lördag 11 oktober 2008

Aniaradagen den 12 oktober 2008

För sextiotre år sedan förstördes de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki av kärnvapen. Trots att många då sade ”Aldrig mer!” finns det i dag över 20 000 kärnvapen i nio länder. Flera tusen av dem är klara att användas inom loppet av minuter och utgör ett direkt hot mot vår överlevnad.
Under årets bokmässa i Göteborg presenterade Yrkesgrupper mot kärnvapen ett nytt utbildningsmaterial ur vilket följande citat är hämtat:
”För att nå målet om en kärnvapenfri värld behövs en bred folklig opinion. Dagens unga är morgondagens opinionsbildare. För att kunna påverka din framtid behöver du kunskap. Lär om Kärnvapen är ett webbaserat utbildningsmaterial från Svenska Läkare mot Kärnvapen.”
Materialet finns att hämta på www.slmk.org/larom/laromkarnvapen.html .

En enorm uppbyggnad av en kärnvapenbaserad maktbalans var i full gång när Aniara publicerades den 12 oktober 1956. Harry Martinson påpekade många gånger att Aniara var hans varning till mänskligheten och att den skulle läsas om och om igen. Han närde emellertid samtidigt ett hopp: om tillräckligt många började inse att vi måste ändra oss och satsa på en kärnvapenfri och ekologiskt hållbar värld skulle detta innebära en ljusare framtid för oss alla. Ännu har Aniara-scenariot inte blivit verklighet. Låt oss därför alla hoppas på och arbeta för ”bättre klimat i mänskohjärtat” och för den världsförbättring som Martinson så hett eftersträvade.
Och låt oss därför på Aniaradagen också lyfta fram den hoppfulle och optimistiske Martinson. Det var vad Stefan Edman och jag gjorde under ett samtal på bokmässan. Samtalet avslutades med följande dikt från Ur de tusen dikternas bok (1986):

Glädjen kommer nästan alltid av sig själv.
Plötsligt står den på trappstenen
sällsam som första klara dagen efter månadslångt regn.
Den har vita lätta moln på axlarna.
Runtomkring den arbetar mängder av fåglar
snabbt för att kringsprida ryktet
om bättre klimat i mänskohjärtat.

Åke Widfeldt

Inga kommentarer: