fredag 29 april 2022

BENGT BEJMAR VIGD TILL VILA

Författarmuséets dörr, där Bengt Bejmar
så ofta hälsat välkommen, är idag stängd
I begravningsgudstjänst i Jämshögs kyrka
tolkas i tacksamhet Det Kristna Hoppet


De blomster som i marken bor
kan aldrig själen glömma.
Hur skönt att djupt bland gläntors flor
se solens fingrar sömma
en vacker klädnad till den säng
som vi ger namnet sommarns äng
och som med solens gyllne tråd
hopsömmas våd för våd.

En sommarpsalm jag sjunga må
i själens vinterdagar
och låta tungsint tanke gå
och mana sommarns hagar
att träda fram till sinnets stöd
i vinterns långa själanöd,
att djupt i minnet skåda Gud
i evig sommarskrud.


HARRY MARTINSON: Sv. Psalm 202


Rune Liljenrud 

söndag 17 april 2022

BENGT BEJMAR IN MEMORIAM

BENGT BEJMAR 

*23.2.1935  +5.4.2022

Sorg och saknad råder hos oss som genom Harry Martinson- och Saljesällskapen i Bengt Bejmar ägt en generöst engagerad och kunnig vän vid Författarmuséet i Jämshög. Tacksamheten är stor för allt värdefullt som han under många år gav genom sina intressanta guidningar, för enskilda som för tillresande svenska och utländska grupper, då han förmedlade ur sina rika kunskaper om Harry Martinsons och Sven Edvin Saljes liv och diktning. När Bengt fick hedrande erkännandet Årets Jämshögsprofil, uttryckte han "Jag är drabbad av Martinson och Salje. Det är ett intresse som aldrig tar slut, för det finns hela tiden nya saker att upptäcka."

Bengt Bejmar var stolt över och han berättade gärna om Jämshögs och Olofströms rika konstnärliga utsmyckning. Nära Jämshögs kyrka finns en stenskulptur, som han gärna informerade om och kanske röjer den något om hur Vännen Bengt såg på sin egen uppgift som litterär vägvisare: "Det spensligas bestämdhet / är inte mindre än ekens", ett Harry Martinson-citat, hämtat från dikten Duvkullorna  ur diktsamlingen PASSAD, vari också finns lärodikten Li Kan talar under trädet, där Martinson påtalar varje arts och individs värde i skapelsen, något som Bengt fast stod upp för: "Strået är inte bristfälligt därför att det längre bort växer en ek. Strået fyller sitt mått och att det inte uppträder som vore det en ek är en förtjänst, inte en brist."

Vännen Bengt var en intresserad medarbetare i Kulturveckan Nässelfrossa i nordvästra Blekinge, veckan efter midsommar, då vi mötte honom med den manande slogan  "Det är ont om jordklot", hämtad ur Harry Martinsons GYRO. Bengt Bejmar gladdes stort när Hommage under oktober 2021 invigdes som en hyllning till den ovanlige och kreativa läraren Karl Johan Staaf, i form av fyra konstverk huggna i diabas, som milstenar längs Bildningens väg mellan Olofström och Nebbeboda skola. Bengt Bejmar dröjde gärna vid stenarnas motivtext Giv doft i blomma, Minnen blir drömmar och inte minst Sörja för världen, när vi en vacker höstdag fick följas åt längs Bildningens väg till fjärde minnessten vid Nebbeboda skola med läraren Staafs egna ord ur Martinsons Nässlorna blomma.

Bengt Bejmar var lågmäld i sin framtoning men mycket väl påläst och rikt erfaren. Han svarade uttömmande och gärna till intresserades frågor om Jämshögs två stora diktare Harry Martinson och Sven Edvin Salje. Inte sällan fick hans samtal existentiella djup. Stipendiater vid skolorna i Alltidhult och Näbbeboda berikades stort av att få lyssna till Bengt Bejmar på Författarmuséet i Jämshög. Många litterära  texter kunde han utantill. Han hade dem i hjärtat. Kanske var Martinsons dikt Bokland ur Boken i vårt hjärta, en av Bengts oftast lästa:

BOKLAND

Tänk dig världen som en läsesal.
Där finns livets bok så rik på blad
som en lövskog i ett sommarland.
Lägg därtill ett bergland, lagens bok,
lagens tavlor, sten från Sinai
och ett kilskriftkunnigt Babylon.
Vem kan läsa sig till kunskap nog.
Vilkens flit kan liknas vid en hand
som kan genombläddra livets skog.
Outtömlig ter sig gåtans bok
och oändlig läsning återstår.

HARRY MARTINSON: Ur Boken i vårt hjärta

Bengt Bejmar kunde mästerligt tolka Sven Edvin Saljes rika persongalleri i den omfattande Lovängserien, såväl som i de historiska romanerna. Bengts åhörare blev tidlöst samtidiga med dessa människors kamp, längtan, hopp och förtröstan. Det sista kapitlet i Sven Edvin Saljes sista utgivna bok, minnesboken Brev till Livet, inleds med citat av den belgiske mystiken och diktaren Maurice Maeterlinck: "De döda äro icke döda./De finns mitt ibland oss /närhelst vi i minnet kallar på dem." Orden tolkar situationen just nu när livet går vidare där Vännen Bengt fattas oss. Vi anar hur väl hans livstolkning stämmer med Sven Edvin Saljes inskription på en av klockorna i Jämshögs kyrktorn. I dess trygga budskap finns nu Vännen Bengt och familjen inneslutna:

Min malm vill sjunga Ditt lov, o Herre.

Min ton må trösta, glädja och vägleda den

som söker stigen 

upp mot Guds blommande ängder.

 

Rune Liljenrud