rika kulturkällor i Roy Anderssons värld, möter bl.a Harry Martinsons dikt "När solen skrattade" ur NOMAD, 1931

 


NÄR JORDEN SKRATTADE

Från stad till stad, på krokiga smala avvägar
går vagantens sökarstig. Med örat lyssnande till
människohoppet.

Då hör han en dag en småbarnskola skratta till
mellan träden i en liten rast på femton minuter.
Allt vad en köping äger av uppriktighet och naivism
skrattar i denna kvart.

Och hela kvarten sitter vaganten med benen i ett
dike
och dricker detta skratt till sitt beska bröd.
Och lindarna skaka blom i sommarstormen,
och tvätta ymnigt hans tvivelsjuka själ.

HARRY MARTINSON: Ur NOMAD, 1931 


Rune Liljenrud

lördag 22 april 2023

Världsbokdagen den 23 april uppmärksammas runt om i världen, genom UNESCO:s försorg, bokens betydelse. Gynna läsandet! Sprid böcker, sprid kunskap om böcker, sprid boklig kunskap. Sprid glädjen i att läsa en (tryckt) bok! Temat för årets Världsboksdag är urfolksspråk. I Sverige arbetar samerna med att revitalisera och upprätthålla de samiska språken. År 2013 gav Harry Martinson-sällskapet, som erkännande stöd åt samisk kultur, "KLOCKRIKESTIPENDIET till Harry Martinsons minne" åt samiska författaren och poeten Inghilda Tapio samt till samiska konstnären och designern Ulrika Tapio Blind, båda hemmahörande i Karesuando


Skogsstig

Tänk att finna stigen till en glänta,
en glänta där tankar tänkta
kan nästla sig in i mjukt gräs.

Lena Peterson Engseth


Sameflaggans färger och symboler:

Cirkeln är en symbol för solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten, kolten. De fyra färgerna symboliserar viktiga överlevnadselement för samerna - liksom för oss alla.

Grön: Växter/natur – landet /Sápmi/ som är livsavgörande för samernas överlevnad
Blå: Vattnet som är ett livselixir
Röd: Elden – står för värme och kärlek
Gul: Solen som står för långsiktigt liv

Ringen: Den runda ringen i flaggan är symbolen för andlighet, som binder ihop de fyra elementen, omsluter tillvaron, människans liv från vaggan till graven och in i evigheten.


I samband med invigningen den 13 januari 1966 av nya Stadsbiblioteket i Kristianstad, hade Kristianstadsbladet ett samtal med Harry Martinson och i tidningen den 14 januari publiceras en artikel "Möte med Harry Martinson", där bl.a. följande finns att läsa om Harry Martinson bland böckerna på Kristianstads nya Stadsbibliotek:

"BIBLIOTEKET är som en lykta, den skall värma och lysa upp. Böckerna skall väljas med omsorg, man skall välja en bok som berikar ens vyer, livet är alldeles för kort för att man skall läsa underhållningsböcker. Man kan ta dessa som ett russin, men inte som huvudmål.


I en av essäerna NÅGRA TRÄD ur ”Det enkla och det svåra”, 1939 skriver Harry Martinson, som också illustrerar texten: 

”Rönnen slår buketterna samman, vänder ljusa sidan på bladen ut och bugar sig ned tills den ligger passiv vinkande i vindens strömdrag liksom särven och näckvimplarna bruka göra nere i rastlösa åar. Sedan rätar den upp sig, tar sprutkanneform, parasoll och pinjeform och blomparasollerna återgå för fem sekunders vindfrist i sina luftiga lägen. Blomsamlingarna flyta som havremjölsljusa öar. I nästa ögonblick åter hopfällning och bugning."

Denna Harry Martinsons nu 85 år gamla observation av rönnen, inspirerar Lena Peterson Engseth till att i sin nya tvåspråkiga samling naturlyrik Att sova gullris och andra dikter, 2023 fördjupa naturiakttagelsen i dikten Rönngrönt
 
Vid foten av trätrappan,
som leder ner till sandstensklipporna,
står en rönn med grönskande lövverk
översållad av blomknoppar i färd att slå ut.
Skalderna har beskrivit
rönnens välvda blommande klasar:
stora och tunga, havremjölsljusa, vitgrå.
Här än så länge outslagna, är de 
lika gröna som lövverket:
blågröna, grågröna,
rönngröna.


Lena Peterson Engseths nya diktsamling med poesi genom de fyra årstiderna, "speglar korta stunder då det alldeles vanligt dagliga sammanfaller med det magiska, stunder i vilka det outgrundliga kan upplevas". Också i Elin Wägners diktning med citat ur DEN NAMNLÖSA, 1929 finner Lena Peterson Engseth grund för sin natur- och livstolkning:
Skyndsamt
Är det dagarna
som hastar
eller jag som är långsam?
Nyss var månen
en spröd skära,
ikväll redan till hälften fylld.
"Tiden bryr sig inte om att minnas."
Hur lätt att glömma bort varje enskild dag.


Lena Peterson Engseth har hittills utgivet fyra samlingar med belärande naturlyrik. Maken Martin Engseth svarar fint för illustrationer och foto:
Att sova gullris och andra dikter, 2023
Ord i färg - naturpoetiska betraktelser, 2021
I det som med ens har blivit högt gräs - Dikter, 2017
Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets, 2016
Lena Peterson Engseth har rikt historiskt och aktuellt inkännande litterärt kunnande. Kanske ger dikten Örat i kudden hjälp till metaforisk tolkning:
 

Om natten
när alla sover
arbetar mitt hjärta,
bankar så fort och så hårt.
Vad arbetar den på,
vad hamrar den ut,
denna nattens smed?
Världsbokdagen den 23 april 2023
Rune Liljenrud