måndag 29 juni 2015

Mycket av Harry Martinson och Sven Edvin Salje på Nässelfrossa 2015


LIV

Ej vallar, bräddar har den flod,
som håller mänskans ande grön.
Den återblommar varje år.
När tiden räfflar åsens krön
och jättedösen sjunken in
sjuk rosslar under skuldran grå,
skall dock den gröna anden stå
och bräddfullt grön dess flod.

Så mycket skall förglömmas, dö -
de frejdade heroers ö
åt papegojor skänkas.
Men grönskans öde, lummets skir
ej efter svärdens önskan blir,
dess liv kan aldrig länkas.

HARRY MARTINSON: Ur Svärmare och harkrank

På något sätt strålar det som händer under Nässelfrossa
samman, som ekrar mot hjulnavet, till Författarmuseet
~ för information, kunskap, inspiration och trivsel ~ 
Ing-Marie och Bengt Bejmar hälsar varmt välkommenGustav Fredriksson, Saljesällskapets 
och tillika Nässelfrossa's ordförande

Under Nässelfrossa är han ansvarig för flera program
 i Saljesällskapets regi,
tillsammans med olika medverkande

Kyrkogårdsvandring i Jämshög
Vår "rotjord och ursprungsbotten" - om Salje och Martinson
På flykt från sin barndom
De flyendes eldar
Erikstorp - Olle Montanus och Sven Edvin Salje


Birger Johnson 
God kännare av kulturbygd Jämshög/Olofström
och mycket uppskattad föreläsare


Ing-Marie Bejmar, tillsammans med maken Bengt,
är mycket uppskattade för allt de gör för att sprida
 kunskap om Harry Martinson och Sven Edvin Salje 
Spontant blomsterhyllades de under ett program
av Gustav Fredriksson om Sven Edvin Salje
 De flyendes eldar
på Författarmuseet under Nässelfrossa


"Från smala hedlandsstigar 
till Nobelprisets röda matta" 

Under Nässelfrossa gavs uppskattat program 
i arr. av Jämshögs Hembygdsförening

Bengt Bejmar visade bildspel 
och till bilderna läste han 
Harry Martinson-dikter


Bokland
Tänk dig världen som en läsesal.
Där finns livets bok så rik på blad
som en lövskog i ett sommarland.
Lägg därtill ett bergland, lagens bok,
lagens tavlor, sten från Sinai
och ett kilskriftkunnigt Babylon.
Vem kan läsa sig till kunskap nog.
Vilkens flit kan liknas vid en hand
som kan genombläddra livets skog.
Outtömlig ter sig gåtans bok
och oändlig läsning återstår.


HARRY MARTINSON: Ur Boken i vårt hjärta (1969)
 
 


Den 26 oktober år 2006 invigdes av konstnären Ingrid Enarsson konstverket Pennans makt, som står i en rondell i Jämshög. Författarbygdens symbol utgörs av en penna, riktad mot himlen och ett ark att skriva på.
Under Nässelfrossa får vi förnyat ta del av vad våra stora diktare skrivit. Paradisdikt

Allting får namn av sitt hem,
tinget får hem i sitt namn.
Paret i paradis paras.
Famn söker alltid en famn.
Språket är hav, det är skepp.
Ord äger vidd och når hamn.
Ordet om tinget får grepp.
Språket är lyckligt av namn.

Språket är lustgård och grav,
glömskan kan grönska som gräs.
Stavaren stavar till stav,
nästan din bor på ett näs.
Språket är lyckligt i sig
språket i paradis
parar sig lyckligt med dig.
Språket är paradisgräs
betat av salig hjord.
Tinget är invigt med ord.
Språket är saligas spis.


HARRY MARTINSON, ur Dikter om ljus och mörker, 1971

Utanför Olofströms Bibliotek finns konstverket 
Vägskäl tillägnat Harry Martinson / Sven Edvin Salje
 invigdes under kulturveckan Nässelfrossa 2010
Konstnär är Börje Berglund

Harry Martinson-sällskapets Arbetsutskott
Johnny Karlsson, Räntmästare
Åke Widfeldt, Ordförande
Ingemar Lönnbom, Sekreterare och Webbmaster

Under Nässelfrossa är de ansvariga för flera program
 i Harry Martinson-sällskapets regi,
tillsammans med olika medverkande

En "globetrotter" ständigt på flykt? Sandemar i "Klockrike"
Vår "rotjord och ursprungsbotten" - om Salje och Martinson
Fjärilns flykt och blommors förförelse på Komperskulla äng 
Martin Tomasson - han som flydde till skolan
Harry Martinson och Människans händer
Flyktens decennier i Harry Martinsons liv
Harry Martinson och flykten från torpen
Bränn helvetet men skona hästarna - Harry flyr från Norda


NÄSTA ÅRS TEMA FÖR NÄSSELFROSSA
ÅR 2016 

"MÄNNISKAN OCH MASKINEN"

VAD BLIR NÄSSELFROSSAS TEMA 2017

DÅ KAN NÄSSELFROSSA FIRA 10 ÅR
Några Martinson- & Saljeböcker jubilerar

HARRY MARTINSON:
80 år ~ Svärmare och harkrank, 1937

SVEN EDVIN SALJE:
75 år ~ På dessa skuldror, 1942
50 år ~ Längs livets stränder, 1967
30 år ~ Genom lindens krona, 1987
HARRY MARTINSON
SVÄRMARE OCH HARKRANK
UTKOM 1937, 2017 FÖR 80 ÅR SEDAN


SVEN EDVIN SALJE

LOVÄNGSSERIENS FÖRSTA DEL
PÅ DESSA SKULDROR
UTKOM 1942, 2017 FÖR 75 ÅR SEDAN


SVEN EDVIN SALJE

LÄNGS LIVETS STRÄNDER
UTKOM 1967, 2017 FÖR 50 ÅR SEDAN


SVEN EDVIN SALJE

GENOM LINDENS KRONA
UTKOM 1987, 2017 FÖR 30 ÅR SEDAN

2017 ~ 100 år sedan Ryska revolutionen

År 2017 är det 100 år sedan Ryska revolutionen, som författarna Harry Martinson och Gustaf Hellström, båda ledamöter av Svenska Akademien, har skrivit om.
I "Verklighet till döds", 1940 genomskådar Harry Martinson vid författarkongressen i Moskva 1934 "devota svansviftningar" och hur de ryska författarkollegerna "måste rulla sig i stoftet för den av statspolitiken bestämda Verkligheten".
I "Vägen mellan öst och väst - minnen, gränser, samband", 2012 skriver Torsten Kälvemark om Karelen som ett politiskt gränslandskap och påminner om Harry Martinsons Aniara:
"Skönast ibland sköna glimtar
syns den sköna glimten av Karelen"

Sigurd Rothstein arbetar inför 100-årsminnet av 1917 års revolution i Ryssland, med en bok för Gustaf Hellström-sällskapets skriftserie, om utrikeskorrespondenten och författaren Gustaf Hellström.Första Kulturveckan i Olofström 22-29 juni 2008
Tema: PÅ GRÄNSEN
                  

Rune Liljenrud

lördag 20 juni 2015

NÄSSELFROSSA - STORARTAD KULTURVECKA FÖR ÅTTONDE ÅRET I OLOFSTRÖMSBYGDEN!


"I önskedrömmen kan det stundom hända,
att allt tas om, får drömda perspektiv.
Vi förs av minnets ström och återvända 
mot drömda utsiktspunkter i vårt liv."
HARRY MARTINSON: Ur dikten Alltidhult, 1947NÄSSELFROSSA - STORARTAD KULTURVECKA 
FÖR ÅTTONDE ÅRET I OLOFSTRÖMSBYGDEN!


År 2008 hölls den första Nässelfrossa, Kultutveckan i Olofström, 22 -29 juni med temat "På gränsen" och programmet angav "Reta, bränna och frossa - en kultutvecka med sting".  Bilder av programblad finns nedan!
År 2009 Nässelfrossa med temat "Vid vattnet", 21-28 juni
År 2010 Nässelfrossa med temat "Eld och lågor", 27 juni -4 juli
År 2011 Nässelfrossa med temat "Jorden vi ärvde", 26 juni -3 juli
År 2012 Nässelfrossa med temat "Över stock och sten", 24 juni-1 juli
År 2013 Nässelfrossa med temat "Från smalspår till bredband", 23-30 juni
År 2014 Nässelfrossa med temat "Ordrikedom genom sekler", 22-29 juni
År 2015 Nässelfrossa med temat "I flyktens spår", 21-28 juni
"För den jord där man är född har man ett andens intresse" skriver Harry Martinson i ett brev 25 januari 1937 till Sven Edvin Salje. Detta "andens intresse" förs över till den som läser Jämshögsbygdens stora författare. De är många, främst Harry Martinson och Sven Edvin Salje, men också flera andra som arbetat med andens odling och som skapat källor att ösa ur när olika teman skall anges för den årligen återkommande kulturveckan Nässelfrossa.
"Vi förs av minnets ström och återvända mot drömda utsiktspunkter i vårt liv".
Nässelfrossa hjälper till att infria det som Harry Martinson manar oss till i sitt förord "Sällsam provins" till En bildbok om Blekinge, 1965
"Låt Bleking ha kvar sitt inlummade tidlösa behag, detta att vara det landskap som står närmast den tidlösa stjärnan och solskenet självt, paradoxens landskap och sagans: den gröna kosmiska återvändsgränd varifrån minnet dock vägrar att emigrera".
Tack alla kunniga eldsjälar som arbetar med Nässelfrossa och väl mött till Nässelfrossa 2015 med temat "I flyktens spår". Vad som blir nästa års tema presenteras vid "Final på årets Nässelfrossa", söndag 28 juni i Folkets Hus.

Rune Liljenrud


onsdag 17 juni 2015

Kärlekens sommarstjärna, midsommartidernas blomma


HARRY MARTINSON är mästaren att tolka alla våra årstider;                                                                                                   Vår, Sommar, Höst, Vinter.

 Kanske älskar han själv mest den sköna nordiska sommaren,"kärlekens sommarstjärna, midsommartidernas blomma", som så minnesrikt blommar när Aniara går mot ofrånkomligt slut . . .MIDSOMMARDRÖMMEN

När solen ger sommarn dess flöden

då uppväcker näktergalen
de drömmar vi hopat kring döden
som midsommarmyter i dalen.

Då viskas att en gång när döden
oss söver med skuggornas eter
församla sig vårar och somrar
till ändlösa saligheter.

Då föras de samman likt hjordar
de skingrade somrarnas dagar
och bilda tillsammans den sommar
som härskar i eviga hagar.

HARRY MARTINSON: Ur Gränsen i Thule-----
Flyktig är lyckan - en stundens
slumpvist i soliga dagar.
Långt bortom larv och grymhet
lyser i sommarens hagar
kärlekens sommarstjärna,
midsommartidernas blomma.
Vad förtjänte väl mera
att vi bleve glada och fromma.

HARRY MARTINSON: Ur Aniara, Sång 80


Rune Liljenrud

lördag 13 juni 2015

BESTIARIUM ~ Zoologins början ~ på Ljungby Berättarfestival


 BESTIARIUM - DJURBÖCKERNA
berättar med moraliskt syfte, om verkliga djur
 och om fantasieggande hemska monsterdjur.

   "Ett bestiarium talar om hur
 människan ska leva sitt liv.
 I bild och text beskriver böckerna
 hur djuren som bor i den stora världen 
antingen är goda eller onda, och att de
 utgör bra eller dåliga exempel för människan 
att efterlikna eller ta avstånd från." Bo Eriksson


Historikern Bo Eriksson, fil dr i historia
vid Stockholms universitet och mottagare av
 Hertig Karls pris, Sveriges främsta historiepris,
leder genom bestiariers föreställningsvärld utifrån
sin bok Bestiarium ~ En medeltida djurbok,
tillsammans med Ensemble Mare Balticum,
som på tidstrogna instrument och med sångsolist,
 framför musik från 1500-1700 talen för sex av
djuren ur Bestiarium: Fågel Fenix, Svanen,
Delfinen, Korpen, Räven och Enhörningen 


År 1964 utgav Harry Martinson Bestiarium
tillsammans med Björn von Rosen, ill.
som omfattar tretton dikter om djur och 
fåglar från jordens olika länder 
och historiens åldrar infångade med 
tankens snaror vid stranden av sjön
SILLEN, sommaren 1963 (Bibliografi 1)
1. Myskoxen, 2. Krokodilen, 3. Björnen
4. Kookaburran, 5. Bläckfisken, 6. Enhörningen
7. Myrkotten, 8. Kondoren, 9. Basilisken
10. Rockfågeln, 11. Jordsvinet, 12. Olmen
13. Den sabeltandade tigern År 1984 utgavs Harry Martinson Nya Bestiarium,
en utökad upplaga med förord av Björn von Rosen.
  Han skriver att de första bestiarierna var zoologins början.
Harry Martinsons tretton djur från den första upplagan
finns med i nya upplagan, utökad med 14. Mammuten

 De korta strofraderna innehåller mera än man först anar


Björnen

Om björnens lynne talas för och mot,
han mötes än med glam och än med knot.
Men björnen själv om detta intet vet.
Hans lynne är hans lilla hemlighet.

HARRY MARTINSON

"Hans lynne är hans lilla hemlighet"

   "Slutradens skenbara lättsamhet är bedräglig. Björnen är ett djur för sig, i ett högst speciellt avseende. Cirkusdressörer och djurparkspersonal av äldre typ, som var noga med att från början 'sätta sig i ordentlig respekt' hos de stora rovdjuren, brukade framhålla att lejon och tigrar gick det väl an att handskas med; om dessa arter en gång har fått i sig ett visst handlingsmönster så sitter det där, och skulle ett lejon eller en tiger någon gång tillfälligt vara på dåligt humör, så märks det genast och man kan passa upp i tid.
   Men det gäller inte björnen. Med tjänliga medel kan denne visserligen låta sig tvingas in i ett för honom motbjudande beteende. Inte ett tecken förråder när det instängda humöret någon gång nalkas kokpunkten, och när attacken kommer är den blixtsnabb." 

(Ur förordet till Nya Bestiarium av Björn von Rosen) 

   

Kondoren

Kondoren stiger högt från incans nät och giller
dit upp där ingen stör.

Han lyfter sig så högt att jorden blir ett piller
som svävar nedanför

HARRY MARTINSON

"Han lyfter sig så högt att jorden blir ett piller
som svävar nedanför"

Astronomen och författaren Peter Nilson tilldelades år 1986 Stora Harry Martinson-priset. I boken Stjärnvägar - En bok om kosmos, funderar Peter Nilson över tillvarons stora gåtor. Han gör det på ett sätt som kan ge hjälp att ana något av vad som finns i Harry Martinsons tolkning av Kondoren.

"Jag vet att perspektiven kan verka skrämmande. Vi är små och kortlivade, vår vardagsvärld är liten. Allt vi kände till och strävade efter är snart en episod i historien, och strax därefter kommer det att vara glömt helt och hållet. Eftervärlden - om det kommer någon eftervärld - minns inte ett ord av alla utredningar och betänkanden och politiska debatter som var vår tids dagsnyheter."

(Ur Peter Nilson: Stjärnvägar, kap. De flesta är redan döda)Björn von Rosen har i Nya Bestiarium 
trettiotre djurdikter och illustrationer
Hans förord visar hur Harry och Björn arbetade
med olika versformer för sina dikter, från enkla 
"gammaldags" rimmade till "moderna" orimmade. 
Förordet innehåller en väl initierad bild av
Bestiarium från allra mest avlägsen forntid
till moderna utgåvor, såsom Nya Bestiarium  

Rune Liljenrud