tisdag 4 juni 2019

10. 15 år - Poetiska törnbuskar i mängd (2004) Brev 1929-1949 - 2019 JUBILERANDE HARRY MARTINSON-BÖCK2019
JUBILERANDE  HARRY MARTINSON-BÖCKER90 år - Spökskepp (1929 ~ D E B U T) 
90 år  5 unga (1929) 
85 år - Natur  (1934) 
80 år - Det enkla och det svåra  (1939) 
70 år - Elin Wägner (1949) 
            Inträdestal i Svenska Akademien 
65 år - Lotsen från Moluckas  (Radiopjäs 10 januari 1937)
            Nyutgåva 1954 / Harry Martinson 50 år 
55 år - Tre knivar från Wei (1964) 
55 år - Bestiarium (1964) 
35 år - Nya Bestiarium (1984) 
15 år - Poetiska törnbuskar i mängd (2004)
            Brev 1929-1949 


Harry Martinson-sällskapets årsbok 2011 ”BREV ~ Kring en resa utan mål” ger en fängslande bild av hur  gott samarbete mellan de erfarna bokförläggarna Bonnier och ett par oprövade, nya författare ger goda resultat. Herrarna Bonnier med sin stora kompetens, tålamod och nitiska arbete gör allt för att stödja de självständiga författarskap av Harry och Moa Martinson, som man insett de goda kvaliteterna hos, men som hade en smärtsam skapelseprocess att genomgå. Harry och Moa Martinson tar, om än på mycket olika sätt, emot bokförläggarnas hjälp och vänder sig till dem som till nära vänner. 


Bengt E. Anderson som år 2000 doktorerat på Harry Martinson Nässlorna blomma, ”Att rannsaka en barndom”, redigerade boken "BREV ~ Kring en resa utan mål”.

Den sista boken i raden av i år jubilerande böcker är Poetiska törnbuskar i mängd (2004) Brev 1929-1949, redigerad av Paulina Helgesson. Ett av de första brev som finns samlade i "Poetiska törnbuskar i mängd", är skrivet från Ösmo den 21 februari 1929 till Herr Albert Bonnier, Stockholm. Detta är Harry Martinsons svar på ett refuseringsbrev från bokförläggare Tor Bonnier, av den 14 september föregående år 1928, gällande en diktsamling av Harry Martinson "Hav och hamnar":  

"Utan tvivel skulle det för Er själv vara en stor fördel, om Ni ville vänta med en debut till Ni hade en samling, som i sin helhet var starkare än den föreliggande. [...] Jag vågar därför hoppas, att Ni vill återkomma med en ny samling, som jag då gärna på nytt skall taga under genomläsning."  

Harry Martinson ger i sitt brev Tor Bonnier rätt i bedömningen av "Hav och hamnar" och skriver om "Spökskepp": "Jag är själv av den åsikten att denna samling är långt starkare än den jag först sände Eder."  Med "Spökskepp"  debuterade Harry Martinson 1929 på Bonniers, i år för 90 år sedan och "Spökskepp" fanns i bokhandeln 24 september 1929.  

Det var med den debutboken som vi började genomgång av i år hela tio jubilerande Harry Martinson-böcker och ännu ett citat från Poetiska törnbuskar i mängd Brev 1929-1949, vill visa vilket oerhört stort värde som dessa brev utgör för bilden av Harry Martinson.  I ett brev till Margit Abenius 20 maj 1944 får vi en uppfattning om hur situationen var för den unge Harry Martinson under hans skeppsgossetid i Karlskrona och hur världsläget var när brevet skrevs under andra världskriget. Harry Martinson skriver:

"Jag finner när jag betraktar en del minnesbilder en skrämmande likhet mellan pennalismen under min första skeppsgossetid vid flottan i Karlskrona och den nazistiska soldatesk som nu med bödelsfröjd och plågarfröjd går fram bland de härtagna ländernas folk. Där finns en ond naivitet  hos dessa unga män som plågar judar och polacker. Demoni? Asch, vad förstår väl nittonåriga bödelsdrängar av sådant. De dödar ytligt, de motiverar säkert inte med begrepp och metaforer ur avgrundskontrasternas värld vad de gör. Så mycket samvetsfriare känner de sig när de får höra att vad de gör har sin grund långt nere på djup som de inte haft en aning om. […] Den rena tanken är det drömda målet som aldrig, säkerligen aldrig kommer att nås på Ordets väg, och alla är vi nödsakade att liksom Kristus och Budda tala i liknelser, i bilder, i begrepp som presenteras med bildordet,  som stiger fram och säger: jag ska be att få presentera en någorlunda ren tanke. Tänk bort dessa kläder och ni har tanken så någorlunda den kan vara."

DET YTLIGAS ONDSKA

Att se det onda som det bottenlösa 
och skänka ondskan avgrundsdjupets rang 
det är att gömma huvudet i sanden 
där ytlighetens djinner rycka fram. 

En ytlig hord drar ut att allt föröda,  
en ytlig mordeld i dess väsen pyr 
och det som drev till denna plikt att döda 
var en förflackad lust till äventyr. 
Det ondas äventyr på jordens yta 
är inga bottenlösa själars dåd,  
men illdåd av förytligade horder 
av folk som aldrig nåtts av djupens råd.
  
Där ytans djinner glitterögda tåga 
vid plikten bundna av sin lust till dåd 
där tänds det onda äventyrets låga 
och härjar jordens yta utan nåd. 
HARRY MARTINSON: Ur Passad (1945)HARRY MARTINSON – TIO Jubilerande böcker år 2018
Presenterades 2018 i maj under Årshögtiden Jämshög
i juni under Kulturveckan Nässelfrossa Olofström 
samt i september under Bokmässan Göteborg 

85 år  Kap Farväl! ~ 1933
80 år  Midsommardalen ~ 1938
75 år  Nomad  ~ 1943
70 år  Vägen till Klockrike ~ 1948
65 år  Cikada ~ 1953
60 år Gräsen i Thule ~ 1958
55 år Utsikt från en grästuva ~ 1963
45 år Tuvor ~ 1973
40 år Längs ekots stigar ~ 1978
(Urval efterlämnade dikter)
35 år Bollesagor ~ 1983
(Ur det efterlämnade materialet till
Vägen till Klockrike)
Rune Liljenrud Inga kommentarer: