torsdag 31 oktober 2019

Föreningen "Ord i Kronoberg" är en förening som samlar länets författare, poeter, översättare och andra litterärt intresserade till författarkvällar med god gemenskap. De etablerade litterära sällskapen med äldre författare i centrum har fått en uppföljare med nu verksamma författare i Kronoberg. Poeten Erik Hall debuterar nu där!

Willi Lang, som under Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö maj 2017 talade om Elisabeth Bergstrand-Poulsens diktning och konstnärskap, arbetar nu med en bok om konstnären Alfred Kunft, född 1892 i Reichenberg, Österrike-Ungern och död 1961 i Nybro. Under författarkvällen läser Willi Lang ur sin kommande biografi över Alfred Kunft. Han har publicerat något därav på nätet.

Erik Hall har just avslutat sina studier i konstvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö och påbörjat litteraturstudier vid Lunds universitet. Under den gångna sommaren har han varit konstnärlig guide på Sven Ljungbergsmuséet, Ljungby. Erik Halls poesi har vi hittills mött i några publicerade samlingsvolymer. Nu har han fått sin första egna diktsamling Kråkmåndag publicerad på Fri Press förlag. Erik Hall är god estradör och under författarkvällen framför han dramatiskt några av sina nya dikter. Han är intresserad läsare av Harry Martinsons lyrik och han letar efter diktsamlingar i boklådor.

Våra etablerade litterära sällskap får en mycket välkommen fortsättning igenom Ord i Kronoberg.

Rune Liljenrud


Inga kommentarer: