tisdag 4 juni 2019

6. 65 år - Lotsen från Moluckas (Radiopjäs 10 januari 1937) 2019 JUBILERANDE HARRY MARTINSON-BÖCKER Nyutgåva 1954 / Harry Martinson 50 år2019
JUBILERANDE  HARRY MARTINSON-BÖCKER 90 år - Spökskepp (1929 ~ D E B U T) 
90 år  5 unga (1929) 
85 år - Natur  (1934) 
80 år - Det enkla och det svåra  (1939) 
70 år - Elin Wägner (1949) 
            Inträdestal i Svenska Akademien 
65 år - Lotsen från Moluckas  (Radiopjäs 10 januari 1937)
            Nyutgåva 1954 / Harry Martinson 50 år 
55 år - Tre knivar från Wei (1964) 
55 år - Bestiarium (1964) 
35 år - Nya Bestiarium (1984) 
15 år - Poetiska törnbuskar i mängd (2004)
            Brev 1929-1949 

"Kanelflöjten", en novell från 1920-talet, kallade Harry Martinson sitt första utkast till det som skulle komma att bli radiopjäen "Lotsen från Moluckas" 1937 och som utgavs i nyupplaga 1954 till Harry Martinsons 50-årsdag. Utgåvan har ett kort förord av Gunnar Ollén. Det är inte fråga om någon lots i vanlig hamntrafik utan om en av sjöhistoriens mest dramatiska Jorden-runt-seglatser med portugisen FERNANDO MAGELLAN som ytterst ansvarig navigatör. 

Magellan hade tjänstgjort i Indien och bestämde sig för att försöka finna sjövägen västerut till Moluckerna, Kryddöarna. Han ville bevisa att jorden är rund och därför söka land i Asien, från Syd-Amerikas västkust. Han var övertygad om att det fanns en passage söder om det amerikanska fastlandet. Han fick dock inte någon förståelse i sitt hemland Portugal för ett sådant företag, men trädde då i spansk tjänst och kom på så sätt att bli en bricka i det utrikespolitiska spelet mellan Spanien och Portugal. Sjövägen genom det som kom att få namnet Magellans sund är 480 km kortare än omvägen runt Kap Horn.

År 1519 utrustade Spanien fem skepp med 265 man och 10 augusti 1519 lämnar de fem fartygen Sevillas redd efter att Magellan i kyrkan Santa Maria knäböjande avlagt sin trohetsed till konungen inför hela manskapet och en vördnadsfull och nyfiken församling. 
(Stefan Zweig s.132,137) 
Magellan kallar båtarna "De fem gråa trågen. Ja. Och man får akta sig noga för onda aningar då man ser på dem. Att segla dessa gumpiga galejor, till detta krävs allt av tålamod som finns och allt av skicklighet. […] Det kan komma en dag då allting vändes mot oss. Då folket drivet av begriplig förtvivlan vill döda sökaren och navigation. Det må vi taga med i vår kalkyl." 

Magellan fann passagen söder om det amerikanska fastlandet november 1520, sundet som skiljer ögruppen Eldslandet från fastlandet i Sydamerika. Det tog hela 38 dagar att passera genom det 600 km långa sundet, som fått namnet Magellans sund. Expeditionen vidare blev mycket strapatsrik med nöd och stridigheter, ja myteri ombord och två avrättningar, som dock Harry Martinson inte har med i Lotsen från Moluckas.  Ingvar Holm menar att detta beror på att han ville i sitt radiospel mera framställa Magellan som den store, ädle humanisten som främst sökte kunskapen. Det stora projektet första världsomseglingen slutade med att bara en ensam och eländig galeja, Vittoria under befäl av Sebastian de Cano, av de ursprungliga fem, ankrade i Sevillas hamn 8 september 1522, med bara 31 överlevande. Detta skedde tre år efter avfärden, så när som på tolv dagar. 

Det finns olika uppgifter om antal: Ingegerd Bodner Granberg nämner i efterordet till" Harry Martinson Dramatik" siffrorna för Magellans armada, att det var bara 19 man som kom hem till Sevillas hamn av ursprungliga 265 ombord. Fernando Magellan felbedömde Stilla Oceanens oerhörda storlek - Dess vatten täcker faktiskt halva jordens yta. Magellan färdades på okänt hav i 99 dagar, hamnade på en ö i Filippinerna, där han dödades av infödingarna, 27 april 1521. 

Seglatsen med Magellans armada var ett led i kriget om kryddhandeln. Även katolska kyrkan behövde kryddor till sin rökelse. Harry Martinson menar att i 1500-talets kryddhandel ligger grunden till västvärldens kommersialism. 

-------------
Kryddor var bland de förnämsta lyxvaror som fanns under medeltiden, och de vanligaste importerade kryddorna var svartpeppar, kanel, kummin, muskotnöt, ingefära och kryddnejlika. 

Redan under 1200-talet var kryddan muskot känd i Europa. Arabiska köpmän sålde kryddan och européerna visste inte varifrån kryddan kom. Den kom från Bandaöarna i Moluckerna. Även kryddnejlikor var en eftertraktad krydda som odlades på kryddöarna. Kryddorna fraktades västerut via Melaka i Malaysia till Europa.  

Portugiserna och spanjorerna expanderade i Asien kring år 1500 för att få kontroll över kryddhandeln. Portugiserna lokaliserade Bandaöarna 1511 och ingick 1512 en allians med sultanen av Ternate, Indonesien. Bandaöarnas läge betraktades som en portugisisk statshemlighet eftersom man fruktade att Spanien skulle göra anspråk på Moluckerna. Under resten av 1500-talet låg portugiserna i krig mot spanjorerna och olika lokala makthavare. 

För Harry Martinson stod det klart att syftet med Magellans upptäcktsfärd var i första hand att tjäna pengar och skapa bättre utgångsläge för den spanska kryddhandeln i den internationella konkurrensen. Men det som särskilt intresserade Martinson med hans hörspel Lotsen från Moluckas, var att studera vad Magellan och hans män innerst tänkte och kände, när de utförde sina djärva seglatser, och här kunde Martinson komplettera med minnesbilder ur sitt eget sjömansliv, i vad han kallade "tålamodsdrama på ändlösa hav". 

Harry Martinson kämpade om de olika moraliska kvalitéer som han tecknat hos Magellan och i ett inte publicerat arkivmaterial finns, i en dialog mellan Magellan och skeppskaplanen, moraliska överväganden om hur långt man kan riskera andras liv och hälsa för att "få veta" - Vad är forskningens etos? Utvecklingen har nu kommit ända därhän som Harry Martinson fruktade och varnade för, så långt att hela skapelsen känns hotad.  Harry Martinson ville med Lotsen från Moluckas ge ett "gnomiskt drama", dvs ett spel som manade till eftertanke. 

I en intervju 1956 med Lars Ulvenstam i Vecko-Journalen, säger han att de stillsamma, atomforskande "kulturtomtarna" som hämtar priser på Nobelfesterna i stället borde rusa in som jätten Gargantua och vråla: "Jag har hittat ett krutpaket i berget som ni ska vara jävligt rädda för, annars smäller det!" 

I "Lotsen från Moluckas" finns inte en enda kvinnoroll. Mansvärlden är sluten. I arkivmaterialet finns dock klart utskrivet vad som ju är Martinsons syn på manligt-kvinnligt:
"Hur strålar inte kvinnan. […] Vad kan vi män? Ge varandra döden är allt vi kan. En förbannelse vilar över allt manskön." (Kommentar s.231) 

-------------------------------------------------

Det finns i Ingvar Holms bok Harry Martinson "Myter Målningar Motiv" (s.279) en Martinson-teckning av Magellans skepp.  Två kors syns uppe på berget ovanför Magellans galeja.

--------------------------------------------------

Ferdinand Magellan var portugis, men hade kommit på kant med sitt lands kung på grund av sin självsvåldighet. När han år 1519 stävade ut var det därför med stöd från den spanske kungen, som såg möjligheterna i det galna projektet.

Det rörde sig om kryddor. Peppar, kanel, kryddnejlika och vitlök var eftertraktade varor, eftersom det gav den europeiska kosten lite välbehövlig smak, men allting kom från Sydostasien. Vid den tidpunkten kontrollerade portugiserna sjövägen runt Afrika, så den spanske kungen frestades av Magellans erbjudande att hitta en rutt söder om Amerika.

Så vitt man vet bestod de fartyg som Magellan hade fått för resan av en karavell och fyra karacker. De sistnämnda lastade mer men var svårare att manövrera. Alla fem fartygen var gamla och slitna, och som vanligt på den tiden läckte havsvatten in överallt.

Det gick mycket riktigt snett. När den lilla flottan kom ut i Stilla havet efter att ha rundat Sydamerika var bara tre fartyg kvar. Magellan nådde Guam och blev den förste europén som kom fram till Filippinerna, där han dödades. Vid det laget hade skörbjugg, sjukdomar och myterier tagit död på så många av den ursprungliga besättningen att ett av fartygen fick lämnas kvar.

De båda sista fortsatte resan, men innan färden över Indiska oceanen tog det ena in så mycket vatten att det fick överges. Det förliste senare, medan endast ett fartyg, Magellans 110 ton stora flaggskepp Victoria, nådde hem till Spanien. Det var år 1522.

Enligt en uppgift framgår av de ursprungliga 235 männen var bara 18 vid liv, men med sig hade de 25 ton av de eftertraktade kryddorna.

Italienaren Antonio Pigafetta var med på den strapatsrika resan och har utförligt skildrat den. "Report on the First Voyage Around the Word", första gången publicerad 1584.HARRY MARTINSON – TIO Jubilerande böcker år 2018
Presenterades 2018 i maj under Årshögtiden Jämshög
i juni under Kulturveckan Nässelfrossa Olofström 
samt i september under Bokmässan Göteborg 

85 år  Kap Farväl! ~ 1933
80 år  Midsommardalen ~ 1938
75 år  Nomad  ~ 1943
70 år  Vägen till Klockrike ~ 1948
65 år  Cikada ~ 1953
60 år Gräsen i Thule ~ 1958
55 år Utsikt från en grästuva ~ 1963
45 år Tuvor ~ 1973
40 år Längs ekots stigar ~ 1978
(Urval efterlämnade dikter)
35 år Bollesagor ~ 1983
(Ur det efterlämnade materialet till
Vägen till Klockrike)
Rune Liljenrud Inga kommentarer: