måndag 19 januari 2009

Martin Luther King-dagen


Martin Luther King-dagen 19 januari 2009
www.martinlutherking.se

Årets tema är:
Ickevåld - en strategi som förändrar världen

Natten skrider fram.
Tankarna stiga ohöljda och heliga.
Armbågarna bada i eviga rymder.
Kroppen står naken, med sin själ vid handen,
i atmosfärens
nattbölja.

Balkongen blir ett akterdäck som lämnar
månen och molnen och seglar mot större och
större härlighet.
Långt in i blodets skogar
hörs sången om varma hav.


HARRY MARTINSON: Från BALKONGER ur Natur

Modersrad formad i moderliven,
snart skall du stöta mot lytta kiselhöften
- varmed du födde iskalla ätter -
väckningens eldny med heta glödbasunen.
Föda mera av kärlek än av dessa iskalla typer
som likna stålspolar
och kommenderade bronsmän.

Modersrad. Du skall en gång göra världen
varmare omkring oss.
En gång skall du sluta att föda
ishetsande ismän
och tjutande frosthjärtan.
Du kommer en gång att göra världsdrömmen
varmare att leva,
föda ett kärleksmäktigt folk.


HARRY MARTINSON: MODERSRAD Ur Natur

PAX Rune Liljenrud

1 kommentar:

Jenny sa...

Vad trevligt med lite Harry Martinson på nätet!