onsdag 31 juli 2019

Camilla Odhnoff var med och startade Harry Martinson-sällskapet år 1984 och vid 25-års jubiléet i Klockrike år 2009 gav hon bakgrund:Många problem fanns då för Blekinge län, där hon åren 1974-1992 verkade som Sveriges första kvinnliga landshövding. Bildandet av ett litterärt sällskap då, visar på den vikt som kulturen har att ge kraft och levnadsmod samt den stora tilltro till Harry Martinsons diktning, som då fanns och ännu lever stark, när Sällskapet med ett 1000-tal intresserade medlemmar i år 25-årsjubilerar och firar detta med flera innehållsrika programinslag. Utdelandet i Klockrike av det nyinrättade Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne till poeten Li Li är en stor glädje. 

Under innevarande år 2019 
kan vårt Sällskap 35-årsjubilera!

I tacksamhet
Rune Liljenrud 


fredag 19 juli 2019

"Träden är inflätade i historien, i nutiden och i framtiden""Träden är inflätade i historien, i nutiden och i framtiden".
Så skriver historikern Gunnar Wetterberg - ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och medlem av panelen i SVT:s programserie från Lund - i sin bok TRÄD - En vandring i den svenska skogen (2018) och han fortsätter: "Sverige skapades ur skogen. Välfärden är byggd av trä. Träden kan vara nyckeln till att lösa några av framtidens svåraste frågor".

Riksteaterns teaterpjäs NATIONALPARKEN, som under vårterminen turnerat runt om i landet med bl.a Jonas Gren, vår styrelsemedlem i Harry Martinson-sällskapet som medverkande, handlar om  världens äldsta gran, Old Tjikko, nästan 10 000 år gammal. Detta finns omskrivet här i Sällskapets blogg. "I begynnelsen" är första kapitel under rubriken "Hedenhös" i Gunnar Wetterbergs bok om träd och "Världens äldsta träd" på Fulufjället i Dalarna Old Tjikko, döpt efter upptäckarens hund, blir efter mätning med kol 14-metoden högst påtagligt.

Motorsågen får i Gunnar Wetterbergs bok ett intressant kapitel. Under 1920-talet konstruerades tvåmansmotorsågar som vägde 40 kilo och forslades runt på slädar. När Harry Martinson-sällskapet år 2011 hade sin årshögtid förlagd till Dalarna aktualiserades detta tema, genom författaren Nils Parlings bok Motorsågen (1950), som filmatiserades 1983.

Boken TRÄD  - En vandring i den svenska skogen hör mycket väl hemma under årstemat för Nässelfrossa 2020, "Träd oss nära".  Från asken Yggdrasil, världsträdet i den fornnordiska mytologin, till modern naturvård i kamp med insekter, svampar, stormar och bränder ger Gunnar Wetterberg läsaren en belärande exposé om träd och fascinerande är också att läsa om alla djuren, vilda som tama bland de olika träden.


Rune Liljenrud

lördag 6 juli 2019

Tema för NÄSSELFROSSA 2020 blir ”Träd oss nära”. Det kan enligt arrangörerna handla om träd som material. Det kan även handla om att komma varandra eller en speciell person nära."Ett träd är mycket större och lever ofta mycket längre än en människa, men ändock är ett träd för varje människa inte på långt när nog. Det behövs hundratals, tusentals träd för varenda människa på jorden, träd som är världens lungor och solljusets susande fabriker, träd som umgås vänskapsfullt med regnet och lugnar de upprörda vindarna, träd som hjälper människan att andas och överleva. (Artur Lundkvist)Träd och dikt

Här står ett träd:
vinden sjunger ordlösa dikter
i dess breda krona.
Jag vet
att trädets öde är att bli papper:
ett papper som längtar efter ord
Jag vet 
ett ord som längtar att få stå på papper
ett ord som längtar att få inleda en dikt
Jag vet 
en oskriven dikt som längtar efter sitt första ord
en dikt som längtar efter sin diktare
Men jag vet också
att diktaren sörjer 
när trädet fälls för att bli papper.

(Maria Wine: Ur Nattlandia)"I ljusa sommarnätter kan han stanna under någon av kyrkogårdens höga lindar och höra den susa, nynna. I stormiga, mörka vinternätter knakar det i den väldiga kronan högt däruppe. Det är som om de många armarna - grövre eller vekare - sökte tröst och stöd hos varandra. Grenarna blir i mörkret till människoöden, som livet inte vill lämna ifred."

(Sven Edvin Salje: Genom lindens krona)Folklivsforskaren professor Bengt af Klintberg, ledamot av Werner Aspenströmsällskapets styrelse, framträdde under Harry Martinson-sällskapets årshögtid 2011 på Brunnsviks Folkhögskola, med ett mycket uppskattat föredrag: Träd i Harry Martinsons och Werner Aspenströms diktning. Föredraget är publicerat i Harry Martinson-sällskapets tidning  Doris 20/2011 och finns tillgängligt på Sällskapets hemsida.Under "Bergveckan" år 2016 pågick i Elin Wägners Lilla Björka en fotoutställning om TRÄD, med utgångspunkt från en artikel som Elin Wägner skrev under pseudonymen Devinez, i tidskriften Tidevarvet 1936:
"Vi talade om träd som om de varit människor eller kanske som om de varit bättre än människor, vilket de kanske äro. Jag fick lära mig exempel på deras klokhet, förutseende och goda ekonomiska förstånd".


JONAS GREN: "Det är inte bara Old Tjikko som dött. Just nu pågår den sjätte stora utplåningen av arter i jordens historia. Den senaste massdöden - för 65 miljoner år sedan - utrotade dinosaurierna. Då orsakades undergången av ett gigantiskt asteroidnedslag. Idag är orsaken människors konsumtion av varor och tjänster. Starkt hotade och akut hotade arter i Sverige, enligt SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. 
[…] För nära solen flög vi. Vingarna av vax smälte. Vi föll. Nu välver sig havets stora decembermörka tyngd över oss. […] Vi vet inte om det blir bättre. Vi vet att det fortsätter. Ingenting kan stoppa tiden."


ANNIKA RYDBERG
Konstnär med flera olika material, bl.a trä

Skulpturen ovan heter "Fågel", gjord i furuträ;
 ytan är patinerad med färgpigment och äggoljetempera. 
Författare med mycket om träd och naturens villkor
Pristagare i Harry Martinson-sällskapets
skrivartävling

I dialog med Harry Martinson


Askjorden

Det sura regnet faller
ner genom granarna
som tränger in i min trädgård.
Skogsjorden är urlakad
och tömd.

Ett tunt lager av dött
och nedbrutet täcker
den grå askjorden,
blekjorden.
Mitt som jag ska ge dig
att ta hand om.

Tallskogsdoften över
granarnas svepande grenar.
Atmosfären håller
fukten fången
och låter regnet
falla ner genom
lagren av jord.
Eftertrycken, spåren
av det som var blir få
i karga marker
av podsol.

٭
Växtligheten är ännu intensiv
här inne i trädgården,
så tät
men inte längre ordnad.

Och jag har rivit alla stängsel
som höll de vilda djuren ute.
Taggiga buskage
av trassliga björnbär
vittnar om
en bortglömd gräns.

Mossan tränger undan
det varsamt odlade
och örterna
har svårt att hävda
sin givna plats.

Angiospermerna gömmer
sina frön under dubbla
integument. Hos gymnospermerna
är fröna enkla och nakna.
Lummern vandrar mellan träden.
Isosporer bildar
identiska kopior.

Jag tänker att den sura jorden
gör villkoren gynnsamma
för de enkla livsformerna.

ANNIKA RYDBERG

TRÄD OSS NÄRA
Vi hoppas få mycket av detta tema
NÄSSELFROSSA 2020

Rune Liljenrud