torsdag 20 oktober 2016

Karl-Birger Blomdahl föddes i Växjö för 100 år sedan, den 19 oktober 1916. Han skrev år 1958 musiken till operan ANIARA, som bygger på Harry Martinsons versepos ANIARA från år 1956, och som alltså i år fyller 60 år. ~ Nu ser vi fram emot Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö nästa år 6-7 maj, med start på Harry Martinsons födelsedag 6 maj. ~ Boka redan nu in högtiden!Program - Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö 6-7 maj 2017


Lördagen den 6 maj

09.00  Harry Martinson-sällskapets årsmöte, IOGT-NTO-huset, Vattentorget 1, Växjö 

10.00   Välkomsthälsning och utdelning av Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne
           
           Förmiddagskaffe

11.00  Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist och Harry Martinson, aktiva i kamp för frihet
           Vilhelm Moberg-Sällskapets ordförande Ingrid Nettervik talar om "Det fria ordet"

12.00  Lunch på Restaurang 4 Krogar, Vattentorget 5, Växjö. Därefter åter IOGT-NTO-huset

13.30   Harry Martinsons och Pär Lagerkvists tankar och texter i kosmos Litterärt/musikaliskt
           collage av Ulla Ekberg, Gunnar Carlberg, Yvonne Steen-Ohlander och Leif Adolfsson

Pär Lagerkvist-Samfundets ordförande Magnus Eriksson inleder ett samtal om programmet
  
        
  Eftermiddagskaffe

15.00 - 16.00  Harry Martinson om "Människans åldrar" i Nässlorna blomma, och
Elisabeth Bergstrand-Poulsen om "Kvinnans årstider" i Hök får jag låna dina vingar?
Presentation av författaren och konstnären Elisabeth Bergstrand-Poulsen från Långasjö.
Programmet avslutas med besök på Smålands Museum, där textilen "Kvinnans årstider" visas
  
18.00  Helgsmål i Växjö Domkyrka ”De blomster som i marken bor, kan aldrig själen glömma …”

19.00  Högtidsmiddag på Restaurang 4 Krogar, Vattentorget 5


Söndagen den 7 maj

08.30  Avresa med buss från Växjö resecentrum, P-platsen nära intill Tegnérkyrkogårdens mur
           Information från DET FRIA ORDETS HUS, om Växjö som fristad åt förföljda författare              

10.00  Kaffe i samband med besök på Elin Wägners Lilla Björka och Bergs Hembygdsgård
Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka guidar och berättar om Akademiledamoten Elin Wägner – journalist, författare, feminist, fredsaktivist, miljökämpe och civilisationskritiker

12.30  Lunch på S:t Sigfrids folkhögskola, Kronoberg och besök vid Kronobergs slottsruin

14.00  Guidad tur genom Växjö med tonvikt vid konstverk, Gyrokompassen och kulturbyggnader

15.00  Åter Växjö resecentrum G. (Rev.) Godkänt i Harry Martinson-sällskapets styrelsemöte 2016-09-10

tisdag 18 oktober 2016

Harry Martinsons dikt "Namnlöst" ur NOMAD (1931) och Paul Tenngarts bok "Livsvittnet Majken Johansson" (2016)


NAMNLÖST
Undersamt är att om vintern dansa på isen -
och att bära minnet av blossen
som för länge sedan lyste oss
då de svängde av och an i vinden från norr.
Det hände också små ting som följde med.
Sparkstötten bräckte sitt spinkiga ben
och på zinkgråa isen virvlade vi runt som mat-
                                            säckskorgar i snö.
Clary - du och jag.
Vi sutto inne i det snöiga strandsnåret,
vi kissade i snön
och skrattade däråt, som barn göra.
Det var nödvinter, med rachitis,
och epidemierna gingo kring sjön.
Clary - du med dina fräcka, vackra ögon -
du dog innan du fått dina bröst.
HARRY MARTINSON: Ur NOMAD (1931)
Paul Tenngart, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, medverkade i två seminarier vid årets Bokmässa i Göteborg med program om poeten och frälsningssoldaten Majken Johansson (1930-1993). Han har år 2016 i sin bok "Livsvittnet Majken Johansson", utifrån hennes skönlitteratur, diktsamlingar och prosa, tidningsartiklar och privata anteckningar, gett en samlande bild av ett stort och viktigt författarskap i den svenska 1900-talslitteraturen.
I kapitlet "Idyllen som undantagstillstånd", jämför Paul Tenngart Majken Johanssons dikt "Novellette" från diktsamlingen "Liksom överlämnad" (1965), med Harry Martinsons dikt "Namnlöst" från diktsamlingen "Nomad" (1931). Paul Tenngart framhåller: "Trots att Johanssons och Martinsons dikter utspelar sig under skilda tider uppvisar de stora likheter. Johanssons krigsvintrar motsvarar Martinsons nödår. Det hotande andra världskriget ersätter Martinsons epidemier". 
Barn som leker på is är ett vanligt idyllmotiv menar Tenngart, men frågar, fastän allting verkar vara så idylliskt och glatt från situationen i dikterna, om hur djup glädjen är. Den idylliska situationen är i båda dikterna inte naturlig utan konstruerad och den mörka omvärlden ligger hotande där utanför. Majken Johanssons skridskoidyll på isen vid skolan Sorgenfri är frammanad och den utgör ett undantag från Majkens problemfyllda hemsituation under barndomen, liksom oron för det krig som pågår. Godsakerna som finns invid Sorgenfris skridskobana, är inte gjorda av socker utav av sackarin, krigsårens kupongfria ersättningsmedel för socker.
Harry Martinsons "dans på isen" sker mot den mörka bakgrunden av att "epidemierna gingo kring sjön" och skördade också de unga: "Clary - du dog innan du fått dina bröst". Också Harry Martinsons hemförhållanden under barndomen var svåra. Majken Johansson älskade skolan. "Skolan var för mig, då jag var liten tös, ett semesterhem, en daglig tillflyktsort, dit jag kunde fly..." Så var det också för Harry Martinson. Båda barnen, Majken och Harry, gick "hem till skolan", när andra barn med bättre hemförhållanden gick "hem från skolan".
Det som Paul Tenngart skriver om Majken Johansson, kan lika väl gälla för Harry Martinson: "Det är en hård värld hon växer upp i. Hon verkar ständigt vara utsatt för mäktiga och skadliga mänskliga krafter." Harry Martinsons "Nässlorna blomma" och "Vägen ut" vittnar mycket om detta detsamma.
Paul Tenngart har i sin bok också tagit med dikten "Legomödrar" av Majken Johansson ur "Andens undanflykt" (1958), som tolkar kärlekslöshet och kvävande krav på barn i dåliga fosterhem. Diktens hårda verklighet finns lika påtaglig för Majken Johansson som för Harry Martinson:
Vi gav dig mat och hårt och torrt och tillochmed nästan
kärlek. Vi grät för din skull. Ty vi var fästade, så innerligt
fästade vid vad vi gjort för dig.
Det enda du skulle göra
var att vara den som gör
vad som faller oss in.
Och vi
sitter kvar och väntar.
Majken Johansson kämpade med dålig ekonomi. Hon berättar om detta för journalisten Sven Thiessen: "Jag hade studieskulder och skatteskulder och mitt i sorgen och bedrövelsen visade sig Gud på ett annat sätt. Sent en natt ringde telefonen och jag fick veta att Harry Martinson beslutat att jag skulle tilldelas 5.000 kr ur en fond. Det var en enorm summa på den tiden och det räddade mycket. Det var Guds handling mot mig i en trängd situation."
Rune Liljenrud