måndag 29 juni 2015

Mycket av Harry Martinson och Sven Edvin Salje på Nässelfrossa 2015


LIV

Ej vallar, bräddar har den flod,
som håller mänskans ande grön.
Den återblommar varje år.
När tiden räfflar åsens krön
och jättedösen sjunken in
sjuk rosslar under skuldran grå,
skall dock den gröna anden stå
och bräddfullt grön dess flod.

Så mycket skall förglömmas, dö -
de frejdade heroers ö
åt papegojor skänkas.
Men grönskans öde, lummets skir
ej efter svärdens önskan blir,
dess liv kan aldrig länkas.

HARRY MARTINSON: Ur Svärmare och harkrank

På något sätt strålar det som händer under Nässelfrossa
samman, som ekrar mot hjulnavet, till Författarmuseet
~ för information, kunskap, inspiration och trivsel ~ 
Ing-Marie och Bengt Bejmar hälsar varmt välkommenGustav Fredriksson, Saljesällskapets 
och tillika Nässelfrossa's ordförande

Under Nässelfrossa är han ansvarig för flera program
 i Saljesällskapets regi,
tillsammans med olika medverkande

Kyrkogårdsvandring i Jämshög
Vår "rotjord och ursprungsbotten" - om Salje och Martinson
På flykt från sin barndom
De flyendes eldar
Erikstorp - Olle Montanus och Sven Edvin Salje


Birger Johnson 
God kännare av kulturbygd Jämshög/Olofström
och mycket uppskattad föreläsare


Ing-Marie Bejmar, tillsammans med maken Bengt,
är mycket uppskattade för allt de gör för att sprida
 kunskap om Harry Martinson och Sven Edvin Salje 
Spontant blomsterhyllades de under ett program
av Gustav Fredriksson om Sven Edvin Salje
 De flyendes eldar
på Författarmuseet under Nässelfrossa


"Från smala hedlandsstigar 
till Nobelprisets röda matta" 

Under Nässelfrossa gavs uppskattat program 
i arr. av Jämshögs Hembygdsförening

Bengt Bejmar visade bildspel 
och till bilderna läste han 
Harry Martinson-dikter


Bokland
Tänk dig världen som en läsesal.
Där finns livets bok så rik på blad
som en lövskog i ett sommarland.
Lägg därtill ett bergland, lagens bok,
lagens tavlor, sten från Sinai
och ett kilskriftkunnigt Babylon.
Vem kan läsa sig till kunskap nog.
Vilkens flit kan liknas vid en hand
som kan genombläddra livets skog.
Outtömlig ter sig gåtans bok
och oändlig läsning återstår.


HARRY MARTINSON: Ur Boken i vårt hjärta (1969)
 
 


Den 26 oktober år 2006 invigdes av konstnären Ingrid Enarsson konstverket Pennans makt, som står i en rondell i Jämshög. Författarbygdens symbol utgörs av en penna, riktad mot himlen och ett ark att skriva på.
Under Nässelfrossa får vi förnyat ta del av vad våra stora diktare skrivit. Paradisdikt

Allting får namn av sitt hem,
tinget får hem i sitt namn.
Paret i paradis paras.
Famn söker alltid en famn.
Språket är hav, det är skepp.
Ord äger vidd och når hamn.
Ordet om tinget får grepp.
Språket är lyckligt av namn.

Språket är lustgård och grav,
glömskan kan grönska som gräs.
Stavaren stavar till stav,
nästan din bor på ett näs.
Språket är lyckligt i sig
språket i paradis
parar sig lyckligt med dig.
Språket är paradisgräs
betat av salig hjord.
Tinget är invigt med ord.
Språket är saligas spis.


HARRY MARTINSON, ur Dikter om ljus och mörker, 1971

Utanför Olofströms Bibliotek finns konstverket 
Vägskäl tillägnat Harry Martinson / Sven Edvin Salje
 invigdes under kulturveckan Nässelfrossa 2010
Konstnär är Börje Berglund

Harry Martinson-sällskapets Arbetsutskott
Johnny Karlsson, Räntmästare
Åke Widfeldt, Ordförande
Ingemar Lönnbom, Sekreterare och Webbmaster

Under Nässelfrossa är de ansvariga för flera program
 i Harry Martinson-sällskapets regi,
tillsammans med olika medverkande

En "globetrotter" ständigt på flykt? Sandemar i "Klockrike"
Vår "rotjord och ursprungsbotten" - om Salje och Martinson
Fjärilns flykt och blommors förförelse på Komperskulla äng 
Martin Tomasson - han som flydde till skolan
Harry Martinson och Människans händer
Flyktens decennier i Harry Martinsons liv
Harry Martinson och flykten från torpen
Bränn helvetet men skona hästarna - Harry flyr från Norda


NÄSTA ÅRS TEMA FÖR NÄSSELFROSSA
ÅR 2016 

"MÄNNISKAN OCH MASKINEN"

VAD BLIR NÄSSELFROSSAS TEMA 2017

DÅ KAN NÄSSELFROSSA FIRA 10 ÅR
Några Martinson- & Saljeböcker jubilerar

HARRY MARTINSON:
80 år ~ Svärmare och harkrank, 1937

SVEN EDVIN SALJE:
75 år ~ På dessa skuldror, 1942
50 år ~ Längs livets stränder, 1967
30 år ~ Genom lindens krona, 1987
HARRY MARTINSON
SVÄRMARE OCH HARKRANK
UTKOM 1937, 2017 FÖR 80 ÅR SEDAN


SVEN EDVIN SALJE

LOVÄNGSSERIENS FÖRSTA DEL
PÅ DESSA SKULDROR
UTKOM 1942, 2017 FÖR 75 ÅR SEDAN


SVEN EDVIN SALJE

LÄNGS LIVETS STRÄNDER
UTKOM 1967, 2017 FÖR 50 ÅR SEDAN


SVEN EDVIN SALJE

GENOM LINDENS KRONA
UTKOM 1987, 2017 FÖR 30 ÅR SEDAN

2017 ~ 100 år sedan Ryska revolutionen

År 2017 är det 100 år sedan Ryska revolutionen, som författarna Harry Martinson och Gustaf Hellström, båda ledamöter av Svenska Akademien, har skrivit om.
I "Verklighet till döds", 1940 genomskådar Harry Martinson vid författarkongressen i Moskva 1934 "devota svansviftningar" och hur de ryska författarkollegerna "måste rulla sig i stoftet för den av statspolitiken bestämda Verkligheten".
I "Vägen mellan öst och väst - minnen, gränser, samband", 2012 skriver Torsten Kälvemark om Karelen som ett politiskt gränslandskap och påminner om Harry Martinsons Aniara:
"Skönast ibland sköna glimtar
syns den sköna glimten av Karelen"

Sigurd Rothstein arbetar inför 100-årsminnet av 1917 års revolution i Ryssland, med en bok för Gustaf Hellström-sällskapets skriftserie, om utrikeskorrespondenten och författaren Gustaf Hellström.Första Kulturveckan i Olofström 22-29 juni 2008
Tema: PÅ GRÄNSEN
                  

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: