onsdag 4 augusti 2010

Hiroshimadagen 6 augusti 2010: Stöd uppropet för en kärnvapenfri värld.

Jag har skrivit på ett upprop för en kärnvapenfri värld. Det kan du också göra. Gå in här http://www.icanw.org/ataglance#nwc , fyll i din e-postadress, ditt namn, välj Sweden och skicka.
Trots att kärnvapensituationen i världen nu är litet bättre än för några år sedan finns det fortfarande anledning att oroas inför det hot mot vår överlevnad som de kvarvarande atomvapnen innebär. Det finns c:a 23.000 kärnvapen fördelade på nio länder. Dessutom har fem länder amerikanska kärnvapen utplacerade inom sina gränser. Flera tusen kärnstridsspetsar är klara att avfyras inom några minuter.
Fortfarande spenderas enorma summor på kärnvapen i världen, pengar som skulle kunna användas till att bekämpa fattigdom och sjukdomar i stället.
I maj månad 2010 samlades en stor del av världens länder till en översynskonferens om det s k NPT-avtalet (gäller bl a icke-spridning av kärnvapen). Den förra konferensen hölls 2005 och blev ett totalt fiasko. Man kunde inte ens komma fram till en slutdeklaration. Årets konferens blev mer framgångsrik, framför allt på två områden:
• För första gången enades man om att stödja framtagandet av en kärnvapenkonvention (NWC) som har som mål att inrätta ett totalförbud för nukleära vapen precis som man tidigare har förbjudit kemiska och biologiska vapen.
• Ett viktigt steg mot fred i Mellanöstern togs också. Man beslutade att 2012 anordna en konferens med syftet att etablera området som en kärnvapenfri zon.
Det gäller nu att arbeta vidare i detta något gynnsammare klimat för kärnvapennedrustning. Ett lämpligt tillfälle att sätta fokus på denna ödesfråga för mänskligheten är just Hiroshimadagen. Vi måste verka för att atomvapnen aldrig mer kommer att användas. Bombfällningarna mot Hiroshima och Nagasaki måste förbli de enda tillfällen då dessa sanslösa vapen använts.


För Harry Martinson var världen förändrad efter den 6 augusti 1945. Hans tro på människan vacklade. I ”Rymdmatrosens berättelse” i Aniara (1956) beskriver han kärnvapenkrigets fasor:

Det var den sista vår naturen levde.
Den våren dog naturen för en vind
som tungt organisk blåste mellan bergen
och med sin åska fyllde landet Rind.

Ett soldån hördes, blixten bredde ut sig.
Än hör jag skrien, skriken: sombra, sombra,
från redan bländade och skrämda själar
som rusade mot Gud för att få svalka.
De visste ej att Gud var med i elden
från den materia som sprängd och skändad
med urtidslågan straffade Xinombra.

(Ur sång 40, Aniara)

Åke Widfeldt

PS
På Hiroshimadagen hålls manifestationer över hela världen. Här några av de arrangemang som äger rum i Sverige:
• Göteborg: Möte på Allégården kl. 11 med Pensionärer för fred. Möte i Fredslunden, Vasaparken kl. 18 med tal av Gunnar Westberg.
• Laholm: Minnesstund vid Lagans småbåtsbryggor kl. 20. Tal, dikt, musik och sjösättning av papperslyktor.
• Lund: Domkyrkan. Kl. 8.15 ringer klockorna till minne av offren i Hiroshima. Kl. 12 Middagsbön med tal av Lars Dahl, SLMK.
• Stockholm: Sergels torg kl. 12. Manifestation. Storkyrkan kl. 18. Manifestation med utdelning av Antiatombombsdiplom. Medv. bl a Rolf Ekéus.
• Strömstad: Musikfabriken, Seläter Camping, SSU:s Festivalet kl. 10.00. Seminarium om nedrustning. Medv. bl a Ingela Mårtensson, Frida Sundberg.
• Tyresö: Manifestation i centrum kl. 14 – 17 med flygblad och papperstranor.
• Uppsala: Paneldiskussion i Sal 1, Institutionen för freds- och konfliktforskning, Gamla torget 3 kl. 18. Medv. bl a Christer Ahlström och Peter Wallensteen.
• Växjö: Café Fontaine, Vattentorget kl. 20. Sång, diktläsning. IKFF, Svenska Freds, NBV.

1 kommentar:

Jens Petersson sa...

Välformulerat inlägg och bra initiativ.
hälsar
Jens Petersson,
handläggare för fredsfrågor
Svenska FN-förbundet