söndag 30 april 2023

Den svenske filmregissören Roy Andersson har med unikt bildspråk och drastisk humor skapat sitt eget filmiska universum. Martin Blomkvist ger i "Sånger från folkhemmet" (2023) en rikt illustrerad berättelse om hans värld. Bland rika kulturkällor i Roy Anderssons värld, möter bl.a Harry Martinsons dikt "När solen skrattade" ur NOMAD, 1931

 


NÄR JORDEN SKRATTADE

Från stad till stad, på krokiga smala avvägar
går vagantens sökarstig. Med örat lyssnande till
människohoppet.

Då hör han en dag en småbarnskola skratta till
mellan träden i en liten rast på femton minuter.
Allt vad en köping äger av uppriktighet och naivism
skrattar i denna kvart.

Och hela kvarten sitter vaganten med benen i ett
dike
och dricker detta skratt till sitt beska bröd.
Och lindarna skaka blom i sommarstormen,
och tvätta ymnigt hans tvivelsjuka själ.

HARRY MARTINSON: Ur NOMAD, 1931 


Rune Liljenrud

Inga kommentarer: