måndag 31 januari 2022

"Lite om att slå följe med Harry Martinson"


Harry Martinson-sällskapet har vid flera tillfällen fått ta del av Göran Greiders goda kunnande i Harry Martinsons diktning. Vid Sällskapets Majdagar i Södertälje 2003, då 100-årsfirandet av Harry Martinsons födelse 6 maj 1904 planerades, höll Göran Greider ett föredrag med rubriken "MARTINSONS TRETTIOTAL - RADIKALT OCH REAKTIONÄRT". Föredragets fullständiga text finns i Sällskapets årsbok 2006 "LITE OM ATT SLÅ FÖLJE MED HARRY MARTINSON". 


Under Sällskapets Majdagar på Brunnsviks Folkhögskola 2011, vars program finns bevarat i video och bloggar på Sällskapets hemsida,  svarade Göran Greider, tillsammans med Johan Lundberg, för ett program "QUO VADIS". Detta knöt an till den litterära tidskriften "Quo Vadis", som 1948 startade i Göteborg och som enligt Alf Ahlberg ville levandegöra "ett rikt arv av livsvisdom" för att vara ett hjälpmedel i humanitetens kamp mot krig och förstörelse. I detta syfte publicerades, med mycket påkostad typografi, en rad högst olikartade bidrag, bl.a av Harry Martinson om Taoismen (nr 1) 
  

Min lärarinna var nog mer kristen än skolan krävde
Men jag blir rörd, jag har ju allt det där kvar i migoch gläder mig åt att jag har en konservativ sida i migsom ett brus från orgeln hon trampade påPå själens väggar hänger den goda moralensom barnteckningar det ej går att värja sig motOch så ser jag den där ladusvalan i vaxkritasom jag ritade i andra klasshisnande störta genom de gulnade pappren(Bokomslagets bild tolkas på sidan 111 i boken
BARNDOMSBRUNNEN av Göran Greider, 2021)

Göran Greider har utgivit ett imponerade stort antal diktsamlingar, debatt- och essäböcker, nu senast 2021 "BARNDOMSBRUNNEN - En historia om sjukdom och minne i brutna rader". Kanske är denna självbiografiska bok från sjukbädden hans mest personligt fördjupande. "Det är genom att berätta om sig själv vi kan börja se och förstå andra. En akt av solidaritet", skriver han. Boken griper läsaren och stimulerar till ett mera systematiskt studium av Göran Greiders texter och av allt han ger i sina många mediala framträdanden. Det handlar inte lite men mycket, om att slå följe med Harry Martinson.

"Hybris - när en civilisation är så säker på
att med teknik och mediciner kan döden hållas borta
Men det är vi som väckt fasorna ur naturen genom
att stressa och skövla den" (s.56)

"Kan vi börja om?
Kan samhällen börja om fria från bitterhet?
Kan sårad stolthet botas?
Kan vi erkänna misstagen
och lovorda förtjänsterna fast inga av
dem var våra egna?
Det finns frågor som liknar böner" (s. 263)
                                                                                                                      "Sen jag var mycket liten har religionen
funnits där, ett hemligt språk där jag gått i drömmen
en bön jag aldrig utsagt högt eller ibland bara en sång av
Artur Erikson ur radioapparaten i ett kök för länge sen
Vår svaghet är det skydd vi har
Den skyddar oss emot oss själva
Det är den tro som blir kvar"

(Göran Greider: Ur BARNDOMSBRUNNEN, s. 255)                                                                                                                                                                                       
Rune Liljenrud


 

torsdag 27 januari 2022

FÖRINTELSENS MINNESDAG 27 JANUARI

 

Judiska kvinnor, barn och gamla som kommit med tåg

från Ungern till Auschwitz i juni 1944. 

De väntar i en skogsdunge 100 meter från en av 
gaskamrarna i förintelselägret Auschwitz -Birkenau.
Foto: IBL  (Ur material Förintelsens minnesdag 2022)

DET YTLIGAS ONDSKA


Att se det onda som det bottenlösaoch skänka ondskan avgrundsdjupets rangdet är att gömma huvudet i sandendär ytlighetens djinner rycka fram.En ytlig hord drar ut att allt föröda,en ytlig mordeld i dess väsen pyroch det som drev till denna plikt att dödavar en förflackad lust till äventyr.Det ondas äventyr på jordens ytaär inga bottenlösa själars dåd,men illdåd av förytligade horderav folk som aldrig nåtts av djupens råd.Där ytans djinner glitterögda tågavid plikten bundna av sin lust till dåddär tänds det onda äventyrets lågaoch härjar jordens yta utan nåd.

Harry Martinson: Ur PASSAD


Blogg Rune Liljenrud

måndag 24 januari 2022

Historiska museet, Stockholm utlyste 1938 en tävling om bronsportar till dess byggnad. Bror Marklund vann tävlingen och Harry Martinson tillägnar konstnären dikten "Historiens portar"

 


Historiens portar


Historiens portar öppna sig.

In träder de som vill se.

Fram träder det som har varit.

Redan på portens brons

bultar historiens hjärta,

kluvet och offrat

vid lurarnas dova tjurgråt, 

medan trälinnan väntar, 

medan mödrarna föda,

mandomen pekar och sprutar

bland plågornas tistlar

i återväxternas havre. Sånger som återkallats 

att klinga med gjutarens vilja.

Klanger som bjudits att stanna

att råma av forntid i brons. 


Tillägnad Bror Marklund
av
Harry Martinson 

Harry Martinsons dikt ”Historiens portar” finns på sidan 11 i boken
Eugen Wretholm: Bror Marklund (1973)
Sveriges Allmänna Konstförening
Publikation IxxxiiBritta Zetterström Geschwinds doktorsavhandling i etnologi vid Stockholms universitet 2017 Publika museirum 
- Materialiseringar av demokratiska ideal på Statens Historiska museum 1943-2013
är en guldgruva att ösa ur för var och en som är intresserad av kulturfrågor i allmänhet och Statens Historiska Museum i synnerhet, där museets huvudentre står i centrum för studien

Här öppnar historien portarna. Lyssna - Nu vaknar valan,
täljer med hävdernas tunga sagan om släkternas strid.
Nej detta är inte saga. Då är nu.
En man hugger flintan till yxa. Mannen är du.

Ur Ture Nermans prolog "Invigningshögtiden 1943"

Blogg: Rune Liljenrud