måndag 27 oktober 2008

Harry Martinson-tankar för dagen


I Sveriges Radio P1 Tankar för dagen, idag den 27 oktober 2008, talade Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofysik, Uppsala. Han visade till Harry Martinsons dikt Den stora sorgen ur Dikter om ljus och mörker, 1971 som inleds med:

Naturens lagar är redan på väg
att ställa oss alla mot väggen.
Den väggen är lag av naturen.
Den saknar evangelium.
Den stora sorgen måste vi alla dela.
Då blir den möjlig att bära.
Den stora sorgen är den stora omsorgen.
Den måste vi alla lära.


Professor Bengt Gustafsson har alltid väsentligheter att ge. Lyssna på honom på SR P1, Lyssna igen, 30 dagar på webben.
Tankar för dagen avslutas idag med Harry Martinson-citat

Detta kallas omsorg i tid.
Den verkliga sorgen
som i tid ser och inser.

___________________

Professor Bengt Gustafsson var en av talarna under Sandblomdagen den 16 oktober 2008 i Aulan, Lunds Universitet med ett föredrag till fantastiska bilder

MELLAN DET LILLA OCH DET STORA
"på tidens smala näs"

Under Sandblomdagen bjöds också dessa givande program:

TIDSBEROENDE OCH EVIGHETSLÄNGTAN
Antje Jackelén, biskop i Lund

ATT FÅNGA DAGGDROPPEN, ATT SPEGLA KOSMOS
Anders Palm, professor em & Johan Stenström, univ.lektor,
Avd. för litteraturvetenskap, Lund

ANIARA
Helge Skoog, skådespelare & Gunnar Edander, kompositör

OCH SÅ LILLA JAG
Merete Mazzarella, professor i nordisk litteratur, Helsingfors

Rune Liljenrud

fredag 24 oktober 2008

Karin Boye Sällskapet 25 år

En regnig kväll nästan 83 år efter Karin Boyes födelse, 1900 samlades på Huddinge Bibliotek en stor skara Karin Boye-vänner. Personer som stått henne nära fanns på plats: hennes bror Ulf, ungdomsvännen Ebbe Linde, hennes före detta make Leif Björk, docent Björn Julén och flera andra.

Söndagen 19 oktober 2008 samlades åter en skara Karin Boye-vänner till högtid i Klockargården och Huddinge kyrka för att fira minnet av Sällskapets bildande. Harry Martinson-sällskapets hälsning hade jag fått styrelsens uppdrag att framföra. Dagen började med besök vid konstnären Peter Lindes skulptur från 1980 av Karin Boye, (bild) placerad nära Paradistorget, där hon blickar ner mot Huddinge Centrum

.... ty hela den tysta, tysta natten
är hela den vida, vida rymden
alldeles full av min enda önskan


I kommunhuset Huddinge finns Karin Boye-rummet med Karin Boyes akvareller, böcker och några minnessaker. Besökande i Huddinge rekommenderas varmt ett besök här - efter hänvändelse till Karin Boye Sällskapet!

Ur det ambitiösa program som bjöds då Sällskapet firade 25 år, under ledning av Sällskapets ordförande Åke Blomqvist, greps jag särskilt av frågan: Kan Karin Boye inspirera till djupare miljöengagemang? Jag upptäckte hur mycket som Karin Boye och Harry Martinson har gemensamt att ge för de nu så aktuella miljöfrågorna. I sitt föredrag visade Gunilla Siwerth till Karin Boyes dikter Där slagrutan sänker sig, Trädet, Träden, Vildapel, Var tyst. Ha tillit.

Minnesdagen avslutades med
Samling kring Karin Boye
i Huddinge kyrka med diktläsning, vacker musik och körsång. Karin Boyes psalm Ingen stund är såsom denna, kvällens sista, tysta timma sjöngs och vi fick del av visdom ur Karin Boyes Tankejournalen

Varje människa borde dagligen ägna en stund åt sin andakt.
Hon borde stanna en stund helt stilla inför det hon
anser vara det högsta.....
lägga alla andra tankar åt sidan och försjunka i denna betraktelse.Karin Boye Sällskapets utställningsskärmar om Karin Boye fanns utställda i Klockargården. Där finns bl a att läsa om Kallocain - den lika skrämmande som gripande skildringen av livet i den totalitära framtidsstaten, där kollektivet råder över individen. Ur brev, bifogat manuskriptet till Kallocain, skrev Karin i Alingsås den 21 augusti 1940.

Käre bokförläggare Kaj Bonnier!

Här är alltså manuskriptet färdigt. Jag vet nog att romanen har sina brister, men den är åtminstone spännande, och kan det tröste lidt att jag aldrig mer gör om något så makabert.

Kallocain blev Karin Boyes sista och mest framgångsrika roman, med ständigt nya upplagor och tolkningar. I ett fönster vid Lilla Teatern i Lund finns nu denna inbjudan till Karin Boyes Kallocain - Din tanke är statens egendom


___________________________________

År 2009 kan Harry Martinson-sällskapet fira 25 år!

Rune Liljenrud

lördag 11 oktober 2008

Aniaradagen den 12 oktober 2008

För sextiotre år sedan förstördes de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki av kärnvapen. Trots att många då sade ”Aldrig mer!” finns det i dag över 20 000 kärnvapen i nio länder. Flera tusen av dem är klara att användas inom loppet av minuter och utgör ett direkt hot mot vår överlevnad.
Under årets bokmässa i Göteborg presenterade Yrkesgrupper mot kärnvapen ett nytt utbildningsmaterial ur vilket följande citat är hämtat:
”För att nå målet om en kärnvapenfri värld behövs en bred folklig opinion. Dagens unga är morgondagens opinionsbildare. För att kunna påverka din framtid behöver du kunskap. Lär om Kärnvapen är ett webbaserat utbildningsmaterial från Svenska Läkare mot Kärnvapen.”
Materialet finns att hämta på www.slmk.org/larom/laromkarnvapen.html .

En enorm uppbyggnad av en kärnvapenbaserad maktbalans var i full gång när Aniara publicerades den 12 oktober 1956. Harry Martinson påpekade många gånger att Aniara var hans varning till mänskligheten och att den skulle läsas om och om igen. Han närde emellertid samtidigt ett hopp: om tillräckligt många började inse att vi måste ändra oss och satsa på en kärnvapenfri och ekologiskt hållbar värld skulle detta innebära en ljusare framtid för oss alla. Ännu har Aniara-scenariot inte blivit verklighet. Låt oss därför alla hoppas på och arbeta för ”bättre klimat i mänskohjärtat” och för den världsförbättring som Martinson så hett eftersträvade.
Och låt oss därför på Aniaradagen också lyfta fram den hoppfulle och optimistiske Martinson. Det var vad Stefan Edman och jag gjorde under ett samtal på bokmässan. Samtalet avslutades med följande dikt från Ur de tusen dikternas bok (1986):

Glädjen kommer nästan alltid av sig själv.
Plötsligt står den på trappstenen
sällsam som första klara dagen efter månadslångt regn.
Den har vita lätta moln på axlarna.
Runtomkring den arbetar mängder av fåglar
snabbt för att kringsprida ryktet
om bättre klimat i mänskohjärtat.

Åke Widfeldt