fredag 19 juli 2019

"Träden är inflätade i historien, i nutiden och i framtiden""Träden är inflätade i historien, i nutiden och i framtiden".
Så skriver historikern Gunnar Wetterberg - ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och medlem av panelen i SVT:s programserie från Lund - i sin bok TRÄD - En vandring i den svenska skogen (2018) och han fortsätter: "Sverige skapades ur skogen. Välfärden är byggd av trä. Träden kan vara nyckeln till att lösa några av framtidens svåraste frågor".

Riksteaterns teaterpjäs NATIONALPARKEN, som under vårterminen turnerat runt om i landet med bl.a Jonas Gren, vår styrelsemedlem i Harry Martinson-sällskapet som medverkande, handlar om  världens äldsta gran, Old Tjikko, nästan 10 000 år gammal. Detta finns omskrivet här i Sällskapets blogg. "I begynnelsen" är första kapitel under rubriken "Hedenhös" i Gunnar Wetterbergs bok om träd och "Världens äldsta träd" på Fulufjället i Dalarna Old Tjikko, döpt efter upptäckarens hund, blir efter mätning med kol 14-metoden högst påtagligt.

Motorsågen får i Gunnar Wetterbergs bok ett intressant kapitel. Under 1920-talet konstruerades tvåmansmotorsågar som vägde 40 kilo och forslades runt på slädar. När Harry Martinson-sällskapet år 2011 hade sin årshögtid förlagd till Dalarna aktualiserades detta tema, genom författaren Nils Parlings bok Motorsågen (1950), som filmatiserades 1983.

Boken TRÄD  - En vandring i den svenska skogen hör mycket väl hemma under årstemat för Nässelfrossa 2020, "Träd oss nära".  Från asken Yggdrasil, världsträdet i den fornnordiska mytologin, till modern naturvård i kamp med insekter, svampar, stormar och bränder ger Gunnar Wetterberg läsaren en belärande exposé om träd och fascinerande är också att läsa om alla djuren, vilda som tama bland de olika träden.


Rune Liljenrud

Inga kommentarer: