lördag 24 mars 2007

Harry Martinsons GYRO - nu 60 år och högaktuell! ”Det är ont om jordklot”

Under sina sista år yttrade Harry Martinson till matematikern Tord Hall att han skulle få hans opublicerade naturvetenskapliga skrifter, där Hall efter Martinsons bortgång kunde göra ett urval i och för utgivning. Så skedde med den postuma samlingen ”Doriderna” (1980) som främst utgörs av dikter, som Martinson skrev som en fortsättning på Aniara (1956). Tord Hall har i boken ett värdefullt förord till hjälp för läsaren. Samlingen inleds med:

Den bok du håller skrevs i Mimas sal.
Nu på en hemlig våglängd sänds den hem
till dig min vän, som några år bebor
en sfärisk strand som kallas Doris dal.

Med andra ord: den skrevs så tätt intill
din egen varelse att ingenting
kan vara mera nära dig än de
som här beskrivas. Du är en av dem.

Vid slutet av 1981 överlämnade Tord Hall till Uppsala Universitetsbibliotek de skrifter som Harry Martinson anförtrott åt honom. Där fanns bl a essaysamlingen ”Gyro” - i första korrektur på Bonniers förlag under januari 1947, alltså nu för 60 år sedan. 1986 publicerade JORD-ECO, ett förlag som ägs av Jordens Vänner och därmed står miljörörelsen nära, Harry Martinsons ”Gyro” och med den också varningen (sid. 61) att ”det är ont om jordklot”. Boken har ett värdefullt företal av Tord Hall och den inleds med några rader från dikten ”Den stora sorgen” ur ”Dikter om ljus och mörker” (1971)

När människan nu fått makt nog
att ställa till världssorg
då är tiden inne
att bota världssorg i tid
innan all naturen blir
sorgebarnet för alla


Förlaget skriver om Gyros författare: ”En större jordvän än vår svenska nobelpristagare har troligen aldrig funnits”. Några citat ur boken, som också har bilder av Harry Martinsons konstnärspenna samt personliga fotografier, må locka till förnyad läsning av ”Gyro” - nu 60 år och högaktuell!

Gyro i modern mening betyder
omställare, omsättare, förändrare.

När liljekonvaljen står färdig
har den krönt växtmarkens till liljekonvalj
utvalda materia med solstrålningens krona.
Detta är det val liljekonvaljen gör som individ.

Det för alla nationer, raser och klasser
gemensamma intresset att vilja fortleva
är den enda allmängiltiga definitionen
i detta fall, och denna bio-politik måste då
tänkas utsträckt till att gälla för alla livsarter,
såväl mänskor som växter och djur.


Harry Martinsons slutord i ”Gyro” är: ”Den nuvarande civilisatoriska utvecklingshetsen i världen kan inte fortgå, med mindre än att den slutar i ännu värre katastrofer. Ty denna utvecklingshets bottnar i omdömeslöshet. Det bottnar i att människorna fortsätter med att kräva även sedan de mistat förmågan att förutse”. Tord Hall avslutar sitt företal till boken: ”Gyro förebådar Cikada och vad som med kraften och mångstämmigheten hos en kosmisk symfoni skulle genomströmma Aniara”.

Rune Liljenrud

tisdag 20 mars 2007

Att läsa inför årshögtiden på Åland 4-6 maj 2007

ULLA-LENA LUNDBERG:
Kökar (1976)
Kungens Anna (1982)
Ingens Anna (1984)
Sand (1986)
Sibirien (1994)
Ålandstrilogin - Leo (1989), Stora världen (1991) och Allt man kan önska sig (1995)

AGNETA PLEIJEL
Styrelseledamoten Agneta Pleijels många böcker finns i bokhandel och på bibliotek. En hjälp att lära känna henne kan vara att läsa Thomas Nydahls bok ”Skrivandets portar - Litterära samtal med tio kvinnliga författare”, bl a Agneta Pleijel. Boken omfattar, förutom de tio stora essäsamtalen, också handskrivna manus, porträttfotografier, teckningar och kuriosa (2006)

PETTER LINDBERG
Pavulom (2003)
Minnenas planet (2006)

GÖTE SUNDBERG
Bistert möte med Nordatlanten i fyrmastbarken Viking (1994)

KATARINA GÄDDNÄS
Hon. På ludna tassar (1999)
Jungfrutornet (2002)
Venuspassagen (2005)
Ytterst - Kökar mitt i havet (2005)

SALLY SALMINEN (1906-76)
Katrina (1936)
Den långa våren (1939)

ANNI BLOMQVIST (1909-90)
I stormens spår (1966)
Skärgårdssviten - Vägen till Stormskäret (1968) , Med havet som granne (1969) , Maja (1970) , I kamp med havet (1971) och Vägen från Stormskäret (1973)
Havet finns inte mer (1989)

VALDEMAR NYMAN
(1904-98)
Broder Kilian (1947)
Åland (1955)
Osmund Kåresons ungdom (1972)
Osmund och aftonstjärnan (1974)

JOEL PETTERSSON
(1892-1937)
Omslagsbilder målade av författaren - även konstnär
Utgivare av Joel Petterssons böcker är Valdemar Nyman
Jag har ju sett (1972)
Eldtände (1973)
Frifågel (1974)
Hallonskogen (1975)

Detta är mina högst personliga tips som ingång till det litterärt mycket rika Åland. Ordningen här avgörs av årshögtidens program Hälsningar Rune Liljenrud

fredag 9 mars 2007

Var Harry Martinson på Åland?

Många frågar om Harry Martinson varit på Åland och det är då en glädje att kunna berätta följande: Hotellet som vi kommer att ha som vår fasta punkt i Mariehamn under årshögtiden på Åland 4-6 maj heter Cikada och såsom framgår av programmet har rum för vårt boende reserverats där, men var och en gör själv sin beställning. Hotellet byggdes 1962-63 och under en vecka sommaren 1963 bodde Harry Martinson på det nybyggda hotellet, som kom att få sitt namn efter Cikada från år 1953 - Ett fint sätt att 10-årsmarkera diktsamlingen, som med 29 sånger visar fram emot Aniara, som 50-årsmarkerades i fjol. Det berättas att Harry Martinson under sitt boende på hotellet alla dagar promenerade längs hamnkajen, där Harry Martinson-sällskapets årsmötesdeltagare nu kan följa honom efter.

Välkommen!
Rune Liljenrud

torsdag 8 mars 2007

Åland är Åland med allt vad det innebär...

Åland
Nog var förväntningarna stora
men de förverkligades förvisso -
Åland är värt en resa även för den kräsne
- inte något dramatiskt landskap precis
- vi var där inte när höststormarna
vräkte sitt vita, löddriga skum
över Getabergens vågbrytare i norr
- vi var där när solen sken
över kobbar och skär
och semesterfirande människor -
där Eckerös klippor och vikar
syntes locka de flesta.
Skön är skärgården -
far med färja mellan Långnäs och Kökar
ögruppen i syd
och du får en liten aning
- stig med andakt in i templet därute
där vildrosor växer vid väggen
- se på landskapet det karga, vågspolade och vindblåsta
- se på väderkvarnar och de gamla kyrkorna
byggda för både försvar och andakt
- se på Kastelholm och Jan-Karlsgården
på Bomarsunds fästningsruiner
och igenvuxna,
slumrande kyrkogårdar.
Ja Åland är Åland med allt vad det innebär
av kamp, kultur och historia
av idyll och storvulenhet i lagom växling
- av envis möda för liv och existens.

BIRGER FRANZÉN
Ur Norden i våra hjärtan, 1977

Diktaren Birger Franzén (1917-2006) har en stor och rik lyrikproduktion. Många av hans dikter har tonsatts och finns utgivna på CD-skivor. På hemsidan http://www.birgerfranzen.se/ finns mycket att hämta. Birger Franzén och jag brukade ofta träffas för att läsa och samtala om diktning och ofta läste vi Harry Martinson. När han fick veta att Harry Martinson-sällskapet planerade en resa till Åland i samband med årsmötet 2007 sà han glatt: "Då skall Ni få med Er en dikt av mig om Åland. Alla borde Ni då också ta Er till Kökar." Här kommer nu Birger Franzéns dikt ÅLAND. Jag kommer att lyda hans råd och fortsätta till Kökar efter årshögtiden. Jag har med största intresse läst Ulla-Lena Lundbergs böcker om Kökar och även Katarina Gäddnäs' bok om Kökar. Båda författarna kommer vi att få lyssna till när vi träffas på Åland i början av maj.

Välkommen med!
Rune Liljenrud

fredag 2 mars 2007

POESILÄSNING SOM MENINGSSKAPARE

Inger Eriksson, diakon i sjukhuskyrkan vid Lunds universitetssjukhus, har avlagt teologie doktorsexamen vid Teologiska fakulteten, Lunds universitet med en akademisk avhandling "Poesiläsning som meningsskapare - En studie om poesigrupper på sjukhem och hospice". Avhandlingen försvarades offentligt den 9 november 2006.

Inger Eriksson skriver i förordet bl a "I mitt arbete som diakon i sjukhuskyrkan och i mina möten med de människor som deltagit i poesigrupperna på sjukhem och hospice har jag ofta upplevt hur en dikt berör och når fram där inte vardagsspråket räcker till och hur den som lider då upplever sig sedd och förstådd".Jag använder själv ofta lyrik i mitt arbete och finner i denna avhandling värdefull hjälp. Det gläder mig att Harry Martinson omnämns i avhandlingen. Jag vill nu fästa uppmärksamhet på att avhandlingen finns och tror att den vore viktig för ett bredare studium. Bästa hälsningar och en här aktuell dikt av Harry Martinson

MÄNNISKANS HÄNDER

Händernas erfarenhet är beröringen
deras liv bland tingen är mångfaldigt,
fullt av tysta innehåll.
De hör inte men är med i vibrationer.
De ser inte men vet hur det är i mörka källare.
När sammeten skall värderas är de där,
och slipstenen och lieeggen provar de tyst.
De behöver inte låta eggen bita till.
De känner med lätt beröring stålbettets skärpa.
Hur har de hunnit samla alla sina fina erfarenheter
av ull och grus, av fjun och stål,
av glatta ytor och av taggig tistelboll,
av smidig talk och av alla sorters mjöl.
Deras register är oerhört
från glansigt silke till grova säckar,
från sträva filar och rivjärn
till nyföddas glatta naglar
och beröringsglansen av evighetsblommor.
De lever i känselns land där beröringen är allt
och där beröringens gåta slår sin bro
mellan nerv och själ.
Men i fjärilsvingens stoft finner de sin gräns.

HARRY MARTINSON
Ur Dikter om ljus och mörker, 1971

Rune Liljenrud

Martinson och bloggen - finns det beröringspunkter?

Vad tror ni? Skulle Harry Martinson ha uppskattat denna form - bloggformen - för kreativt skapande? Tekniska framsteg kritiserade han ofta. Men skulle han inte ha uppskattat bloggen? Den lyfter ju fram ett innehåll som står över formen (tekniken). Och inte sällan är innehållet i bloggen givande - uppriktigt och i bästa fall kärnfullt. Skriv i bloggen dina tankar om detta eller om annat som rör Martinsons texter och idévärld på ett eller annat sätt. Förankra gärna hans idéer i vår tid, om möjligt. Talar vi med Martinson så är denna förankring förhållandevis ofta i högsta grad möjlig. Varmt välkommen att skapa debatt, kommentera och tycka till!
Monika Adamson Lindqvist