fredag 27 juni 2014

Harry Martinson om Första världskrigets utbrott

 
 
[...]
 
I vindfönstren som spruckit diagonalt
lyser gammelgulnade tidningar från Sarajevo-året.
Dammet på vindsgolvet kavlar sig, samlar sig.
Skaffar sig spinkiga ben av hår och springer omkring på
                                                                    vinden.
Vid varje drag från en tvärt öppnad dörr kommer det i rörelse
springer med skuggorna bort.
De snabba dammspindlarna flyttar sig var gång den gamla
                                                                    gumman
kommer upp för att hämta ner några av de bokna äpplena till
                                                                    en soppa.
Hon stod ung brud samma år en kula, enligt tidningen, som
                                                                    nu gulnat
fällde Ferdinand av Habsburg. 
 
[...]
 
 
HARRY MARTINSON: 
Ur Ödemark / Längs ekots stigar
- Ett urval efterlämnade dikter, 1978   
 
Rune Liljenrud