torsdag 31 oktober 2019

Föreningen "Ord i Kronoberg" är en förening som samlar länets författare, poeter, översättare och andra litterärt intresserade till författarkvällar med god gemenskap. De etablerade litterära sällskapen med äldre författare i centrum har fått en uppföljare med nu verksamma författare i Kronoberg. Poeten Erik Hall debuterar nu där!

Willi Lang, som under Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö maj 2017 talade om Elisabeth Bergstrand-Poulsens diktning och konstnärskap, arbetar nu med en bok om konstnären Alfred Kunft, född 1892 i Reichenberg, Österrike-Ungern och död 1961 i Nybro. Under författarkvällen läser Willi Lang ur sin kommande biografi över Alfred Kunft. Han har publicerat något därav på nätet.

Erik Hall har just avslutat sina studier i konstvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö och påbörjat litteraturstudier vid Lunds universitet. Under den gångna sommaren har han varit konstnärlig guide på Sven Ljungbergsmuséet, Ljungby. Erik Halls poesi har vi hittills mött i några publicerade samlingsvolymer. Nu har han fått sin första egna diktsamling Kråkmåndag publicerad på Fri Press förlag. Erik Hall är god estradör och under författarkvällen framför han dramatiskt några av sina nya dikter. Han är intresserad läsare av Harry Martinsons lyrik och han letar efter diktsamlingar i boklådor.

Våra etablerade litterära sällskap får en mycket välkommen fortsättning igenom Ord i Kronoberg.

Rune Liljenrud


måndag 21 oktober 2019

"Nobelprisvinden blåser förbi, litteraturens goda monsun, för att något lite tala med Harry Martinson, består och når oss året om."


PER HELGE från Werner Aspenströmsällskapet skriver i sin senaste betraktelse om litteratur och läsning 
I LITTERATURENS VIND: 
"Nyss drog den årliga nobelprisvinden genom vår del av världen. (Årliga, nåja; där har som bekant funnits hack.) Två pristagare bekantgörs, vi blir ivriga, rycks med i en entusiasm eller blir stående med en förvånad skepsis. Men berörda, vi som tillhör dem för vilka litteraturen har vikt och värde." Per Helge avslutar sin text med det som utgör bloggens rubrik ovan och hänvisar till Harry Martinson.Under den gångna helgen har Växjö varit litteraturcentrum, dels genom Pär Lagerkvist-dagen HUMANISMENS KNUTNA NÄVE och utdelande av Växjö kommuns litteraturpris till Pär Pär Lagerkvists minne till poeten Jila Mossaed, dels Bokrelease för Tina K Perssons debutroman LIVET I ALL ENKELHET på det nya förlaget Ekström & Garay, Lund. 

Motivering:
”För ett sparsmakat lyriskt författarskap som med sin omisskännliga lyskraft och sitt personliga erfarenhetsdjup har stor räckvidd i tid och rum”
Tina K Persson har sedan sin poesidebut Sjunger mig in i dig, 2005 utgivit flera diktsamlingar och utger nu sin första roman LIVET I ALL ENKELHET. Hon erhöll 

2019 arbetsstipendium poesi av Region Kronoberg med motivering:

"Att våga vara poet i Sverige 2019 kräver mod och det har Tina gott om. Hon vågar välja konstnärskapet och arbetet med orden framför en trygg inkomst. Efter att ha jobbat med kultur i olika former under en lång tid blev det poesin som kom att bli hennes viktigaste uttryck. Tinas poesi är sparsmakad och hållbar men ändå otroligt uttrycksfull, en viktig motpol i en värld av snabb och intensiv kommunikation."


Det har tagit lång tid att skriva boken LIVET I ALL ENKELHET och tidigt får man klart för sig att detta inte är någon enkel bok, men "en bok på liv och död! En idéroman som leker med olika genrer." Tinas ord ur insikt i diktsamlingen Album för förlorade bilder, 2012 aktualiseras:

I kroppen finns bilderna och platserna samlade
För att minnas letar jag portar i cellstorlek,
knackar man på rätt ställe förstoras bilden upp


Bokens huvudperson Christina har sökt klostrets stillhet; hon minns

"[...] när magistern under en dubbellektion visat bilder från Förintelsen. Visst hade hon hört om kriget, mormor Bea och morfar Axel hade fått en särskild min i ansiktet när de talade om kriget. Sverige hade ju kommit undan. Mormor hade tystnat, som ville hon skydda barnet Christina. Krig var det som hon hade varit mest rädd för.
Förintelsens bilder hade för alltid etsat sig fast. Gropar med människolik, grävda av nazisternas lägerfångar. Några levde när de slängdes överst på högen av de döda, utmärglade kroppar som bilderna visat under klasstimmen. Även de tuffaste och de vanligtvis bråkiga pojkarna hade varit knäpptysta. Bilderna hade förföljt henne.
Uniformerna, nazistsymbolen, den skrikande Führern med armen utsträckt mot massorna. Massornas svar - alla dessa utsträckta armar. Som om människan bara var född och predestinerad till underkastelse. Var och en i de stora dyrkande massorna var ju samtidigt en egen individ. [...] 
Bygga ihop och förändra det förflutna så som det passar in i nuets känsla av sammanhang och mening. Och var det inte just dessa komponenter som också kunde få ett helt samhälle att hänge sig åt lögn och förnekelse? förintelseförnekarna, krigshetsarna, propagandamaskinerna... Minnesförnekelse..." [...]


På Bokrelease finns Ida Andersen, Malmö tillhörig Harry Martinson-sällskapets styrelse, som själv hade Bokrelease 7 juni med sin andra roman I OXÖGAT. Också Ingrid Nettervik som är Vilhelm Moberg-Sällskapets ordförande Växjö, deltar på Bokrelease. Under Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö maj 2017 höll hon ett mycket belärande och uppskattat föredrag DET FRIA ORDET - Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist och Harry Martinson, aktiva i kamp för frihet.


O virtus Sapientie,
que circuiens circuisti,
comprehendendo omnia
in una via que habet vitam,
tres alas habens,
quarum una in altum volat
et altera de terra sudat
et tercia undique volat.
Laus tibi sit, sicut te decet, O Sapientia.

I Tina K Perssons debutroman 
LIVET I ALL ENKELHET
finns rannsakande tillförsikt 

 Klosterabbedissan i Rom lovsjunger Visheten
tillsammans med Cecilia i en hymn av
Helgonet
Hildegard von Bingen 
*1098  + 1179


O VIRTUE OF WISDOM

O virtue of Wisdom Who circling, circled,
Uniting all In one living path,
Three wings you have:
One soars to the Hights,
one pours its essence upon the earth,
and the third is everywhere.
Praise to you, as fitting, O Wisdom.

TACK, Ordets kämpar!

Rune Liljenrud