lördag 23 november 2019

KRONOBERGS BOKMÄSSA 23 november 2019, den tolfte i ordningen, är en stor högtid för besökande, författare och litterära sällskap.Ett litterärt sällskap är inte ett ensidigt dyrkande av en författare. Det är snarare en fast punkt utifrån vilken man kan ta sig an litteraturen. Man behöver inte vara proffs på Harry Martinson för att vara med, det räcker om någon av hans texter har berört. 


Bokmässa betyder givande möten och tankeutbyten med litteraturälskare i alla åldrar. Fövaltningsassistent Christer Nielsen med goda kunskaper om Harry Martinson och mångårigt medlemskap i Harry Martinson-sällskapet, samtalar här med Erik Hall, som efter avslutade konststudier vid Linnéuniversitetet i Växjö nu studerar vid Lunds universitets Författarskola. Båda är intresserade medlemmar i Harry Martinson-sällskapet och utbyter under Kronobergs Bokmässa böcker och litterära erfarenheter med varandra. 


Erik Hall tillhör styrelsen för Föreningen Ord i Kronoberg, en gemenskap för litterärt aktiva skribenter i länet. Föreningen formas av medlemmar som engagerar sig, t.ex med program under Kronobergs Bokmässa.


Maria Küchen, som tidigare hette Gummesson, har i poesi och lyrisk prosa flera gånger berört rymden.  Under Kronobergs Bokmässa presenterar hon sin helt nya bok RYMDENS ALFABET (410 sidor), vari kapitel ägnas åt klassiker inom litteratur och film, där rymden inspirerat poeter och författare. I RYMDENS ALFABET har Maria Küchen ett intressant kapitel POETERNA, där hon börjar med Harry Martinson. Hon uppehåller sig främst vid Aniara och skriver:

Martinson skrev sitt epos innan rymdfarten hade inletts, som ett sätt att bearbeta hotet från kärnvapen. Miljöförstöring och klimatrubbningar kände han inte till. Ordet "Aniara" leder tankarna till Nirvana, till grekiskans aniarós som betyder tråkig och till mytologins Ariadne.
   Ariadne gav hjälten Theseus en tråd att följa, en symbol för hopp, så att han skulle hitta ut ur odjuret Minotaurus labyrint sedan han hade dödat det. Ledan ombord på det labyrintiska skeppet Aniara vet inga gränser. Slutraden i diktverket, när de sista ombord är döda, andas ett slags befrielse: "Och genom alla drog Nirvanas våg." Jag drar kappan tätare om mig i det isande mörkret medan jag erinrar mig Alan Hales ord i Arizona:
   "Om du vet att du har ett år att leva innan hela planeten förstörs, hur hanterar du det?"
Maria Küchen nämner att bland svenska rymdpoeter har Harry Martinson fått ett antal efterföljare och redogör för Malte Persson och Lotta Lotass. Maria Küchen nämner också föregångare till Martinson, John Donne, William Shakespeare och Tycho Brahe.År 1989 deuterade Maria Gummesson (Küchen) 
med diktsamlingen HOS LJUSMÅLAREN 
och året därpå 1990 kom hennes diktsamling 
HOTELL KOSMOS 


"En fast punkt utifrån vilken 
man kan ta sig an litteraturen":
Harry Martinson  och
Maria Küchen (Gummesson)

Rune Liljenrud


onsdag 20 november 2019

.Harry Martinson-sällskapets valberedning
Harry Martinson-sällskapets valberedning har sammanträtt i Karlskrona hos ledamoten Ingemar Lönnbom. När Ulf Redmo och jag lämnar Karlskrona med tåg till Kristianstad och till Alvesta, kommer i minnet Harry Martinsons "Vägen ut":

"Han lämnade örlogsstaden i augusti. Fri. Avskriven från Flottan. Både kårchefen och läkaren hade tagit hänsyn till örat. Kanske förstodo de genom hans osammanhängande berättelse också något om hans föregående liv.
Man frågade honom:
--- Har du något hem alls då? Vart ska du fara nu? Militärbiljetten måste ställas till någon ort, förstår du! Säj någon plats.
Ja, det var ett dilemma. Först hade han tänkt att säga Haparanda, men det var ett infall. Nej, han måste börja med något bergsäkert.
--- Varpinge, sade han.
Flaggstyrmannen skrev: Varpinge.
Med konfirmationskostymen på sig och med spånkofferten i handen liksom förr gick han till tåget.
Och samma dag gingo skolskeppen till sjöss. Segelrekryterna hissade segel och två vita fullriggare gungade ut till sjöövningen i riktning Rügen, det var sommarens andra kryssning.
Och så föll han i alla fall i gråt i tredjeklasskupén.
Inte ens Set var med nu. Han gungade Därute.
Kupéhörnan var tom. Ja, han tyckte att han knappt satt där själv.
Men tåget gick i alla fall norr ut."


Varmt Tack!
Rune Liljenrud 
lördag 9 november 2019

Förvandlingens ord skall komma på tankens vingar med lösningar och fynd. En gång finner världen den formel som öppnar de roterande bokstävernas lås. Då hör alla, ja, de som är födda inne i låsen hör nyckeln komma. De hör klingande solars klara tal. En gång ljuder Effata. ~ HARRY MARTINSON: Förvandlingens ord /Ur Vagnen


30 år efter Berlinmurens fall markeras 9 november 2019
TV-programmen denna kväll stämmer till tacksam eftertanke 

Samma dag, den 9 november, 30-årjubilerar Pär Lagerkvist-samfundet
och firar med information om Pär Lagerkvists ursprung i Öja, Gemla,
 presentation av Pär Lagerkvist-rummens minnen i Hembygdsgården
samt visning av filmen "Gäst hos verkligheten"

Pär Lagerkvist invaldes i Svenska Akademien 19 september 1940 efter Verner von Heidenstam på stol 8 och tog sitt inträde 20 december, under brinnande andra världskriget 
Nobelpris i litteratur 1951
"...för den konstnärliga kraft och djupa självständighet, 
varmed han i sin diktning söker svar på
människans eviga frågor."

Mycket av Pär Lagerkvists litterära kamp för frihet tecknas i Samfundets årsskrift 2019
HUMANISMENS KNUTNA NÄVE 
Pär Lagerkvists och Harry Martinsons gemensamma kamp för humanismens frihet behandlades under 
Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö maj 2017 
Rune Liljenrud 
lördag 2 november 2019

"I jorden sänkta ligga de i led /i blinda marken under vårens vind" ~ Ur HARRY MARTINSON: ANIARA, 49M I N N E N A S  H E L G
"Glömsk av sig själv den vackra sommarn går 
 så Livets ande, lika ogripbar  
som vackra somrar som har dragit bort 
 och komma farande på nytt vart år." 

HARRY MARTINSON: Ur ANIARA, 49Silverdals griftegård, Sollentuna
Rune Liljenrud