lördag 13 juni 2015

BESTIARIUM ~ Zoologins början ~ på Ljungby Berättarfestival


 BESTIARIUM - DJURBÖCKERNA
berättar med moraliskt syfte, om verkliga djur
 och om fantasieggande hemska monsterdjur.

   "Ett bestiarium talar om hur
 människan ska leva sitt liv.
 I bild och text beskriver böckerna
 hur djuren som bor i den stora världen 
antingen är goda eller onda, och att de
 utgör bra eller dåliga exempel för människan 
att efterlikna eller ta avstånd från." Bo Eriksson


Historikern Bo Eriksson, fil dr i historia
vid Stockholms universitet och mottagare av
 Hertig Karls pris, Sveriges främsta historiepris,
leder genom bestiariers föreställningsvärld utifrån
sin bok Bestiarium ~ En medeltida djurbok,
tillsammans med Ensemble Mare Balticum,
som på tidstrogna instrument och med sångsolist,
 framför musik från 1500-1700 talen för sex av
djuren ur Bestiarium: Fågel Fenix, Svanen,
Delfinen, Korpen, Räven och Enhörningen 


År 1964 utgav Harry Martinson Bestiarium
tillsammans med Björn von Rosen, ill.
som omfattar tretton dikter om djur och 
fåglar från jordens olika länder 
och historiens åldrar infångade med 
tankens snaror vid stranden av sjön
SILLEN, sommaren 1963 (Bibliografi 1)
1. Myskoxen, 2. Krokodilen, 3. Björnen
4. Kookaburran, 5. Bläckfisken, 6. Enhörningen
7. Myrkotten, 8. Kondoren, 9. Basilisken
10. Rockfågeln, 11. Jordsvinet, 12. Olmen
13. Den sabeltandade tigern År 1984 utgavs Harry Martinson Nya Bestiarium,
en utökad upplaga med förord av Björn von Rosen.
  Han skriver att de första bestiarierna var zoologins början.
Harry Martinsons tretton djur från den första upplagan
finns med i nya upplagan, utökad med 14. Mammuten

 De korta strofraderna innehåller mera än man först anar


Björnen

Om björnens lynne talas för och mot,
han mötes än med glam och än med knot.
Men björnen själv om detta intet vet.
Hans lynne är hans lilla hemlighet.

HARRY MARTINSON

"Hans lynne är hans lilla hemlighet"

   "Slutradens skenbara lättsamhet är bedräglig. Björnen är ett djur för sig, i ett högst speciellt avseende. Cirkusdressörer och djurparkspersonal av äldre typ, som var noga med att från början 'sätta sig i ordentlig respekt' hos de stora rovdjuren, brukade framhålla att lejon och tigrar gick det väl an att handskas med; om dessa arter en gång har fått i sig ett visst handlingsmönster så sitter det där, och skulle ett lejon eller en tiger någon gång tillfälligt vara på dåligt humör, så märks det genast och man kan passa upp i tid.
   Men det gäller inte björnen. Med tjänliga medel kan denne visserligen låta sig tvingas in i ett för honom motbjudande beteende. Inte ett tecken förråder när det instängda humöret någon gång nalkas kokpunkten, och när attacken kommer är den blixtsnabb." 

(Ur förordet till Nya Bestiarium av Björn von Rosen) 

   

Kondoren

Kondoren stiger högt från incans nät och giller
dit upp där ingen stör.

Han lyfter sig så högt att jorden blir ett piller
som svävar nedanför

HARRY MARTINSON

"Han lyfter sig så högt att jorden blir ett piller
som svävar nedanför"

Astronomen och författaren Peter Nilson tilldelades år 1986 Stora Harry Martinson-priset. I boken Stjärnvägar - En bok om kosmos, funderar Peter Nilson över tillvarons stora gåtor. Han gör det på ett sätt som kan ge hjälp att ana något av vad som finns i Harry Martinsons tolkning av Kondoren.

"Jag vet att perspektiven kan verka skrämmande. Vi är små och kortlivade, vår vardagsvärld är liten. Allt vi kände till och strävade efter är snart en episod i historien, och strax därefter kommer det att vara glömt helt och hållet. Eftervärlden - om det kommer någon eftervärld - minns inte ett ord av alla utredningar och betänkanden och politiska debatter som var vår tids dagsnyheter."

(Ur Peter Nilson: Stjärnvägar, kap. De flesta är redan döda)Björn von Rosen har i Nya Bestiarium 
trettiotre djurdikter och illustrationer
Hans förord visar hur Harry och Björn arbetade
med olika versformer för sina dikter, från enkla 
"gammaldags" rimmade till "moderna" orimmade. 
Förordet innehåller en väl initierad bild av
Bestiarium från allra mest avlägsen forntid
till moderna utgåvor, såsom Nya Bestiarium  

Rune Liljenrud


Inga kommentarer: