lördag 20 juni 2015

NÄSSELFROSSA - STORARTAD KULTURVECKA FÖR ÅTTONDE ÅRET I OLOFSTRÖMSBYGDEN!


"I önskedrömmen kan det stundom hända,
att allt tas om, får drömda perspektiv.
Vi förs av minnets ström och återvända 
mot drömda utsiktspunkter i vårt liv."
HARRY MARTINSON: Ur dikten Alltidhult, 1947NÄSSELFROSSA - STORARTAD KULTURVECKA 
FÖR ÅTTONDE ÅRET I OLOFSTRÖMSBYGDEN!


År 2008 hölls den första Nässelfrossa, Kultutveckan i Olofström, 22 -29 juni med temat "På gränsen" och programmet angav "Reta, bränna och frossa - en kultutvecka med sting".  Bilder av programblad finns nedan!
År 2009 Nässelfrossa med temat "Vid vattnet", 21-28 juni
År 2010 Nässelfrossa med temat "Eld och lågor", 27 juni -4 juli
År 2011 Nässelfrossa med temat "Jorden vi ärvde", 26 juni -3 juli
År 2012 Nässelfrossa med temat "Över stock och sten", 24 juni-1 juli
År 2013 Nässelfrossa med temat "Från smalspår till bredband", 23-30 juni
År 2014 Nässelfrossa med temat "Ordrikedom genom sekler", 22-29 juni
År 2015 Nässelfrossa med temat "I flyktens spår", 21-28 juni
"För den jord där man är född har man ett andens intresse" skriver Harry Martinson i ett brev 25 januari 1937 till Sven Edvin Salje. Detta "andens intresse" förs över till den som läser Jämshögsbygdens stora författare. De är många, främst Harry Martinson och Sven Edvin Salje, men också flera andra som arbetat med andens odling och som skapat källor att ösa ur när olika teman skall anges för den årligen återkommande kulturveckan Nässelfrossa.
"Vi förs av minnets ström och återvända mot drömda utsiktspunkter i vårt liv".
Nässelfrossa hjälper till att infria det som Harry Martinson manar oss till i sitt förord "Sällsam provins" till En bildbok om Blekinge, 1965
"Låt Bleking ha kvar sitt inlummade tidlösa behag, detta att vara det landskap som står närmast den tidlösa stjärnan och solskenet självt, paradoxens landskap och sagans: den gröna kosmiska återvändsgränd varifrån minnet dock vägrar att emigrera".
Tack alla kunniga eldsjälar som arbetar med Nässelfrossa och väl mött till Nässelfrossa 2015 med temat "I flyktens spår". Vad som blir nästa års tema presenteras vid "Final på årets Nässelfrossa", söndag 28 juni i Folkets Hus.

Rune Liljenrud


Inga kommentarer: