tisdag 10 januari 2012

Harry Martinson-priset 2012 tilldelas Föreningen Vetenskap och Folkbildning /Hemsida www.vof.se

Vid en presskonferens i Olofström Biblioteks Harry Martinson-rum, idag tisdag den 10 januari kl 13.00, där nyhetsmedia och några medlemmar från Harry Martinson-sällskapet deltog, meddelades att Harry Martinson-priset 2012 tilldelas Föreningen Vetenskap och Folkbildning, "för arbetet att i Harry Martinsons anda värna kunskap och fördriva förvillelse."


Två av prisjuryns medlemmar, Kommunalråd Margaretha Olsson från Olofströms kommun och Räntmästare Johnny Karlsson från Harry Martinson-sällskapet, presenterade juryarbetet och 2012 års pristagare. I prisjuryn ingår också Paulina Helgeson från Harry Martinson-sällskapet och Patrik Sjöstedt från Olofströms kommun.

Priset har delats ut två gånger tidigare, till Jan Eliasson 2008 och till Christian Azar 2010.

Enligt statuterna delas Harry Martinson-priset ut till den, de eller den organisation som i Harry Martinsons anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetar aktivt för fred mellan människor och fred mellan människa och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.

Det är statuternas skrivning "odlar eftertanken", som varit avgörande vid valet av 2012 års pristagare, framhöll Margaretha Olsson och Johnny Karlsson gav ett citat ur Harry Martinsons Nässlorna blomma, som "odlar eftertanken":

"Ja, han älskade skolan. När han blev äldre då kände han ännu denna kärlek lika stark, kände ännu klarare vad skolan var: en ljusvärldens kontroll över hålorna, den spanande ugglan, kunskapens alltid försökande fågel, som jagade gråhetens råttor och skyddade släktet från digerdöden Dumhet."


Det församlade pressuppbådet lyssnade, noterade och gjorde ljudupptagning för att sprida informationen om 2012 års Harry Martinson-pris till Föreningen Vetenskap och Folkbildning / hemsida www.vof.se

Från vänster på bilden Kristina Olsson, BLT, Pär Trulsson, Sydöstran, Oskar Sandström, Commersen och Frank Luthardt, Sveriges Radio.


Litteratur från Föreningen Vetenskap och Folkbildning fanns tillgänglig under presskonferensen.

Prisutdelning sker i samband med Harry Martinson-sällskapets årshögtid 4-6 maj 2012 i Jämshög, Olofströms kommun, då ordföranden i Föreningen Vetenskap och Folkbildning Martin Rundkvist, lördagen den 5 maj kommer att hålla en prisföreläsning.


I Olofström Biblioteks Harry Martinson-rum, där dagens presskonerens hölls, finns konst med anknytning till Harry Martinson, t ex "Giv doft i blomma" av Bror Hjort.

DIKT från diktsamlingen NOMAD, 1931 varur orden Giv doft i blomma är hämtade, finns med stor text i Harry Martinson-rummet:

DIKT

Nu lyfter vi cymbalen över jorden.
Och märk: cymbalen är din gamla måne,
som stångat länge nog augusti skogar
och nu är rund som krögarn av sju krogar.

Vi talar till dig på ett språk du anar
djupt ner i kärren och högt upp i himlen;
vi vill förnya nötta stjärnevimlen
och blåsa nya dofter i din blomma.

Och broder, broder, vad som än må komma -
om hor och eld och uppror över jorden,
så minns, o, broder, alltid dessa orden:
Giv Doft i Blomma.

HARRY MARTINSON


Med ett fång julrosor i snön, som fallit just idag då 2012 års Harry Martinson-pris tillkännagivits, gratuleras

Föreningen Vetenskap och Folkbildning!

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: