torsdag 23 januari 2014

Förintelsens minnesdag den 27 januari 2014

 
 

27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som koncentrationslägret Auschwitz befriades 1945.

 

Dagboksblad
 
Massbödelns utrotningsminnen
läste jag sent i natt.
Om människans förnedrade sinnen,
om vanmakt i Totenstadt.
Tills dagern lyste mot fönstret
och fågelsång spelade upp
upplevde jag djävulsmörkret
utan tro och hopp.
Den vänliga grönskan på jorden
blev mest som en felsyn att se
och döda på tungan låg orden.
De hade intet att ge.
Förstummad satt jag vid bordet
hela den långa dag,
berövad allt fäste i ordet,
berövad tanke och lag.
Vart ord som den morgonen sades
gick tungt och förlamat fram.
Vart ting som jag såg på belades
med tyngande skuld och skam.
 
HARRY MARTINSON:
Ur De tusen dikternas bok
 
 
 
 
 
 

"Wer die Geschichte vergisst,

 muss sie wieder erleben"


 Den som glömmer historien
är dömd att upprepa den !
 
Rune Liljenrud