torsdag 26 augusti 2010

Nytt litterärt konstverk med Martinson- och Saljetexter


I samband med kulturveckan Nässelfrossa 2010 invigdes ett nytt litterärt konstverk, "Vägskäl” av Kristianstadskonstnären Börje Berglund med Martinson- och Saljetexter. Konstverket finns utanför Olofströms bibliotek och består av tre stycken tre meter höga pelare i syrad betong. Mellan dem finns ett klot i brons med texter av Harry Martinson och Sven Edvin Salje. Vägskäl är temat i de två texter som återges på konstverket, dels ur Vägen till Klockrike av Harry Martinson, dels ur Hantverkaregatan av Sven Edvin Salje. Klotet vilar på en sockel och över lyser en lampa, som anspelar på Harry Martinsons Aniara.


Harry Martinsons text är hämtad ur Vägen till Klockrike
en bit in i kapitlet som heter "Luffaren Bolle"

Vägarnas glädje fanns bara bitvis, några guldmeter väg,
tolv steg eller ett stenkast i taget, sedan borta.
Men glädjen över att vara till fanns. Den kom ofta stigande.
Ty solen var inget samvetsöga och heller inte månen.
Stundom tyckte Bolle att han blivit gående på vägarna
bara därför, bara för att glädjen över att finnas till kom till
honom direkt ur sol oclh måne, vilket aldrig hade skett på
den tid då han var tobaksspinnare oc..Sven Edvin Saljes text är hämtad ur Hantverkaregatan
första raderna i kapitlet som heter "Vägskälet"

Alldeles vid prästgården möttes tre vägar. En från öster, en från söder, en från nordväst. Ju närmare kyrkan desto bredare vägar. Det stämde också i vår kyrkby. I vägkorsningen fanns en upphöjning, en liten gräsbeväxt kulle. I centrum stod en elstolpe med en gatlykta. I sommarkvällar flockades vi byapojkar här. Det var under tjugotalet. En bil var en sällsynthet. Däremot hände det ofta att en hästskjuts skramlade förbi. Måttag..

~~~~~~~~~~


Se bloggen 23 juli:

"Jämshög / Olofström är rikt på kultur"


Rune Liljenrud

måndag 16 augusti 2010

Martinsondikt på väg ut i rymden

Den 20 augusti är det precis 33 år sedan USA:s rymdsond Voyager 2 sändes upp och c:a två veckor senare inträffar samma sak för systerfarkosten Voyager 1. Tidigare i sommar celebrerades de tillfällen då Voyager 1 och 2 hade varit på väg 12000 dagar i rymden. De båda farkosterna befinner sig nu i utmarkerna av vårt solsystem. Här finns den s k heliopausen som utgör en gräns mot det interstellära medium där nya solsystem och stjärnor väntar.
Under sin långa färd har Voyager 1 och 2 levererat mängder av intressanta data till rymdforskarna på jorden om bl a Jupiters månar och Saturnus’ och Uranus’ ringar. Just nu gäller det att försöka bestämma hur långt solvinden (ett flöde av laddade partiklar från solen) når.


Ombord på var och en de båda rymdsonderna finns en 12-tums guldpläterad kopparskiva som innehåller ljud och bilder. Man ville på detta sätt spegla livets och kulturens mångfald på jorden år 1977. Skivan innehåller bl a korta hälsningar på 55 språk (även svenska) och en mängd musik från olika kulturer och regioner. I musikavsnittet finns också talade inslag, däribland dikten ”Besök på observatorium” av Harry Martinson. Dikten läses av vår dåvarande FN-ambassadör Anders Thunborg. Denna ”Golden record” finns tillgänglig på Internet under namnet ”Murmurs of the Earth”: http://www.youtube.com/watch?v=Axj1CVG6udE . Bläddra fram till 4.00 så kan du höra Anders Thunborgs röst med kraftig musik i bakgrunden. På skivan finns också en skriven hälsning från USA:s dåvarande president Jimmy Carter. Målgruppen för kopparskivorna är eventuella ”utomjordingar” som kommer i kontakt med rymdsonderna.

Är det inte fantastiskt att Harry Martinsons ord nu färdas ut ur vårt solsystem precis som Aniara? Fast inte mot Lyran utan kanske mot Proxima Centauri, vår närmaste stjärna...

BESÖK PÅ OBSERVATORIUM

Vi såg en nebulosa i en tub.
En gyllne dimflock tyckte vi oss se.
I större tuber kunde den sig te
som tusen solars ofattbara rum.

Vår tankes svindel föreställde sig
att den sig lyfte, högt från jordens krig,
från tid och rum – vårt livs naivitet –
till andra dimensioners majestät.

Där härskar ingen lag av livets sort.
Där härskar lagarna för världars värld.
Där bölja solarna till mognad bort
och klinga in i alla solars härd.

En rikedom av solar finnes där.
Var sol pulserar där med alltets lag
i större solars oerhörda sken.
Och allt är klarhet där och dagars dag.

(Ur Passad, 1945)

Åke Widfeldt

PS
Läs gärna ”Att segla med dödens skepp” i Peter Nilssons bok Rymdljus (Norstedts 1992). Nilsson erhöll Martinsonpriset 1986.
DS

onsdag 4 augusti 2010

Hiroshimadagen 6 augusti 2010: Stöd uppropet för en kärnvapenfri värld.

Jag har skrivit på ett upprop för en kärnvapenfri värld. Det kan du också göra. Gå in här http://www.icanw.org/ataglance#nwc , fyll i din e-postadress, ditt namn, välj Sweden och skicka.
Trots att kärnvapensituationen i världen nu är litet bättre än för några år sedan finns det fortfarande anledning att oroas inför det hot mot vår överlevnad som de kvarvarande atomvapnen innebär. Det finns c:a 23.000 kärnvapen fördelade på nio länder. Dessutom har fem länder amerikanska kärnvapen utplacerade inom sina gränser. Flera tusen kärnstridsspetsar är klara att avfyras inom några minuter.
Fortfarande spenderas enorma summor på kärnvapen i världen, pengar som skulle kunna användas till att bekämpa fattigdom och sjukdomar i stället.
I maj månad 2010 samlades en stor del av världens länder till en översynskonferens om det s k NPT-avtalet (gäller bl a icke-spridning av kärnvapen). Den förra konferensen hölls 2005 och blev ett totalt fiasko. Man kunde inte ens komma fram till en slutdeklaration. Årets konferens blev mer framgångsrik, framför allt på två områden:
• För första gången enades man om att stödja framtagandet av en kärnvapenkonvention (NWC) som har som mål att inrätta ett totalförbud för nukleära vapen precis som man tidigare har förbjudit kemiska och biologiska vapen.
• Ett viktigt steg mot fred i Mellanöstern togs också. Man beslutade att 2012 anordna en konferens med syftet att etablera området som en kärnvapenfri zon.
Det gäller nu att arbeta vidare i detta något gynnsammare klimat för kärnvapennedrustning. Ett lämpligt tillfälle att sätta fokus på denna ödesfråga för mänskligheten är just Hiroshimadagen. Vi måste verka för att atomvapnen aldrig mer kommer att användas. Bombfällningarna mot Hiroshima och Nagasaki måste förbli de enda tillfällen då dessa sanslösa vapen använts.


För Harry Martinson var världen förändrad efter den 6 augusti 1945. Hans tro på människan vacklade. I ”Rymdmatrosens berättelse” i Aniara (1956) beskriver han kärnvapenkrigets fasor:

Det var den sista vår naturen levde.
Den våren dog naturen för en vind
som tungt organisk blåste mellan bergen
och med sin åska fyllde landet Rind.

Ett soldån hördes, blixten bredde ut sig.
Än hör jag skrien, skriken: sombra, sombra,
från redan bländade och skrämda själar
som rusade mot Gud för att få svalka.
De visste ej att Gud var med i elden
från den materia som sprängd och skändad
med urtidslågan straffade Xinombra.

(Ur sång 40, Aniara)

Åke Widfeldt

PS
På Hiroshimadagen hålls manifestationer över hela världen. Här några av de arrangemang som äger rum i Sverige:
• Göteborg: Möte på Allégården kl. 11 med Pensionärer för fred. Möte i Fredslunden, Vasaparken kl. 18 med tal av Gunnar Westberg.
• Laholm: Minnesstund vid Lagans småbåtsbryggor kl. 20. Tal, dikt, musik och sjösättning av papperslyktor.
• Lund: Domkyrkan. Kl. 8.15 ringer klockorna till minne av offren i Hiroshima. Kl. 12 Middagsbön med tal av Lars Dahl, SLMK.
• Stockholm: Sergels torg kl. 12. Manifestation. Storkyrkan kl. 18. Manifestation med utdelning av Antiatombombsdiplom. Medv. bl a Rolf Ekéus.
• Strömstad: Musikfabriken, Seläter Camping, SSU:s Festivalet kl. 10.00. Seminarium om nedrustning. Medv. bl a Ingela Mårtensson, Frida Sundberg.
• Tyresö: Manifestation i centrum kl. 14 – 17 med flygblad och papperstranor.
• Uppsala: Paneldiskussion i Sal 1, Institutionen för freds- och konfliktforskning, Gamla torget 3 kl. 18. Medv. bl a Christer Ahlström och Peter Wallensteen.
• Växjö: Café Fontaine, Vattentorget kl. 20. Sång, diktläsning. IKFF, Svenska Freds, NBV.