fredag 29 april 2022

BENGT BEJMAR VIGD TILL VILA

Författarmuséets dörr, där Bengt Bejmar
så ofta hälsat välkommen, är idag stängd
I begravningsgudstjänst i Jämshögs kyrka
tolkas i tacksamhet Det Kristna Hoppet


De blomster som i marken bor
kan aldrig själen glömma.
Hur skönt att djupt bland gläntors flor
se solens fingrar sömma
en vacker klädnad till den säng
som vi ger namnet sommarns äng
och som med solens gyllne tråd
hopsömmas våd för våd.

En sommarpsalm jag sjunga må
i själens vinterdagar
och låta tungsint tanke gå
och mana sommarns hagar
att träda fram till sinnets stöd
i vinterns långa själanöd,
att djupt i minnet skåda Gud
i evig sommarskrud.


HARRY MARTINSON: Sv. Psalm 202


Rune Liljenrud 

Inga kommentarer: