torsdag 27 juni 2013

NÄSSELFROSSA "Till Harry Martinson" - unika dedikationer

 
 
Gunilla Aldén och Johnny Karlsson har under NÄSSELFROSSA bjudit ett mycket uppskattat och välbesökt program på Biblioteket i Olofström med ämnet "Till Harry Martinson" - unika dedikationer. Det handlade om välkända och okända författares verk som dedicerats till Harry Martinson, som vängåva eller som ett försök att få respons från "Den store diktaren". 

 
Harry Martinson-sällskapet har för avsikt att i bokform publicera några av texterna i dessa dedikationer, tillsammans med korta presentationer av bokgivarna. En av de många som beundrade Harry Martinson var Gustaf Adolf Lysholm, som dedicerade sin bok "Anno 1792" till honom och avsikten är att Lysholm skall finnas med i den kommande boken med dedikationerna. Om författaren Gustaf Adolf Lysholm har tidigare skrivits här på bloggen, tillsammans med Harry Martinsons dikt "Lysholm" ur diktsamlingen "Vagnen".  
 
 
 
Deltagarna i programmet "Till Harry Martinson" - unika dedikationer, kunde också ta del av Tomas Nilsons pågående konstutställning i Biblioteket "Kosmiska spår", som tidigare skrivits om här på bloggen och bilder har publicerats.  Utställningen pågår tom fredag den 12 juli. Här ännu en bild från utställningen:
 
 
Rune Liljenrud

 
  


fredag 21 juni 2013

HARRY MARTINSON's sommarpsalm Sv.Ps 202 som kyrkotextil ~ Hur skönt att djupt bland gläntors flor se solens fingrar sömma en vacker klädnad . . .

  Harry Martinsons sommarpsalm Sv Ps 202
har inspirerat konstnärinnan Inga-Britt Jeppsson, Hässleholm när hon vävde antependium till Örkeneds kyrka, Lunds stift.
 
Längst till vänster i vävnaden finns invävt SV PS 202. Antependiet är en gåva till Örkeneds kyrka av Lönsboda Kyrkliga Syförening.

Den som är på väg till Nässelfrossa i Olofström med omgivningar har då inte  så långt för att besöka Örkeneds kyrka och där se det värdefulla antependiet.Med Harry Martinsons Sommarpsalm

Sv Ps 202 tillönskas Glad Midsommar!
De blomster som i marken bor kan aldrig själen glömma. Hur skönt att djupt bland gläntors flor se solens fingrar sömma en vacker klädnad till den säng som vi ger namnet sommarns äng och som med solens gyllne tråd hopsömmas våd för våd. 
 
En sommarpsalm jag sjunga må i själens vinterdagar och låta tungsint tanke gå  och mana sommarns hagar att träda fram till sinnets stöd i vinterns långa själanöd, att djupt i minnet skåda Gud i evig sommarskrud.


~ ~ ~
Text: Harry Martinson
 
Melodi: Erland von Koch
 
 
Rune Liljenrud

torsdag 20 juni 2013

Grisjakt och fest i Berg - En sann "skröna" som knyter an till Harry Martinson och Elin Wägner


Allan Nilson som nu bor i Växjö, är född 1929 i Lammhult Kronobergs län. Efter lärartjänster på Mariannelunds Praktiska skola och i Umeå fick han sin första rektorstjänst i Olofström 1957 och blev sedan även förste rektor och skolchef med uppgift att bygga upp enhetsskolan och införa heltidskurser vid yrkesskolan  som naturliga påbyggnader. 1963 blev han rektor för Linnéskolan  i Uppsala, en enhet med både gymnasium Akademiska sjukhusets vårdskola och eftergymnasiala kurser i samarbete med universitetet.
1974 utnämndes han till skoldirektör i Trelleborg och tjänstgjorde där till 1995. Han har varit fackligt engagerad som sekr i Handelslärarnas Riksförening och som ledamot i styrelsen för Skolledarförbundet i 12 år. Under tiden i Uppsala har han periodvis tjänstgjort som bitr skoldirektör och skolinspektör. Han har haft olika expertuppdrag i statliga utredningar på skolområdet även högskoleområdet och var under tiden som yrkesutbildningsutredningen och gymnasieutredningen arbetade, knuten till sekretariatet som lade förslag som  ledde till dagens gymnasieskola.

Allan Nilson är fader till konstnären Tomas Nilson, som i samband med Nässelfrossa 2013 har konstutställning "Kosmiska spår" i Biblioteket, Olofström med utställningsvernissage måndag 24 juni kl 13.00. Konstnären Tomas Nilson finns på plats i Biblioteket, måndag den 24 juni mellan kl 13.00 - 14.00.  Utställningen pågår tom fredag den 12 juli.

Allan Nilson har minnen från samtal och kontakter med Harry Martinson, och han har vänligen sänt nedanstående, som han skriver "ju är en skröna, fast sann".
 
 
Grisjakt och fest i Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Under min tid som rektor/skolchef i Olofström träffade jag Harry Martinson vid några tillfällen. Han deltog i studiedagar och ibland kom han  av andra anledningar. En vecka i juni i början på 60-talet var Harry gäst hos mig. Vi hade tidigare någon gång talat om att jag under 40-talet träffat Elin Wägner genom att jag i min ungdom kört ut varor till henne från Lammhult, där min far hade en lanthandel. Eftersom Harry efterträdde Elin Wägner på stol 15 i Svenska Akademien år 1949 hade han frågor om Elin Wägner och Lilla Björka.  Harry hade min son Tomas i sitt knä, och då anade vi ju inte att Tomas skulle måla Kosmiska spår och andra rymdmotiv efter inspiration av Aniara och andra verk. Harry frågade om jag hade någon särskild händelse, rolig eller originell som hade med Elin Wägner att göra, som jag kunde berätta.

Då nämnde jag att min äldre bror och jag transporterat ut 3 griskultingar till Rösås en söndagsmorgon i början på 40-talet. Det tyckte Harry var intressant. Så berättade han att Elin redan 1937 träffade en bondkvinna, Alina Hofsdotter, på en konferens. Hon drev jordbruk utan boskap med ett särskilt kompostprogram, som fick efterverkningar, då  vänninan Flory Gates jordbruk i Rösås åtminstone delvis drevs efter Hofsdotters tankar och gav Elin ingivelse till Fred med jorden, där hon tar upp skogsskövling, konstgödning och mekanisering av jordbruk. Harry blev alltså nyfiken på historien om griskultingarna. En söndagsmorgon i början på 40-talet väcktes vi upp och utanför stod en stationskarl samt Elin Wägner och Flory Gate. På den tiden hade persontågen så kallade godsfinkor, och tåget från Stockholm hade med sig 3 burar innehållande var sin griskulting. Damerna undrade om vi kunde hjälpa dem med transporten till Rösås.

Kultingarna och därmed burarna var större än de tänkt sig, varför deras kärra var för liten.Vi ställde upp och transporterade ut kultingarna till Rösås. Körde fram till inhägnaden, där vi förstod, att de skulle vara. Men när damerna kom fram gick allt snett. De öppnade burarna, innan de öppnat grinden till hagen, och 3 grisar for givetvis åt var sitt håll. Det blev ett springande, och när vi fångat in 2 grisar, meddelade Elin, att nu gick hon hem till Lilla Björka för att laga frukostmiddag, och vi var välkomna, när vi hade fångat in gris nr 3. Så blev det.Och det blev en trevlig måltid på Lilla Björka.

Men vad syftet var med dessa griskultingar är höljt i dunkel. Harry bad mig försöka forska lite i detta, men något riktigt svar har inte gått att få fram. Överlevde kultingarna dagen? Vad hade dessa kvinnor med sitt speciella intresse i jordbruksfrågor för intresse av grisuppfödning egentligen och som gjorde att jag blev inblandad i denna hämtning av grisar i Lammhult en söndagsmorgon? Harry hade mycket roligt åt denna historia och kommenterade den senare när vi möttes i andra sammanhang.   
 
Allan Nilson


 
 
Varmt tack Allan Nilson för detta roliga minne från 1940-talet, att få ta del av när juni står vackert beredd för Midsommar 2013. Jag erinrar mig att i boken Tourister Klassiska författare på resa, så skriver Elin Wägner om svin.
 
Vad är en Tourist ? frågar Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866) under en reportageresa år 1840 då han var utsänd bl.a. till Paris. Han ger själv svaret att en 'tourist' är en person som upptäcker, kartlägger och förmedlar upplevelser som är honom helt nya. Inte någon som reser för att återupprepa för ’tolvhundranittionionde gången’ vad hela världen vet och sett. Inte en som följer geografibok, vägvisare, reseguide eller råd och beskrivningar från tidigare resenärer - han är en ’dum tourist’. En bra tourist kan närmast liknas vid en kåserande journalist som gör privata nya upptäckter och förmedlar dem vidare som uppskattad krönikör till vars och ens speciella läsekrets. Många svenska författare har i brev och böcker tagit på sig en liknande uppgift - och lyckats mycket väl.

Det är sådana upptäckter DELS-antologin år 2006 Tourister Klassiska författare på resa vill förmedla, författad av tretton svenska klassiker som 'tourister', fem kvinnor och åtta män. Bland författarna finns Harry Martinson och Elin Wägner. Boken utkom våren 2006 på Carlsson Bokförlag i samarbete med DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) med Ingegerd Bodner Granberg och Marianne Enge Swartz som redaktörer.  
 
ELIN WÄGNER (1882-1949)

Akademiledamoten Elin Wägner (1944-49) som 1949 efterträddes på stol nr 15 av Harry Martinson gav 1939 ut en märklig hembygdsbok Tusen år i Småland och det är ett kapitel ur denna Gubben Brytje som tagits med i DELS-antologin. Resan går till Svänans, en nu helt avfolkad fattigbebyggelse. Innan torparna och småfolket tog området i besittning var det en vildvuxen allmänningskog.

I början av 1800-talet när Sveriges befolkning ökade snabbt kämpade man med hjälp av flåhacka och svedjebränning för att odla och få något att äta. Barkbrödet var en bister verklighet. Djuren repade ljung och åt sälglöv. Gubben Brytje berättar om livet i Svänans. Svindrifterna som drog ner till de stora allmänningskogarna med bok och ek ledde till bråk och slagsmål när märkningen hade vuxit bort på svinen. Svinen var högbenta, starka och arga djur med viltsmak. Man kunde sätta ett svin att vakta en fårahjord.

Svinet var lika skickat att hålla disciplin bland fåren som att bita från sig om räven kom. I så fall jagade svinet upp fåren på en stor sten och genade räven på alla sidor, tills han gav upp försöket att knipa ens det minsta bland lammen. Kan det vara sant? ”Jag ljuger inte, men ja hushållar me sanningen” eller ”ljuer ja, så tar ja inte betalt för at” är inte för inte gångbara ordspråk som Elin Wägner nämner.

Mycket var farligt i Svänans, förrymda brottslingar men också de som kommit på kant med samhället för att de inte kunnat hålla sitt sexualliv inom de råmärken som samhället stakat ut och som blev biltoga ett helt liv för en kort och olovlig kärleksaffär. Det fanns gott om trolska väsen som Fjärhanakittan, Fältamärtan och Svänamassen och olika knep för att skydda sig och komma undan brukades. Man vände västen ut och in, man gick baklänges och skodde djuren med bakvända järn. Okunnigt var det att söka utröna framtiden med järtecken, men det gjorde även de romerska kejsarna. När tre knektar från Svänans skulle ut i finska kriget gick deras gummor ut i markerna och utvalde tre halvstora stenar, ungefär som gubbarna såg ut. Fanns det liv under stenarna som gråsuggor och myror så skulle karlarna komma hem igen. Var det tomt på liv så skulle gubben komma att dö i kriget.

Men gästfriheten fanns i Svänans och ett exempel på det var att man gjorde kvasteld för att snabbt kunna koka upp någonting att bjuda på. Vanligen eldade man med färskt ris, men det brann ju inte så bra, och då kunde man stoppa den torra kvasten i spiseln och snabbare få något varmt att dricka, man bjöd kvasteld, hette det.  Att resa med Elin Wägner i Svänans är att upptäcka exotismen i hembygden ”att börja ett liv inom livet”.   
 
 
Rune Liljenrud

onsdag 5 juni 2013

KOSMISKA SPÅR ~ Konstutställning under Kulturveckan Nässelfrossa 2013

Målningen Kosmiska spår av Tomas Nilson
finns på Biblioteket i Olofström sedan år 2004
Den inköptes av kommunen i samband med
100 - årsminnet av Harry Martinsons födelse
och Tomas Nilsons utställning i Folkets Hus 
 

KOSMISKA SPÅR

Kosmiska spår är en konstutställning som startar i samband med Kulturveckan Nässlefrossa 2013. Konstnären Tomas Nilson finns på plats i Biblioteket, Olofström måndag den 24 juni mellan kl 13.00 - 14.00. Utställningen pågår tom fredag den 12 juli. Utställningsvernissage måndag 24 juni kl 13.00

Ett antal av hans målningar innehåller rymdmotiv, där inspirationen varit hämtad från kosmos. Andra inspirationskällor är musik och fantasi.

I Tomas Nilsons produktion ingår bla verk från rymdepos som Harry Martinsons "Aniara" och författaren och astronomen Peter Nilsons "Projekt Nyaga". Peter Nilson var den förste som fick Stora Harry Martinson-priset år 1986.

Redan år 2004 hade Tomas Nilson utställning i Olofström och då köpte kommunen Kosmiska spår, målad på baksidan av plexiglas. Det var i samband med firandet av att Harry Martinson föddes i kommunen för 100 år sedan. Målningen hänger sedan dess i Biblioteket, Olofström.

Teknik

Glasmålningar eller även kallat hinterglasmåleri är en teknik där målningen skapas på glasets “baksida” vilket ger ett intryck av transparens. Grunden i hinterglasmålning ligger i att skapa bilderna spegelvänt och samtidigt tänka rättvänt för betraktaren. Det som ska synas längst fram i målningen målas först, vilket är tvärtemot mot hur man målar på duk eftersom regeln är att det som målas sist på en duk syns överst. Tomas Nilsons målningar är utförda på 4 mm planglas. Han målar även i traditionellt oljemåleri, akrylmåleri och experimenterar gärna i mixed media och blandar olika tekniker och medium med varandra.

Okänt objekt av Tomas Nilson

Utställningsvernissage
måndag 24 juni kl 13.00 Biblioteket, Olofström
Konstnären Tomas Nilson finns då på plats

                                                                                                       Rune Liljenrud