fredag 2 mars 2007

POESILÄSNING SOM MENINGSSKAPARE

Inger Eriksson, diakon i sjukhuskyrkan vid Lunds universitetssjukhus, har avlagt teologie doktorsexamen vid Teologiska fakulteten, Lunds universitet med en akademisk avhandling "Poesiläsning som meningsskapare - En studie om poesigrupper på sjukhem och hospice". Avhandlingen försvarades offentligt den 9 november 2006.

Inger Eriksson skriver i förordet bl a "I mitt arbete som diakon i sjukhuskyrkan och i mina möten med de människor som deltagit i poesigrupperna på sjukhem och hospice har jag ofta upplevt hur en dikt berör och når fram där inte vardagsspråket räcker till och hur den som lider då upplever sig sedd och förstådd".Jag använder själv ofta lyrik i mitt arbete och finner i denna avhandling värdefull hjälp. Det gläder mig att Harry Martinson omnämns i avhandlingen. Jag vill nu fästa uppmärksamhet på att avhandlingen finns och tror att den vore viktig för ett bredare studium. Bästa hälsningar och en här aktuell dikt av Harry Martinson

MÄNNISKANS HÄNDER

Händernas erfarenhet är beröringen
deras liv bland tingen är mångfaldigt,
fullt av tysta innehåll.
De hör inte men är med i vibrationer.
De ser inte men vet hur det är i mörka källare.
När sammeten skall värderas är de där,
och slipstenen och lieeggen provar de tyst.
De behöver inte låta eggen bita till.
De känner med lätt beröring stålbettets skärpa.
Hur har de hunnit samla alla sina fina erfarenheter
av ull och grus, av fjun och stål,
av glatta ytor och av taggig tistelboll,
av smidig talk och av alla sorters mjöl.
Deras register är oerhört
från glansigt silke till grova säckar,
från sträva filar och rivjärn
till nyföddas glatta naglar
och beröringsglansen av evighetsblommor.
De lever i känselns land där beröringen är allt
och där beröringens gåta slår sin bro
mellan nerv och själ.
Men i fjärilsvingens stoft finner de sin gräns.

HARRY MARTINSON
Ur Dikter om ljus och mörker, 1971

Rune Liljenrud

1 kommentar:

Verba volant littera scripta manet sa...

Inger Erikssons doktorsavhandling "Poesiläsning som meningsskapare. En studie om poesigrupper på sjukhem och hospice" är slutsåld men kommer att nytryckas i maj och finns sedan på Bokhandeln Arken i Lund, får jag besked om.

Jag tror inte det är väldigt vanligt att en doktorsavhandling blir så efterfrågad att den också nytrycks, men nu sker det!

Ännu en dikt av Harry Martinson är aktuell genom denna doktorsavhandling:

DAGGMASKEN (Ur Passad)

Vem vördar daggmasken,
odlarn djupt under gräsen i jordens mull.
Han håller jorden i förvandling.
Han arbetar helt fylld av mull,
stum av mull och blind.

Han är den undre, den nedre bonden
där åkrarna klädas till skörd.
Vem vördar honom,
den djupe, den lugne odlaren,
den evige grå lille bonden i jordens mull.

Hälsningar till alla lyrikvänner!

RUNE LILJENRUD