tisdag 20 mars 2007

Att läsa inför årshögtiden på Åland 4-6 maj 2007

ULLA-LENA LUNDBERG:
Kökar (1976)
Kungens Anna (1982)
Ingens Anna (1984)
Sand (1986)
Sibirien (1994)
Ålandstrilogin - Leo (1989), Stora världen (1991) och Allt man kan önska sig (1995)

AGNETA PLEIJEL
Styrelseledamoten Agneta Pleijels många böcker finns i bokhandel och på bibliotek. En hjälp att lära känna henne kan vara att läsa Thomas Nydahls bok ”Skrivandets portar - Litterära samtal med tio kvinnliga författare”, bl a Agneta Pleijel. Boken omfattar, förutom de tio stora essäsamtalen, också handskrivna manus, porträttfotografier, teckningar och kuriosa (2006)

PETTER LINDBERG
Pavulom (2003)
Minnenas planet (2006)

GÖTE SUNDBERG
Bistert möte med Nordatlanten i fyrmastbarken Viking (1994)

KATARINA GÄDDNÄS
Hon. På ludna tassar (1999)
Jungfrutornet (2002)
Venuspassagen (2005)
Ytterst - Kökar mitt i havet (2005)

SALLY SALMINEN (1906-76)
Katrina (1936)
Den långa våren (1939)

ANNI BLOMQVIST (1909-90)
I stormens spår (1966)
Skärgårdssviten - Vägen till Stormskäret (1968) , Med havet som granne (1969) , Maja (1970) , I kamp med havet (1971) och Vägen från Stormskäret (1973)
Havet finns inte mer (1989)

VALDEMAR NYMAN
(1904-98)
Broder Kilian (1947)
Åland (1955)
Osmund Kåresons ungdom (1972)
Osmund och aftonstjärnan (1974)

JOEL PETTERSSON
(1892-1937)
Omslagsbilder målade av författaren - även konstnär
Utgivare av Joel Petterssons böcker är Valdemar Nyman
Jag har ju sett (1972)
Eldtände (1973)
Frifågel (1974)
Hallonskogen (1975)

Detta är mina högst personliga tips som ingång till det litterärt mycket rika Åland. Ordningen här avgörs av årshögtidens program Hälsningar Rune Liljenrud

Inga kommentarer: