lördag 29 juni 2019

Givande litteraturprogram under Nässelfrossa. ÅKE WIDFELDT och JOHNNY KARLSSON lyfter med stor kunskap fram Harry Martinsons diktning.Harry Martinsons eget bibliotek 
som kunskapskälla
En stor del av Harry Martinsons eget bibliotek
finns på Olofströms bibliotek.
Boken och tidskriften som bildningsväg är självklar.
Vi plockar fram guldkorn i form av komihåglappar,
noteringar, förstrykningar etc.
i Martinsons egna böcker.
Känn närheten till hans djupdykningar
i t.ex. Brehms Djurens Lif.
Åke Widfeldt och Johnny Karlsson lotsar och letar
i den Martinsonska bokskatten på biblioteket.
Åke Widfeldt uppehåller sig mycket vid Harry Martinsons 
tredje diktsamling NATUR (1934) som i år fyller 85 år! 
I diktsamlingen finns påverkan av rysk modernism med
många expressionistiska och impressionistiska bilder. 
Mycket intressanta är de handskrivna kommentarer som
Harry Martinson infört i exemplar av diktsamlingen NATUR
Johnny Karlsson i bästa berättartagen 
när han öser kunskaper ur Harry Martinsons
 egna böcker med många stora diktares dedikationer,
Harry Martinsons iläggsblad och notislappar
 som hjälp för hans erkänt stora och goda minne.
Särskilt stort är antalet gåvoböcker från
 finlandssvenske författaren Rabbe Enckell,
 som Harry Martinson mycket högt beundrade
Stigen till skolan som bildningsväg
 för Harry Martinson

På Nässelfrossas sista dag för i år ges program "Stigen till skolan som bildningsväg för Harry Martinson". Detta natur- & litteraturprogram bjuder vandring i Harrys fotspår längs Holjeån, tillsammans med Åke Widfeldt och Johnny Karlsson, som läser beskrivande texter ur Nässlorna blomma

I oktober 1916 började Harry Martinson i skolan i Jämshög, 
dvs. nuvarande Författarmuséet


Vi går i Harrys fotspår
 "hem" till ålderdomshemmet
Vi tar stigen utmed bäcken och ån. Finns det dykarbaggar att studera i dag? Kunde Harry glädja sig åt balsamin vid den tiden? Sparvar på ledningstrådar såg han – men finns trådarna kvar?

TACK ÅKE & JOHNNY
Rune Liljenrud

Författaren Pehr Thomasson hedras i Jämshög


PEHR THOMASSON
~ skrivargiganten från Jämshög
Pehr Thomasson var bördig från Jämshög.
Han blev en av 1800-talets flitigaste författare.
För några månader sedan bildades ett sällskap
till hans ära. Hans levnadslopp presenteras,
bland annat beskrivet av en av hans samtida,
Johan Ankarloo från Näsum. Thomassons
föga förtäckta beskrivning av "Jämse herrskap"
presenteras och ventileras.
Göran Strand och Johnny Karlsson

Rune Liljenrud