fredag 24 oktober 2008

Karin Boye Sällskapet 25 år

En regnig kväll nästan 83 år efter Karin Boyes födelse, 1900 samlades på Huddinge Bibliotek en stor skara Karin Boye-vänner. Personer som stått henne nära fanns på plats: hennes bror Ulf, ungdomsvännen Ebbe Linde, hennes före detta make Leif Björk, docent Björn Julén och flera andra.

Söndagen 19 oktober 2008 samlades åter en skara Karin Boye-vänner till högtid i Klockargården och Huddinge kyrka för att fira minnet av Sällskapets bildande. Harry Martinson-sällskapets hälsning hade jag fått styrelsens uppdrag att framföra. Dagen började med besök vid konstnären Peter Lindes skulptur från 1980 av Karin Boye, (bild) placerad nära Paradistorget, där hon blickar ner mot Huddinge Centrum

.... ty hela den tysta, tysta natten
är hela den vida, vida rymden
alldeles full av min enda önskan


I kommunhuset Huddinge finns Karin Boye-rummet med Karin Boyes akvareller, böcker och några minnessaker. Besökande i Huddinge rekommenderas varmt ett besök här - efter hänvändelse till Karin Boye Sällskapet!

Ur det ambitiösa program som bjöds då Sällskapet firade 25 år, under ledning av Sällskapets ordförande Åke Blomqvist, greps jag särskilt av frågan: Kan Karin Boye inspirera till djupare miljöengagemang? Jag upptäckte hur mycket som Karin Boye och Harry Martinson har gemensamt att ge för de nu så aktuella miljöfrågorna. I sitt föredrag visade Gunilla Siwerth till Karin Boyes dikter Där slagrutan sänker sig, Trädet, Träden, Vildapel, Var tyst. Ha tillit.

Minnesdagen avslutades med
Samling kring Karin Boye
i Huddinge kyrka med diktläsning, vacker musik och körsång. Karin Boyes psalm Ingen stund är såsom denna, kvällens sista, tysta timma sjöngs och vi fick del av visdom ur Karin Boyes Tankejournalen

Varje människa borde dagligen ägna en stund åt sin andakt.
Hon borde stanna en stund helt stilla inför det hon
anser vara det högsta.....
lägga alla andra tankar åt sidan och försjunka i denna betraktelse.Karin Boye Sällskapets utställningsskärmar om Karin Boye fanns utställda i Klockargården. Där finns bl a att läsa om Kallocain - den lika skrämmande som gripande skildringen av livet i den totalitära framtidsstaten, där kollektivet råder över individen. Ur brev, bifogat manuskriptet till Kallocain, skrev Karin i Alingsås den 21 augusti 1940.

Käre bokförläggare Kaj Bonnier!

Här är alltså manuskriptet färdigt. Jag vet nog att romanen har sina brister, men den är åtminstone spännande, och kan det tröste lidt att jag aldrig mer gör om något så makabert.

Kallocain blev Karin Boyes sista och mest framgångsrika roman, med ständigt nya upplagor och tolkningar. I ett fönster vid Lilla Teatern i Lund finns nu denna inbjudan till Karin Boyes Kallocain - Din tanke är statens egendom


___________________________________

År 2009 kan Harry Martinson-sällskapet fira 25 år!

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: