måndag 24 januari 2022

Historiska museet, Stockholm utlyste 1938 en tävling om bronsportar till dess byggnad. Bror Marklund vann tävlingen och Harry Martinson tillägnar konstnären dikten "Historiens portar"

 


Historiens portar


Historiens portar öppna sig.

In träder de som vill se.

Fram träder det som har varit.

Redan på portens brons

bultar historiens hjärta,

kluvet och offrat

vid lurarnas dova tjurgråt, 

medan trälinnan väntar, 

medan mödrarna föda,

mandomen pekar och sprutar

bland plågornas tistlar

i återväxternas havre. Sånger som återkallats 

att klinga med gjutarens vilja.

Klanger som bjudits att stanna

att råma av forntid i brons. 


Tillägnad Bror Marklund
av
Harry Martinson 

Harry Martinsons dikt ”Historiens portar” finns på sidan 11 i boken
Eugen Wretholm: Bror Marklund (1973)
Sveriges Allmänna Konstförening
Publikation IxxxiiBritta Zetterström Geschwinds doktorsavhandling i etnologi vid Stockholms universitet 2017 Publika museirum 
- Materialiseringar av demokratiska ideal på Statens Historiska museum 1943-2013
är en guldgruva att ösa ur för var och en som är intresserad av kulturfrågor i allmänhet och Statens Historiska Museum i synnerhet, där museets huvudentre står i centrum för studien

Här öppnar historien portarna. Lyssna - Nu vaknar valan,
täljer med hävdernas tunga sagan om släkternas strid.
Nej detta är inte saga. Då är nu.
En man hugger flintan till yxa. Mannen är du.

Ur Ture Nermans prolog "Invigningshögtiden 1943"

Blogg: Rune Liljenrud 

Inga kommentarer: