fredag 21 juni 2013

HARRY MARTINSON's sommarpsalm Sv.Ps 202 som kyrkotextil ~ Hur skönt att djupt bland gläntors flor se solens fingrar sömma en vacker klädnad . . .

  Harry Martinsons sommarpsalm Sv Ps 202
har inspirerat konstnärinnan Inga-Britt Jeppsson, Hässleholm när hon vävde antependium till Örkeneds kyrka, Lunds stift.
 
Längst till vänster i vävnaden finns invävt SV PS 202. Antependiet är en gåva till Örkeneds kyrka av Lönsboda Kyrkliga Syförening.

Den som är på väg till Nässelfrossa i Olofström med omgivningar har då inte  så långt för att besöka Örkeneds kyrka och där se det värdefulla antependiet.Med Harry Martinsons Sommarpsalm

Sv Ps 202 tillönskas Glad Midsommar!
De blomster som i marken bor kan aldrig själen glömma. Hur skönt att djupt bland gläntors flor se solens fingrar sömma en vacker klädnad till den säng som vi ger namnet sommarns äng och som med solens gyllne tråd hopsömmas våd för våd. 
 
En sommarpsalm jag sjunga må i själens vinterdagar och låta tungsint tanke gå  och mana sommarns hagar att träda fram till sinnets stöd i vinterns långa själanöd, att djupt i minnet skåda Gud i evig sommarskrud.


~ ~ ~
Text: Harry Martinson
 
Melodi: Erland von Koch
 
 
Rune Liljenrud

Inga kommentarer: