torsdag 27 januari 2022

FÖRINTELSENS MINNESDAG 27 JANUARI

 

Judiska kvinnor, barn och gamla som kommit med tåg

från Ungern till Auschwitz i juni 1944. 

De väntar i en skogsdunge 100 meter från en av 
gaskamrarna i förintelselägret Auschwitz -Birkenau.
Foto: IBL  (Ur material Förintelsens minnesdag 2022)

DET YTLIGAS ONDSKA


Att se det onda som det bottenlösaoch skänka ondskan avgrundsdjupets rangdet är att gömma huvudet i sandendär ytlighetens djinner rycka fram.En ytlig hord drar ut att allt föröda,en ytlig mordeld i dess väsen pyroch det som drev till denna plikt att dödavar en förflackad lust till äventyr.Det ondas äventyr på jordens ytaär inga bottenlösa själars dåd,men illdåd av förytligade horderav folk som aldrig nåtts av djupens råd.Där ytans djinner glitterögda tågavid plikten bundna av sin lust till dåddär tänds det onda äventyrets lågaoch härjar jordens yta utan nåd.

Harry Martinson: Ur PASSAD


Blogg Rune Liljenrud

Inga kommentarer: