onsdag 31 juli 2019

Camilla Odhnoff var med och startade Harry Martinson-sällskapet år 1984 och vid 25-års jubiléet i Klockrike år 2009 gav hon bakgrund:Många problem fanns då för Blekinge län, där hon åren 1974-1992 verkade som Sveriges första kvinnliga landshövding. Bildandet av ett litterärt sällskap då, visar på den vikt som kulturen har att ge kraft och levnadsmod samt den stora tilltro till Harry Martinsons diktning, som då fanns och ännu lever stark, när Sällskapet med ett 1000-tal intresserade medlemmar i år 25-årsjubilerar och firar detta med flera innehållsrika programinslag. Utdelandet i Klockrike av det nyinrättade Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne till poeten Li Li är en stor glädje. 

Under innevarande år 2019 
kan vårt Sällskap 35-årsjubilera!

I tacksamhet
Rune Liljenrud 


Inga kommentarer: