lördag 9 november 2019

Förvandlingens ord skall komma på tankens vingar med lösningar och fynd. En gång finner världen den formel som öppnar de roterande bokstävernas lås. Då hör alla, ja, de som är födda inne i låsen hör nyckeln komma. De hör klingande solars klara tal. En gång ljuder Effata. ~ HARRY MARTINSON: Förvandlingens ord /Ur Vagnen


30 år efter Berlinmurens fall markeras 9 november 2019
TV-programmen denna kväll stämmer till tacksam eftertanke 

Samma dag, den 9 november, 30-årjubilerar Pär Lagerkvist-samfundet
och firar med information om Pär Lagerkvists ursprung i Öja, Gemla,
 presentation av Pär Lagerkvist-rummens minnen i Hembygdsgården
samt visning av filmen "Gäst hos verkligheten"

Pär Lagerkvist invaldes i Svenska Akademien 19 september 1940 efter Verner von Heidenstam på stol 8 och tog sitt inträde 20 december, under brinnande andra världskriget 
Nobelpris i litteratur 1951
"...för den konstnärliga kraft och djupa självständighet, 
varmed han i sin diktning söker svar på
människans eviga frågor."

Mycket av Pär Lagerkvists litterära kamp för frihet tecknas i Samfundets årsskrift 2019
HUMANISMENS KNUTNA NÄVE 
Pär Lagerkvists och Harry Martinsons gemensamma kamp för humanismens frihet behandlades under 
Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö maj 2017 
Rune Liljenrud 
Inga kommentarer: