torsdag 27 juni 2013

NÄSSELFROSSA "Till Harry Martinson" - unika dedikationer

 
 
Gunilla Aldén och Johnny Karlsson har under NÄSSELFROSSA bjudit ett mycket uppskattat och välbesökt program på Biblioteket i Olofström med ämnet "Till Harry Martinson" - unika dedikationer. Det handlade om välkända och okända författares verk som dedicerats till Harry Martinson, som vängåva eller som ett försök att få respons från "Den store diktaren". 

 
Harry Martinson-sällskapet har för avsikt att i bokform publicera några av texterna i dessa dedikationer, tillsammans med korta presentationer av bokgivarna. En av de många som beundrade Harry Martinson var Gustaf Adolf Lysholm, som dedicerade sin bok "Anno 1792" till honom och avsikten är att Lysholm skall finnas med i den kommande boken med dedikationerna. Om författaren Gustaf Adolf Lysholm har tidigare skrivits här på bloggen, tillsammans med Harry Martinsons dikt "Lysholm" ur diktsamlingen "Vagnen".  
 
 
 
Deltagarna i programmet "Till Harry Martinson" - unika dedikationer, kunde också ta del av Tomas Nilsons pågående konstutställning i Biblioteket "Kosmiska spår", som tidigare skrivits om här på bloggen och bilder har publicerats.  Utställningen pågår tom fredag den 12 juli. Här ännu en bild från utställningen:
 
 
Rune Liljenrud

 
  


Inga kommentarer: